Byggahus.se

Expansionskärl

Behållare som sitter över varmvattensystemets högsta punkt och har till uppgift att ta upp vattnets volymändring vid temperaturförändringar. Expansionskärlet kan även sitta i källaren, då är det inget öppet kärl utan slutet. Den innehåller då en tryckblåsa som ska ta upp volymutvidgningen vid olika vattentemperaturer.