Frågan är väl hur mycket det syns utifrån att man inrett vinden, om man vill fuska och bryta mot detaljplanen. Jag vet inte hur stor rätt kommunen har att stövla in och börja inspektera. Svårt att tro att de har rätt att forcera sig in med våld om du vägrar släppa in dem. För Polisen krävs väl fortfarande att brottet man misstänks för har fängelse i straffskalan, men kommunen står kanske över såna världsliga saker.
 
Jag tänker så här, att när man jobbar med vinden kan det förändra hur luft, fukt och temperatur blir. Det kan äventyra hela huset, så det kan vara saker att tänka på för du startar.
 
Z Zeke_Varg skrev:
Hittade in här i tråden angående inredd vind och pbl och försöker förstå varför. Jag vill följa lagar och regler men inser att jag får krypa tillbaka under min sten. Annars behöver jag fajtas med väderkvarnar.

jJag skickade en fråga till kommunen och fick inget riktigt svar på varförfrågan utan att det står i pbl och att vi kan ombeddas att ta bort inredningen vid en inspektion och möjligen också betala en avgift.

I dagens värld där hemarbete förmodligen kommer vara intressant i en oöverskådlig framtid vore det osunt att inte tillåta familjer att ställa ett skrivbord på vinden för hemarbete.

just vi har en fast trappa upp till vinden sedan 1971 och två gavelfönster sedan 1920. Vi har inte för avsikt att göra takkupor eller ändra något fasadmässigt så man är låst i interneteran med lagar och förordningar från en annan era.

Vi håller tummarna att det sker ett under inom kort. Vi har fördragna ventilationsröret klart att jacka in om vi tänkt logga in på vinden. ️‍♀️

Vad säger detaljplan? Hur hög rumshöjd är det ? Är den klassad som vind eller ett ej mätbart utrymme ?

Vad frågade du kommunen och Vad skrev de ?
 
K Knight skrev:
Vad säger detaljplan? Hur hög rumshöjd är det ? Är den klassad som vind eller ett ej mätbart utrymme ?

Vad frågade du kommunen och Vad skrev de ?
Detaljplanen: Av tillhörande beskrivning framgår att bostadshus får uppföras med
två våningar utöver detta för vind inte inredas.

vinden har 220cm i takhöjd ca 2m i bredd. Ca 9m långt.

Fråga till kommunen:
Finns det risker kopplat till dessa bestämmelser? Är det uteslutet av någon anledning att nyttja vinden för att ha ett skrivbord?

Kommer det till nämndens kännedom
krav på rättelse
byggsanktionsavgift

Min tolkning är att rättelse i ovanstående ärende bör vara att vinden återställts dvs att kontorsinredningen tas bort.
 
Ett förslag är att sänka taket till 1.89m då blir det omätbart utrymme och klassas inte som en vind.
 
K Knight skrev:
Ett förslag är att sänka taket till 1.89m då blir det omätbart utrymme och klassas inte som en vind.
Var hittar man den informationen? Googlade men hitttade inget.
 
Boverkets text är en utredning om otydlighet i bygglagstiftningen. Inte ett beslut. På sid 59 står det:” Det allmänna är därför helt oanvändbart eftersom det inte framgår om det är kraven för mätvärdhet i Svensk Standard eller kraven i BBR som gäller”
Istället gäller rättspraxis och frågorna är: är utrymmet en vind? Är den inredd? ( dvs uppvärmd, isolerad, möblerad mm) Får man det enligt DP?
 
Redigerat:
Jag tolkar lagstiftningen såhär. Om utrymmet är ett omätbart utrymme dvs under 1.9m så är det inte per definition inte en vind eller våning. Samma sak står på skatteverkets hemsida om area.
 
K Knight skrev:
Jag tolkar lagstiftningen såhär. Om utrymmet är ett omätbart utrymme dvs under 1.9m så är det inte per definition inte en vind eller våning. Samma sak står på skatteverkets hemsida om area.
Det är en säkert en helt korrekt tolkning i förhållande till Skattelagstiftning. Men felaktigt i förhållande till Plan & Bygglag, som säger att detaljplanen skall följas. Och detaljplanen säger i detta fallet att en vind inte får inredas.
 
Jag skulle vilja höra hur byggnadskontoret ställer sig till lägre tak.

Jag fick inte bygga en våning på grund av detaljplanen men sänkte man taket under 1.9m då var det inga problem
 
Hep Hep skrev:
Frågan är väl hur mycket det syns utifrån att man inrett vinden, om man vill fuska och bryta mot detaljplanen. Jag vet inte hur stor rätt kommunen har att stövla in och börja inspektera. Svårt att tro att de har rätt att forcera sig in med våld om du vägrar släppa in dem. För Polisen krävs väl fortfarande att brottet man misstänks för har fängelse i straffskalan, men kommunen står kanske över såna världsliga saker.
Kommunen (byggnadsnämnden) har rätt att göra tillsynsbesök (även inne i huset) om det finns ett ärende. De skapar sällan ärenden själva, men det kan ju hända att grannar skapar ett ärende genom en anmälan (t.ex. "jag tror att min granne har vistats stadigvarande på sin förrådsvind, jag har varit inne på hans tomt och filmat upp mot vinden").

Om man inte släpper in dem har de rätt att ta hjälp av polisen för att komma in (11 kapitlet, paragraf 8-9 i PBL). Det betyder oftast att de vänder på klacken och går, men att man senare får ett brev med en tidpunkt när de tänker dyka upp tillsammans med polisen.

För de flesta tillsynsärenden så blir man som husägare meddelad i förväg om att det finns ett ärende. Men kommunen har också rätt att dyka upp oannonserat. Huruvida det kan förekomma att de dyker upp oannonserat tillsammans med polisen vet jag däremot inte.

Lite märkliga regler är det ändå med tanke på att husrannsakan bara får genomföras om polisen misstänker brott som leder till fängelse. Det innebär alltså att om polisen misstänker brott som inte leder till fängelse, så kan de istället skapa en anmälan till kommunen och säga "jag tror att herr X har vistats stadigvarande på sin förrådsvind och jag tror att det finns risk att han inte släpper in er om ni gör tillsyn. Kan ni begära handräckning, så går vi in och tittar imorgon? Ni kan ju titta på det där med vinden, vi har annat vi vill kolla."
 
Redigerat:
H humle63 skrev:
Kommunen (byggnadsnämnden) har rätt att göra tillsynsbesök (även inne i huset) om det finns ett ärende. De skapar sällan ärenden själva, men det kan ju hända att grannar skapar ett ärende genom en anmälan (t.ex. "jag tror att min granne har vistats stadigvarande på sin förrådsvind, jag har varit inne på hans tomt och filmat upp mot vinden").

Om man inte släpper in dem har de rätt att ta hjälp av polisen för att komma in (11 kapitlet, paragraf 8-9 i PBL). Det betyder oftast att de vänder på klacken och går, men att man senare får ett brev med en tidpunkt när de tänker dyka upp tillsammans med polisen.

För de flesta tillsynsärenden så blir man som husägare meddelad i förväg om att det finns ett ärende. Men kommunen har också rätt att dyka upp oannonserat. Huruvida det kan förekomma att de dyker upp oannonserat tillsammans med polisen vet jag däremot inte.

Lite märkliga regler är det ändå med tanke på att husrannsakan bara får genomföras om polisen misstänker brott som leder till fängelse. Det innebär alltså att om polisen misstänker brott som inte leder till fängelse, så kan de istället skapa en anmälan till kommunen och säga "jag tror att herr X har vistats stadigvarande på sin förrådsvind och jag tror att det finns risk att han inte släpper in er om ni gör tillsyn. Kan ni begära handräckning, så går vi in och tittar imorgon? Ni kan ju titta på det där med vinden, vi har annat vi vill kolla."
Vad som är ännu mer märkligt är att statsmakten tränger sig in hos medborgarna för att kontrollera så de inte använder vissa utrymmen i sina egna fastigheter..
 
  • Gilla
Peter787 och 3 till
  • Laddar…
H humle63 skrev:
Kommunen (byggnadsnämnden) har rätt att göra tillsynsbesök (även inne i huset) om det finns ett ärende. De skapar sällan ärenden själva, men det kan ju hända att grannar skapar ett ärende genom en anmälan (t.ex. "jag tror att min granne har vistats stadigvarande på sin förrådsvind, jag har varit inne på hans tomt och filmat upp mot vinden").

Om man inte släpper in dem har de rätt att ta hjälp av polisen för att komma in (11 kapitlet, paragraf 8-9 i PBL). Det betyder oftast att de vänder på klacken och går, men att man senare får ett brev med en tidpunkt när de tänker dyka upp tillsammans med polisen.

För de flesta tillsynsärenden så blir man som husägare meddelad i förväg om att det finns ett ärende. Men kommunen har också rätt att dyka upp oannonserat. Huruvida det kan förekomma att de dyker upp oannonserat tillsammans med polisen vet jag däremot inte.

Lite märkliga regler är det ändå med tanke på att husrannsakan bara får genomföras om polisen misstänker brott som leder till fängelse. Det innebär alltså att om polisen misstänker brott som inte leder till fängelse, så kan de istället skapa en anmälan till kommunen och säga "jag tror att herr X har vistats stadigvarande på sin förrådsvind och jag tror att det finns risk att han inte släpper in er om ni gör tillsyn. Kan ni begära handräckning, så går vi in och tittar imorgon? Ni kan ju titta på det där med vinden, vi har annat vi vill kolla."
Hmm om det inte finns ett brott som leder till fängelse och därmed polisen inte har en husrannsakan .... blir det då hemfridsbrott av polis och kommunen om de tränger sig in i alla fall?
 
M MrDizzy skrev:
Hmm om det inte finns ett brott som leder till fängelse och därmed polisen inte har en husrannsakan .... blir det då hemfridsbrott av polis och kommunen om de tränger sig in i alla fall?
Och eftersom hemfridsbrott har fängelse i straffskalan, så får man hålla kvar polisen tills polisen kommer och tar över? Gissar att det inte riktigt är så. Synd.
 
  • Haha
HenrikHuslöse och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.