Byggahus.se

Gotik

Arkitekturstil från högmedeltiden som kännetecknas av smala, spetsiga former, särkilt inom kyrkoarkitekturen. Under 1800-talet blev gotikens formspråk populärt i den sk nygotiken.