Byggahus.se

Byggrätt

Rättighet att på en fastighet uppföra byggnad eller göra tillbyggnad. I detaljplanen uttrycks byggrätten som den maximala byggnadsvolym som är tillåten för en viss fastighet.