Byggahus.se

Förhandsbesked

Skriftligt besked av byggnadsnämnd om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.