Byggahus.se

Beständighet

En byggvaras, byggnadsdels eller installations förmåga att vid påverkan i en viss användning och miljö bibehålla avsedda egenskaper.