Hönshirs – ett växande hot mot svenska grödor

Fruktat ogräs sprider sig i Sverige, och utgör ett hot mot jordbruket.

Hönshirs bredvid majs.

Hönshirs bredvid majs. Foto: Jordbruksverket

Det fruktade ogräset hönshirs, klassat som ett av världens värsta av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, sprider sig nu i Sverige. Framför allt drabbas södra Sverige, men även västkusten, Öland och Gotland påverkas. Ogräset hotar att halvera böndernas skördar genom att konkurrera ut grödor.

Hönshirs är ett ettårigt fröogräs som kan bli över en meter högt och trivs i varmt och torrt klimat. Det etablerar sig snabbt i odlingsfält och konkurrerar med grödor som majs, potatis och sockerbetor. Genom att växa snabbare än grödan tar hönshirsen över näringen, ljuset och vattnet.

Olof Pålsson, lantbrukare och växtodlingsrådgivare, varnar i tidningen Dagens Nyheter för att en enda planta kan sprida sig snabbt och orsaka stora problem.

För att bekämpa hönshirs rekommenderar Jordbruksverket att ta bort enskilda plantor, undvika öppen jord och etablera konkurrensstarka grödor. En effektiv strategi är att växla mellan höst- och vårsådda grödor för att täcka marken och förhindra ogräsets etablering.

Problemet med hönshirs liknar tidigare utmaningar med ogräset renkavle, som också hotar viktiga grödor, främst höstvete.