Byggahus.se

Egnahem

Friliggande enfamiljshus uppförda med stöd av så kallade egnahemslån. Egnahemsvillor uppfördes från 1900-1950. Numera allmän benämning på småhus bebodda av ägaren.