Byggahus.se

Marklov

Skriftligt tillstånd av byggnadsnämnd eller motsvarande att utföra schaktningfyllningträdfällning eller skogsplantering.