Byggahus.se

Formaldehyd

Färglös gas med stark och stickande lukt. Ingår i bl a lim i spånskivor, isolermaterial, textilier och plast. Kan ge allergiska reaktioner och cancer. Dess kemiska beteckning är HCOH.