Byggahus.se

Nyttjanderätt

Rätt för en person att bruka någon annans egendom, särskilt fast egendom. I juridisk mening är det den mest långtgående förfoganderätt som kan föreligga till en viss sak, sk fullständig sakrätt. Äganderätten kan dock begränsas genom bestämmelser i lag eller enligt allmänna rättsprinciper. (källa: NE)