Högre krav på banker kan leda till högre hyror

Bankerna måste hålla större buffert när de lånar ut till fastighetssektorn, något som gör att flera oroar sig för höjda hyror.

I slutet av året införs den kravhöjning på banker som legat och släpat en tid på grund av corona. Den skulle ha införts redan nu i september, men man har skjutit upp den till december på grund av Covid-19. Kraven det handlar om är att bankerna måste ha en högre buffert när de lånar ut pengar till fastighetssektorn. Flera remissinstanser har protesterat och menar att detta kommer att leda till högre hyror.

Finansinspektionen räknar själva med en räntehöjning runt 0,3 procent, vilket i en hyresrätt på 75 kvadratmeter skulle motsvara cirka 870 kronor per månad. Men bankerna själva tror att det kommer att landa på det dubbla. De varnar även för att det befintliga hyresbeståndet kan påverkas på sikt.

Bland de som haft invändningar mot ändringen hittar vi exempelvis Svenska Bankföreningen, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Men Finansinspektionen står fast vid sitt beslut. De anser att det varit stor utlåning till fastighetssektorn på grund av den låga räntan, och att detta gjort att fastighetssektorn dragit på sig skulder. Man vill reglera detta. Vidare säger man att det inte är säkert att det leder till höjda hyror.

- Ofta är det inte så enkelt att det går ett till ett - från bankerna till fastighetsföretagen eller hyresgästerna. Till exempel mer kapitaliserade banker får ju lägre upplåningskostnader, säger Ted Aranki, analytiker vid Finansinspektionen, till Sveriges Radio.