Fastighet

<div class="article-body">Markområde med eventuella tillbehör (byggnader, skog etc) som bildar en självständig rättslig enhet. Kan även innefatta vattenområden och andel i samfällighet. Area:Arean mäts efter dess horisontalprojektion, dvs arean blir inte större bara för att marken lutar eller är kuperad.</div>