Nybyggnadskarta

Karta som anger gränser för en tomt och de bestämmelser som gäller för olika delar av denna. Den är ett utdrag ur detaljplanen och primärkarta, dvs den anger både geografisk information samt detaljplaneinformation om fastigheten i fråga.

Kartan anger även läget av ledningar, servitut m.m. Kommunen är skyldig att tillhandahålla en sådan karta inom områden där bygglov behövs. Ofta gör man det via Lantmäteriet/Metria. Kontakta ditt stadsbyggnadskontor för information om ifall de tillhandahåller nybyggnadskartan eller om du ska kontakta lantmäteriet/Metria. 

Prisexempel för en nybyggnadskarta (2018): I Göteborg kostar den 7280 kr. I Sollentuna 8655 kr för tomter upp till 2000 kvm.