Byggahus.se

Sjuka hus

Samlingsnamn för hus med dålig boendemiljö, ofta beroende på konstruktionsbetingande fukt- eller luktproblem.