Arkitektur

Begreppet arkitektur är svårt och för många rentav kontroversiellt att exakt definiera, ungefär som begreppet konst. Inom byggandet har det i alla fall att göra med gestaltningen av byggnader, främst med hänsyn till estetik och brukande. Byggnadens rent tekniska konstruktion hör däremot numera inte till arkitektens område utan till konstruktörens/byggnadsingenjörens. 
När vi i dagligt tal pratar om en byggnads arkitektur tänker vi ofta på hur den förhåller sig till olika arkitekturstilar.