Byggahus.se

Radon

Radon är ett radioaktivt grundämne.

Luften som finns i marken har alltid en hög radonhalt.

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, oftast i små mängder.