Byggahus.se

Ombyggnad

Yttre eller inre ändringsåtgärder på befintlig byggnad som syftar till en förändrad användning eller som avsevärt förlänger brukstiden för byggnaden eller del av den.