Byggahus.se

Mögelskada

Orsakas i byggnader av mögelsvampar, som under fuktiga betingelser får fäste på trä eller andra organiska material. Ger ofta uppphov till dålig lukt och missfärgning och kan medföra angrepp av röta, som i sin tur bryter ner och försämrar trävirkets hållfasthet.