Annueller

Annueller eller ettåriga växter är örtväxter som årligen vissnar ned och dör i sin helhet, även rotsystemet. De måste alltså sås på nytt varje år.
Bland annuellerna finns många av trädgårdens vanligaste prydnadsväxter, t ex ringblommor och prästkragar, men även nyttoväxter som dill och sallat. Vissa perenner från varmare klimat odlas i Sverige som annueller eftersom de inte kan övervintra i vårt klimat.

Vissa annueller kan sås direkt på friland medan andra lämpligen förkultiveras och planteras ut senare på våren.

Annuella blomväxter kan pryda trädgården på många sätt. De kan odlas i krukor eller rabatter. De kan fylla ut tillfälliga gap, t ex kring buskar eller perenner som ännu är små men ska ta större plats senare, eller ersätta perenner som inte trivs i väntan på en annan lösning. Grönsaksland kan livas upp med bårder eller insprängda rader av annueller.