Byggahus.se

Förband

Förhållandet mellan murade stenar i en fasad, t ex munkförband, kryssförband eller löpförband.