Pool

Hur lång tid tar det att bygga pool? Linda och Davids poolbygge

Den färdiga poolen hemma hos Linda och David, med utedusch och allt.

Den färdiga poolen hemma hos Linda och David, med utedusch och allt. Foto alla bilder: David & Linda

Linda och David har byggt en 4x8 meter stor pool. Här kan du läsa om hur bygget gick till och hur lång tid det tar att bygga en pool. Vi har även tittat närmare på kostnader förknippade med poolbygge.

I slutet av mars satte Linda och David igång med sitt poolbygge på allvar - en linerpool på 4x8 meter skulle få pryda trädgården. Poolen levererades redan i slutet av januari, och tanken var att man skulle börja gräva då för att inte åverka för stor skada på gräsmattan, men det blev ingen tjäle alls under vinter så grävstarten sköts upp flera gånger. Först i slutet av mars kom det efterlängtade poolbygget igång. 

Poolen grävs ut
Grävningsarbetet för poolen har startat.

– Vi valde mellan fyra olika poolmodeller med liner och en färdig balja - det som hette glasfiberpool förut. Valet föll på en linerpool med stålram från en lokal leverantör. Stål kändes bra eftersom den ska ner i backen, säger David, som tillsammans med Linda har kontot Poolprojekt2020 på Instagram. Där kan du se bygget från början till slut.

Tidsåtgång för att bygga en pool

Så hur lång tid tar det att bygga en pool? Svaret på den frågan är förstås individuellt och påverkas av hur mycket man väljer att göra på egen hand, vilken typ av pool det är och hur markförhållandena ser ut. Precis som tiden påverkar detta förstås även priset.

Snittiden för att bygga en pool är 2-4 månader. 

Vår uppfattning efter att ha pratat med Linda och David, andra husägare som byggt pool samt läst i forumet är att snittiden för att bygga en pool är 2-4 månader. 

I det här fallet har man valt totalentreprenad. Linda och David kände inte att de hade tid eller den tekniska kompetensen som krävs i vissa av momenten för att ge sig på projektet. 

Arbetet kommer igång

Grävarbetet tog cirka 3-4 fulla dagar men utspritt över någon vecka. Först grävde man ner slang för vattenavledning, därefter grävde man ut ett så pass stort område att familjen kunde bygga en 70 kvadratmeter stor trall runt poolen och slutligen grävdes det djupa hålet för själva poolen mitt i detta område.

Poolen nerlagd
Plåtstommen med stöttor är på plats.

Familjen oroade sig över att stöta på berg. Att spränga är dyrt. Precis när man trodde att faran var över dök det upp en bumling i hålet som grävmaskinen inte rådde på. Då blev det sprängning på schemat.

– Det blev som tur var inte jättemycket dyrare, ett par tusen kronor. Man skulle ju bara spräcka den stora stenen i 3-4 mindre bitar så den kunde lyftas upp. Så det var inte så farligt. Totalt hade vi säkert 30-40 jättestora stenar som grävdes upp. Det var vi inte beredda på från början. Men vi lät bygga en stenmur av dem i andra änden av tomten. De tre största stenarna har vi ställt upp på kortsidan av poolen som en rabattkant, säger Linda.

När grävarbetet var klart hade man även fått dräneringspumpen på plats. Det tog sedan ungefär en vecka till för att få allt grus på plats undertill för att man skulle kunna påbörja monteringen av poolen.

Stommen var dock snabbt byggd, detta gick på ungefär en dag och vid den här tidpunkten har då arbetet med poolen pågått nästan en månad. Det har hunnit att bli slutet av april.

Familjen hinner påbörja återfyllnad med grus runtom poolen samt sätta bärlinor för trallen lagom tills dess att de passerar månadsstrecket för bygget.

Pooltrappa
Trappan, av cellplastblock och bockad plåt.

Månad två

Innan de kan börja klä poolen med liner ska helgaveltrappan byggas ihop. 

– Vi valde att köpa till en trappa för att både barnen och mor- och farföräldrar enkelt ska kunna ta sig i och ur poolen. Vi hade en ovanmarkpool förra året och stegen var krånglig för de äldre. Sedan ser det ju snyggare ut att inte ha en stege som sticker upp ur poolen, säger David.

Trappan består av cellplastblock som man limmar ihop. Därefter läggs bockade plåtar på blocken, även dessa limmas fast. 

I ungefär samma veva som det här sker lyfter snickarna teknikrummet på plats vid gaveln av poolen, samt gräver ur för ett dike som löper till platsen där man tänkt placera värmepumpen.

Värmepump till pool
Värmepumpen är placerad en bit bort, bakom en av de bortsprängda stenarna.

– Vi tog en rejäl värmepump, snäppet över modellen man rekommenderade för vår storlek på pool. Dels för att den hade wifi-styrning, dels för att den hade större kapacitet så den behöver inte jobba lika hårt och blir därmed mer tystgående. Den sitter ganska nära grannarnas uteplats, säger David och fortsätter:

– Vi har haft en dialog med dem, att om de störs av pumpljudet ska vi bygga in den bakom ett plank eller något. Men den gick bara de första tre dagarna. När vattnet väl nådde 29 grader så höll det sig där sedan med hjälp av pooltaket, och värmepumpen behöver knappt gå. Så det är rätt skönt att veta, att även om det inte är högsommar behöver inte pumpen jobba så mycket.

Lining i pool
Linern är på plats och påfyllnadsprocessen har börjat.

En vecka in i maj är det dags att göra en del inkopplingar, och för linern att komma på plats. Detta går på en dag och familjen kan sedan äntligen börja fylla upp poolen. Man gör detta stegvis i takt med att byggarbetarna återfyller grus på utsidan. Fyller man för mycket vatten kan poolen bukta utåt, fyller man för lite kan motsatt hända. Denna påfyllnadsprocess höll på i cirka tre dagar. 

Trallbygge runt pool
Trall läggs runt poolen som har ett provisoriskt tak.

Men det finns fortfarande saker kvar att göra innan poolen kan tas i bruk. Teknikrummet ska kopplas in och trallen ska läggas. För att vara på den säkra sidan placerar Linda och David ett tillfälligt tak över poolen (som vid det här laget är helt fylld). Det tillfälliga taket består av plåtar. 

Teknikrum till pool
Teknikrummet ligger nedsänkt vid poolgaveln.

– Teknikrummet ligger i kortänden på poolen och är en trälåda där pump, filter och annat ryms. Vi har bara en provisorisk spånlucka över just nu, men jag ska bygga en isolerad lucka av plywood med trall på framöver. För att få ventilation för tekniken ska jag borra några hål runtom i överkant av trälådan så att det kan luftas, för luckan vill man ha tät så det inte kommer ner regnvatten. Men det är sånt pul å fix man ordnar med själv, säger David.

I mitten av maj börjar det plötsligt hagla men snickarna arbetar på med bärlinorna runt poolen. Familjen ser till att få värmepumpen på plats och elektriker kommer ut för att koppla in styrdon för belysning samt wifi-mottagaren till värmepumpen.

Montera pooltak
Snickarna monterar pooltaket i nedsänkta skenor.

Det tar ungefär tre dagar för snickarna att få hela trallen på plats och de nedsänkta skenorna för det permanenta pooltaket. 

– Det blev en del pill med de nedsänkta skenorna. Vi ville inte att barnen skulle kunna snubbla på dem, de skulle ligga i våg med trallen. Så snickarna fick göra en del finlir för att det skulle bli snyggt, säger David.

Bada under pooltaket
Pooltaket är välvt, vilket gör att man kan bada under det stängda taket.

Familjen har valt ett skjutbart pooltak som man kan bada under. Detta kommer på plats så fort trallen är klar, och då kopplar man även in allt i teknikrummet. 

Hela poolen är klar och igång en dag innan tvåmånadersstrecket, det tog med andra ord ganska exakt två månader för dem att bygga linerpool, trall och pooltak på helentreprenad. Kostnaden landade på cirka 500 000 kronor exklusive trallen. 

Dyker i poolen
Familjen gillar att bada och koppla av runt poolen.

– Det var mer än vad vi hade räknat på i den initiala budgeten, men den utgick från en bekants pool som är mindre och har andra teknikval, säger David, och Linda fyller i:

– För oss var det viktigt att vi kunde bygga den på helentreprenad, och att vi bygger en pool där tekniken inte låter och stör oss, och som sköter sig ganska så mycket själv. Vi vill kunna koppla av och bada.

Det skjutbara pooltaket och helgaveltrappan är de tillval som familjen känner att de inte skulle vilja leva utan. 

– Hade vi inte haft råd med dessa skulle vi hellre ha avvaktat med poolbygget, säger Linda.

Nybyggd pool
Familjen njuter av sin nya pool.

Kostnad och tid att bygga pool

Två andra husägare som vi pratar med berättar att de byggt sina pooler för 250 000 respektive 200 000 kronor, bägge dessa är då glasfiberpooler varav den dyrare har helgaveltrappa ner i poolen, pooltak man kan stå under samt infälld belysning i sargen, medan den lite billigare har ett lägre pooltak som man kan bada under men inte stå raklång. 

Bägge husägarna har köpt sina pooler direkt från Polen eftersom glasfiberpooler i Sverige är ganska dyra. Husägarna har haft grävmaskin på plats som grävt ut för poolen men har sedan ordnat med dränering och isolering under och runtom själva. Utöver detta har de betalat elektriker för inkoppling men har själva byggt trallen kring poolen. Den kostnad som redovisas ovan är totalkostnaden från ax till limpa men en hel del arbete har de alltså utfört själva. 

Tiden det tog för dem att bygga respektive pool var cirka 2-3 månader. Men den ena husägaren slog ut arbetet över två säsonger eftersom de kom igång sent första året.

En glasfiberpool i Sverige kostar från 80 000 kronor och uppåt beroende på tillverkare och storlek. Folkpools Aquashell 3,1x5,5 meter kostar exempelvis från 224 000 kronor. Rubinpools Montecito 3x5,4 meter kostar cirka 97 000 kronor.

Det finns förstås en rad andra pooltyper, såsom Linda och Davids pooltyp liner. Vi har kollat upp lite exempelpriser på dessa med.

Folkpool skriver exempelvis att en Classic 3x6,5 meter med ett baddjup på 1,35 meter kostar cirka 130 000 kronor. Detta inkluderar inte pooltak, men däremot liner, inkopplingspaket, standardöverdrag, pump, reningspaket, rör och fällbar poolstege. Vill du ha helgaveltrappa kostar denna cirka 20 000 kronor.

Linerpool finns med olika stomme: trä, stål eller thermopool.

En Thermoplast-pool, från Poolteam, med komplett poolpaket till (inkluderar isolering, pump sandfilter, kopplingspaket mm) som mäter 2.7x6m och är 1,5 meter djup kostar 75 900 kronor. Med pooltak till kostar den 109 900 kronor.

Vill du ha en pool med mjuk form kostar Aqvis Swimmingpools modell Kidney 18 med lagun och komplett poolpaket (inkluderar poolstomme, liner, sandfilter, pump, kopplingspaket mm) cirka 122 000 kronor.

Ska du ha en pool du kan simma i ligger med andra ord kostnaden någonstans mellan 75 000-130 000 kronor för pool och basal teknik. Men det finns förstås större pooler, eller andra typer av pooler, som kostar både mer eller mindre. Vidare tillkommer kostnader för markarbete, el, montering, sarg, återställning, deponi mm. 

Gör du mycket själv och gör klipp när det kommer till pool och teknik kan du bygga en simstor pool för runt 200 000 kronor. Men annars får du ofta räkna med 350 000 kronor och uppåt.

Poolen klar
Nybyggd pool, klar att användas.

Tillbehör till poolen

Utöver själva poolen, dess tekniska komponenter, belysning och trallen kring poolen så finns det förstås även en rad olika tillbehör. Det är bra att fatta beslut kring sådana redan i planeringsstadiet - även om du kanske väntar med vissa av inköpen så är det viktigt att du har med dig vad som eventuellt kan behövas i framtiden, så att du gräver ned kablar eller kabelrör mm som dessa kan tänkas behöva.

Vi har ovan nämnt helgaveltrappan och pooltaket som exempel på tillbehör som många väljer att köpa till. Någon form av poolskydd måste man ha både av säkerhetsskäl och för att begränsa underhållet och bruket av kemikalier. Men fördelen med pooltaket är att du kan bada under det, till skillnad från poolöverdrag av olika slag. Nackdelen är förstås att de är ganska dyra, och ju högre takhöjd desto dyrare blir det. Du kan hitta pooltak från 40 000 kronor och uppåt beroende på modell, material och storlek.

Infälld belysning är också något som många köper till. Varje LED-lampa ligger på ungefär 1 200 kronor och det tillkommer kostnad för elektriker.

Andra exempel på uppgraderingar till poolen är jetstreams och massagemunstycken. En jetstream är som en hård vattenstråle som gör att du kan motionssimma (eller leka). Den här typen av tillbehör kostar omkring 20 000 (jetstream) respektive 30 000 (massagemunstycken) kronor, och det tillkommer även kostnad för montören som kopplar in dem.

Vattenfall är ett annat fräckt tillbehör, dessa ligger från cirka 10 000 kronor och uppåt i pris beroende på om du kan använda poolens pump eller om det krävs en separat.