Ekonomi

Lägre förväntningar på bostadspriserna

Majoritet tror fortfarande på stigande priser, men gruppen minskar något enligt senaste Boprisindikatorn.

Lägre förväntningar på bostadspriserna

Foto: Fastighetsbyrån

Hushållen har stadigt haft en positiv bild av huspriserna, detta under en relativt lång period och gruppen som tror på stigande priser har ökat - men nu syns en svängning. Enligt senaste Boprisindikatorn från SEB ser vi att gruppen som tror på stigande priser minskar något, samtidigt som gruppen som tror på sjunkande priser framöver ökar. Det är fortfarande en majoritet som tror på stigande priser, men går från 60 procent till 57.

– Troliga orsaker är allt tydligare signaler om en ekonomisk inbromsning samt beskedet från Riksbanken att en räntehöjning är nära förestående. Samtidigt är det inget ras vi talar om och indikatorn ligger fortfarande över sitt historiska genomsnitt, vilket indikerar en stabil bostadsmarknad , säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Undersökningen visar även att något fler planerar att binda räntan. Den gruppen har gått från 8 till 10 procent.