Shunt

Med shunt kan avses:

  • en elektrisk grenledning för parallellkoppling. Inom elektroniken används den för inkoppling av instrument eller regulatorer.
  • en ventil för att reglera flödet av vatten genom radiatorer och värmepanna eller ackumulatortank. Shunten låter en viss del av det vatten som cirkulerar genom radiatorsystemet gå tillbaka ner i pannan och på så sätt regleras temperaturen i radiatorsystemet. Till shunten kan en shuntstyrning kopplas som reglerar temperaturen i radiatorsystemet efter inne- och/eller utetemperatur. Den önskade temperaturen uppnås genom att blanda in en lämplig del av returvattnet.