Cellplast

<div class="article-body">Plast som har små hålrum, celler. Med olika metoder kan nästan alla plaster expanderas till cellplast. I väggisolering används styv cellplast. Frigolit är en typ av cellplast.</div>