Oriented Strand Board

<div class="article-body">Oriented Strand Board (OSB) är en träbaserad skivprodukt som är utvecklad för användning inom bygg. Den framställs genom sammanlimning av långa träspån i tre lager, under tryck och värme. Europeiskt tillverkad OSB består till 95 % av barrträ och 5 % av vax och lim. En OSB-skiva kan användas bl a till väggbeklädnad, golvbeläggning, staket och plank, möbler, lastpallar, skyltar, flyttbara byggnader, m m.</div>