Byggahus.se

Delad entreprenad

Byggherren sluter själv avtal med olika delentreprenörer. De normala "byggmästararbetena" är dock samlade i en enda entreprenad, vilken ofta kallas huvudentreprenad. T ex installationsarbetena utförs som sidoentreprenader. Samordningen som normalt åligger byggherren, kan föras över till huvudentreprenören.