Byggahus.se

Flanktransmission

Flanktransmission innebär att ljudet tar sig via material till ett annat rum.

Vill du slippa flanktransmission ska du inte låta väggreglarna ansluta mot vägg- eller takmaterial. Avsluta alltså takgips eller golvskivor mot väggen i varje rum.