Grundvattnet på stabil nivå inför sommaren

Bättre utgångsläge än på många år för grundvattennivåerna.

Grundvattennivåerna har förbättrats och ligger nu på en bra nivå inför sommaren enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Sista åren har nivåerna varit oroväckande låga, och det har bland annat medfört bevattningsförbud på ett 40-tal platser i landet. I år ser situationen betydligt ljusare ut. Det har fallit större mängder nederbörd än normalt, och även snö som vid smältning kommer att bidra till påfyllnad.

Grundvattennivåerna har återhämtat sig i både små och stora magasin, och utspritt över hela landet. Man ser därför med tillförsikt på sommaren, speciellt om trenden håller i sig.