Byggahus.se

Lantmäteriet flyttar gräns i registerkartan? Vägrar lämmna besvärshänvisning

39k läst  339 svar

 1. E
  Medlem Nivå 3
  Hej
  Upptäckte att lantmäteriet flyttat fastighetsgränsen utan att kontakta oss eller fastighetsägare på andra sidan gränsen.
  Vid kontakt vill lantmäterimyndigheten ha oskäligt betalt för att återställa gränsen enligt lagfarter och gällande fastställd gränsbestämning.
  Lantmäteriet vägrar att lämna besvärshänvisning?
  Lantmäteriet säger att de inte tagit beslut.
  Men på alla kartor är gränsen flyttad tiotals meter.
  Fastighetsbestämning finns och lagfarter med kartor som lantmäteriet inte vill titta på eller kommentera?

  Hur får man rättelse?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Men har de verkligen flyttat gränsen? Eller tittar du på elektroniska kartor, som inte stämmer?

  Det är mer regel än undantag att de elektroniska kartor man kan se hos Eniro osv, men även hos lantmäteriet inte stämmer.
   
 3. E
  Medlem Nivå 3
  Gränsen har flyttats tiotal meter på kartor hos skogstyrelsen lantmäteriets register och fastighetskartor (digitala ja) Hitta. se m fl.
  Alla kartor länkar till dem mixtrade registerkartan...
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Jo men registerkartan gäller inte, om det finns riktiga handlingar.
   
 5. E
  Medlem Nivå 3
  PRECIS VARFÖR FLYTTA DÅ LANTMÄTERIMYNDIGHETEN GRÄNSEN I REGISTERKARTAN UTAN ATT KONTAKTA OSS SAKÄGARE TILL GRÄNSEN?
  VARFÖR VÄGRAR DE ATT LÄMMNA BESVÄRSHÄNVISNING?
   
 6. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  För att det inte är ett beslut. Det finns massor med fel i det digitala materialet. En del kommer från när kommuner övergick från lokala system med bra lokal noggrannhet men dålig förankring i ett nationellt koordinatsystem.
  För att inte behöva undersöka och mäta in varje gränspunkt, har de lagt in de i det nationella koordinatsystem så att felet blir jämnt fördelat över området. Har de nu t ex pga avstyckningar platsbestämt några gränser lite bättre, kan de behöva anpassa sina kartar lite igen, så att felet inte ställer till allt för stora problem.

  I ditt fall kan det vara att felet som fanns i de digitala kartor har blivit lite mindre, men det kan också betyda att felet blev lite större. I dina gamla fastighetshandlingar i lnatmäteriets arkiv står dina gränspunkter troligtvis i ett gammalt koordinatsystem. Det är fortfarande möjligt att platsbestämma dina verkliga gränspunkter, och det gör lantmäteriet när de t ex handlägger en avstyckning och då betalar du för deras arbete
   
  • Laddar…
 7. E
  Medlem Nivå 3
  Är inte lantmäterimyndigheten skyldiga när de går in och försämrar kartan att dels kontakta sakägare till gränsen och efterhöra deras kunskap och fastställda akt5er som bevisar gränsen liksom de gränsrör som finn lagligen nerslagna och som markerar gränsen. har kontaktat lantmätaren som inte vill lyssna eller begripa att titta i förrättningsakterna när det finns beslut.

  Lantmäteriet vill ha oskäligt betalt för att rätta sina egna misstag...
   
 8. useless
  Självbyggare · Nivå 22
  Har man flyttat gränsmarkeringar utan att fråga, eller är det bara den digitala kartan som är justerad av någon anledning (anpassning till annat koordinatsystem t ex)?
   
 9. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Utan att försöka vara dryg tror jag att det är du som inte förstår vad Lantmäteriet gjorde och vilka konsekvenser det har för dig (inga)
   
 10. useless
  Självbyggare · Nivå 22
  Som jag ser det har dom inte begått något misstag. Dom har justerat den digitala kartan som inte är juridiskt bindande.
  Vill du att kartan ska stämma bättre med verkligheten måste du betala för en gränsbestämning. Då går dom igenom berörda akter och utgår från/kompletterar/justerar de befintliga gränsmarkeringarna. Men eftersom det inte spelar någon roll för dig så känns det som en onödig utgift...
   
 11. E
  Medlem Nivå 3
  Lantmäterit har med avsikt ändrat i registerkartan på uppdrag av någon?
  Jag har avstyckade sommarstugtomter och jag förstår att klantmätaren har flyttat gränsen efter stugägarnas önskan, trots att de inte är berörda av gränsen.
  För mig får detta konsekvenser efter som dels stugägare gör intrång och tror att de kan härja fritt när de fått gränsen flyttad. en stugägare har nu varit med lastmaskin och flyttat och utfyllt med jord för att släta till mark som inte är dennes en annan har anlagt gräsmatta på mark långt utanför sin egen tomt....osv.
  Dessutom tror och litar skogsbolag stugägare skogsstyrelsen och andra myndigheter på registerkartan. inte söker de i förrättningsakter eller i akter med rågångsbestämningar eller söker efter laga nedslagna gränsrör som är svåra att hitta....
   
  • Laddar…
 12. E
  Medlem Nivå 3
  Varför justerar lantmäteriet så att den digitala karten misstämmer med tiotals meter ?
  Varför ska jag betala dyrt för att återställa kartan i ursprungligt skick efter de lagligen fastställda akter som finns?
  Varför lämmnar inte lantmäteriet besvärshänvisning trots att jag påvisat och förklarat flera gånger för dem och visat upp de giltiga förättningsakterna?
  Det enda svar jag får är att det blir dyrt att för mig om de ska rätta till sina misstag?
   
 13. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Så var det, hade nästan glömt din andra tråd.
  Det är såklart besvärligt för din farfar. Men Lantmäteriet försöker se till att i alla fall tomtens storlek är någorlunda korrekt. Så om gränsen enligt hitta flyttades i deras fördel, borde den på andra sidan flyttas i deras nackdel. Så hota att riva deras trädgård på andra sidan.
  Eller så är det kanske dags att ta hjälp av kronofogden/polisen för att sätta dina grannar på rätt spår igen
   
 14. E
  Medlem Nivå 3
  stugägarnas tomter är inte ändrade förutom en som blev minskad efter att de flyttat markägarens detta rättade lantmäteriet efter några dagar då jag påpekade det till den drabbade stugägaren men markägarens gräns mot i detta fall en byasamfällighet som markägaren är delägare i på andra sidan den vägrar lantmätaren att justera tillbaka så att den stämmer med den fastighetsbestämning som gäller och de gränsrör som finns nerslagna och med koordinater är utsatta på kartor och i mark.
  Lantmätaren vill ha betalt för att överhuvudtaget lyssna eller begripa ?
  Lantmätaren säger att den inte behöver lämna besvärshänvisning trots att markägaren lider stor skada....
   
 15. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Det är inte lantmäteriet som orsakar skadan. Det är grannarna som flyttar sina gränser.
  Polisanmäl dom