Ekonomi

Målares arbetsmiljö ska granskas

Målares arbetsmiljö ska granskas.

Målares arbetsmiljö ska granskas. Foto: Byggahus.se

Arbetsmiljöverket ska kontrollera hur arbetsgivarna ser till att deras målare inte slits ut i förtid.

Målarnas arbetsmiljö ska granskas av Arbetsmiljöverket. Man vill se hur arbetsgivarna säkerställer att arbetstagarna inte får belastningsskador eller slits ut i förtid.

Att målare som yrkesgrupp har valts ut i den riktade insatsen beror dels på att många unga har detta som sitt första jobb och då är det extra viktigt att de får en korrekt introduktion, dels för att det är ett yrke där man jobbar mycket med upprepade rörelser.

Totalt ska 500 arbetsplatser granskas, men även kassapersonal som yrkesgrupp är med i granskningen och ingår i detta antal.

- Butikskassörer och målare är ingångsyrke för många unga och det förekommer inhyrd personal. Det är extra viktigt med en bra introduktion för alla som är nya på jobbet så att man får lära sig rätt arbetsteknik från början, annars blir det lätt så att man jobbar på med fel teknik och får ont, säger Heli Aarnipuro.

Skadestatistik, målare

  • 65 procent av de anmälda arbetssjukdomarna inom måleribranschen har ergonomiska belastningsorsaker
  • 22 procent hade kemiska eller biologiska orsaker
  • Totalt anmäldes 1063 arbetsskador bland målare under perioden 2014-2018, varav 306 arbetssjukdomar och 777 arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning