Byggahus.se

Boverket

En central förvaltningsmyndighet under näringsdepartementet som handhar frågor om bostadsförsörjning och bostadsmarknad, byggande och stadsmiljö samt fysisk planering och hushållning med naturresurser.