Byggahus.se

Driftskostnad

I ett småhus avser driftskostnaderna hushållsel, vatten och avlopp, värme, eventuell sotning, renhållning, villaförsäkring, kostnader för del i samfällighet eller vägförening och tomtägarförening.

Kostnader som tillkommer inkluderar kapitalkostnader, underhåll, tv, bredband, telefon.