Byggahus.se

Blåbetong

Ett alunskifferbaserat byggmaterial, som avger betydligt mer radon än andra byggmaterial. Blåbetong tillverkades och användes mellan 1929 och 1975. Korrekt teknisk benämning på materialet är gasbetong eller autoklaverad lättbetong. Under 1940-talet och framåt såldes materialet bla. under varumärket Ytong. Blåbetongen har under åren använts i en rad olika byggelement och kommit till användning som exempelvis isolering, mellanväggar men också i bjälklag.