Vi har köpt en fastighet/tomt ska riva befintligt fritidshus o bygga nytt. Vi har utgått från detaljplan, vi får bygga 80 kvadrat, byggnadshöjd 3,60 enligt planen förbud mot att inreda vind. Vi var i kontakt m bygglovshandläggare innan vårat köp o fick information att det var okey med loft. Vi lämnar in bygglov men får komplettera med att inte ha trapp o att vi har för högt till tak på vinden o att vi har för stor golvyta. (Vi har öppet upp till nock i en vinkel) Vi ändrar till loftstege, arkitekten ändrar takhöjden på vinden till 1,89 då allt under 1,90 enligt regler ej är att se som inredningsbart då det inte finns någon beräkningsbar boyta. Vi lämnar in våra kompletteringar o får då till svar.... bygglovshandläggare gör ändå bedömning att vindsinredning ändå skett då det är lätt att ta bort hanbjälken i taket o att golvytan fortfarande är för stor på vinden. Vi pratar o frågar vad han vill vi ska ändra på, vilket han inte kan specificera....,Vi svarade på detta efter att vi pratat med sakkunniga, KA, arkitekt, då de anser att bygglovshandläggare inte utgår från gällande regler o dessutom hänvisar till att vi kan göra om detta i en framtid har inte att göra med vårat sökta bygglov. (Kan tillägga att vi har inte någon avsikt att ta bort något utan vill ha taket så som ritningen/bygglovsansökan visar) vi lämnar in bygglovet på nytt o framför fakta utifrån vad reglerna säger och om handläggaren har samma bedömning igen vill vi att han kan Motivera sitt beslut o hänvisa vart vi inte följer reglerna. Får då svar, förslag till avslag med motivering : planerat vindsutrymme är möjligt att inreda vilket strider mot gällande byggnadsplan bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 paragrafen plan o bygglagen. Detta är ingen paragraf som hänvisar till vindsinredning/boyta utan beskriver om bygglov ska bifallas eller avslås utifrån om det är korrekt eller inte utifrån gällande detaljplan och PBL. Skulle vilja ha stöd o eran åsikt i denna fråga, vi har som sagt pratat med sakkunniga o de anser inte att bygglovshandläggaren kan motivera sitt beslut o att vi bör ha rätt då vi utgår från vad lagen säger. Vi kommer givetvis yttra oss, m skulle vilja veta om någon har erfarenhet av något liknande o vad ni anser rätt eller fel?
 
Har kommunen rådgivning eller så kring bygglov. Jag hade gått (bakom ryggen) och frågat hur gränsen dras mellan inredd vind och loft. Allmänt rådgivande och när man har fakta i ryggen går man till bygglovschefen.

När jag har stött på att vind ej får inredas har vi inte haft någon andra våning alls så har inte hamnat i gråzonen. Märkligt att en handläggare sagt ja till loft. Svårt att hitta att 1,9m ska vara en magiskt gräns mellan loft och vind. Det stämmer att utrymmet ej är mätvärt och därmed vare sig boarea eller biarea men att detta per automatik gör det lagligt att ha när DP säger nej til vind vet jag inte...

Handläggaren har fel i att ni bara kan ta bort hanbjälkar och inreda. Detta skulle vara ingrepp i bärande konstruktion och därmed lovpliktigt. Dessutom är det ett vagt argument då alla tex garage därmed skulle vara omöjliga att få bygglov på då man med enkelhet kan ställa in en säng och använda rummet som sovrum.
 
 • Gilla
Workingclasshero och 6 till
 • Laddar…
J JKrister skrev:
Har kommunen rådgivning eller så kring bygglov. Jag hade gått (bakom ryggen) och frågat hur gränsen dras mellan inredd vind och loft. Allmänt rådgivande och när man har fakta i ryggen går man till bygglovschefen.

När jag har stött på att vind ej får inredas har vi inte haft någon andra våning alls så har inte hamnat i gråzonen. Märkligt att en handläggare sagt ja till loft. Svårt att hitta att 1,9m ska vara en magiskt gräns mellan loft och vind. Det stämmer att utrymmet ej är mätvärt och därmed vare sig boarea eller biarea men att detta per automatik gör det lagligt att ha när DP säger nej til vind vet jag inte...

Handläggaren har fel i att ni bara kan ta bort hanbjälkar och inreda. Detta skulle vara ingrepp i bärande konstruktion och därmed lovpliktigt. Dessutom är det ett vagt argument då alla tex garage därmed skulle vara omöjliga att få bygglov på då man med enkelhet kan ställa in en säng och använda rummet som sovrum.
Tack för svar. Det finns inget som definierar loft enligt bygglag, det som finns är vind o våning men är det under 1,90 m finns ingen beräkningsbar yta o då innebär det att det inte heller kan anses vara inredningsbar enligt de sakkunniga o det jag tagit del av på egen hand, så här anser vi att handläggaren inte har argument för att avslå ansökan dessutom kan han inte heller motivera vart fan får stöd i sin bedömning.
 
 • Gilla
U i CAR
 • Laddar…
Z Zackopojken skrev:
dessutom kan han inte heller motivera vart fan får stöd i sin bedömning.
Bra freudian slip!

Känns som om ni har rimliga argument. Kanske skulle lite mer än en cm göra det mer lättsmält för handläggaren, samtidigt är gränsvärden gränsvärden. Säkerligen vinner ni i nämnden eller domstol om det bara handlar om den här frågan, så då blir väl mest frågan hur länge ni kan tänka er att vänta.
 
 • Gilla
 • Haha
Hyltran från Veglemyren och 6 till
 • Laddar…
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Bra freudian slip!

Känns som om ni har rimliga argument. Kanske skulle lite mer än en cm göra det mer lättsmält för handläggaren, samtidigt är gränsvärden gränsvärden. Säkerligen vinner ni i nämnden eller domstol om det bara handlar om den här frågan, så då blir väl mest frågan hur länge ni kan tänka er att vänta.
Hur menar du när du säger att de säkerligen vinner i nämnden? Det är nämnden som tar beslut vid avslag efter att bygglovshandläggare (som sakkunnig) presenterar ärendet och lägger fram förslag efter granskning av ärendet mot PBL, detaljplan, BBR mm. Det är sällan som nämnden inte går på handläggarens förslag i ett sånt här ärende då det inte är någon politisk fråga.
 
J JKrister skrev:
Har kommunen rådgivning eller så kring bygglov. Jag hade gått (bakom ryggen) och frågat hur gränsen dras mellan inredd vind och loft. Allmänt rådgivande och när man har fakta i ryggen går man till bygglovschefen.

När jag har stött på att vind ej får inredas har vi inte haft någon andra våning alls så har inte hamnat i gråzonen. Märkligt att en handläggare sagt ja till loft. Svårt att hitta att 1,9m ska vara en magiskt gräns mellan loft och vind. Det stämmer att utrymmet ej är mätvärt och därmed vare sig boarea eller biarea men att detta per automatik gör det lagligt att ha när DP säger nej til vind vet jag inte...

Handläggaren har fel i att ni bara kan ta bort hanbjälkar och inreda. Detta skulle vara ingrepp i bärande konstruktion och därmed lovpliktigt. Dessutom är det ett vagt argument då alla tex garage därmed skulle vara omöjliga att få bygglov på då man med enkelhet kan ställa in en säng och använda rummet som sovrum.
Att göra ingrepp i en bärande konstruktion kräver att en anmälan lämnas in, inte ett bygglov.
 
 • Gilla
Zackopojken
 • Laddar…
Vad står det i detaljplanen?
 
 • Gilla
Zackopojken
 • Laddar…
Z Zackopojken skrev:
Vi har köpt en fastighet/tomt ska riva befintligt fritidshus o bygga nytt. Vi har utgått från detaljplan, vi får bygga 80 kvadrat, byggnadshöjd 3,60 enligt planen förbud mot att inreda vind. Vi var i kontakt m bygglovshandläggare innan vårat köp o fick information att det var okey med loft. Vi lämnar in bygglov men får komplettera med att inte ha trapp o att vi har för högt till tak på vinden o att vi har för stor golvyta. (Vi har öppet upp till nock i en vinkel) Vi ändrar till loftstege, arkitekten ändrar takhöjden på vinden till 1,89 då allt under 1,90 enligt regler ej är att se som inredningsbart då det inte finns någon beräkningsbar boyta. Vi lämnar in våra kompletteringar o får då till svar.... bygglovshandläggare gör ändå bedömning att vindsinredning ändå skett då det är lätt att ta bort hanbjälken i taket o att golvytan fortfarande är för stor på vinden. Vi pratar o frågar vad han vill vi ska ändra på, vilket han inte kan specificera....,Vi svarade på detta efter att vi pratat med sakkunniga, KA, arkitekt, då de anser att bygglovshandläggare inte utgår från gällande regler o dessutom hänvisar till att vi kan göra om detta i en framtid har inte att göra med vårat sökta bygglov. (Kan tillägga att vi har inte någon avsikt att ta bort något utan vill ha taket så som ritningen/bygglovsansökan visar) vi lämnar in bygglovet på nytt o framför fakta utifrån vad reglerna säger och om handläggaren har samma bedömning igen vill vi att han kan Motivera sitt beslut o hänvisa vart vi inte följer reglerna. Får då svar, förslag till avslag med motivering : planerat vindsutrymme är möjligt att inreda vilket strider mot gällande byggnadsplan bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 paragrafen plan o bygglagen. Detta är ingen paragraf som hänvisar till vindsinredning/boyta utan beskriver om bygglov ska bifallas eller avslås utifrån om det är korrekt eller inte utifrån gällande detaljplan och PBL. Skulle vilja ha stöd o eran åsikt i denna fråga, vi har som sagt pratat med sakkunniga o de anser inte att bygglovshandläggaren kan motivera sitt beslut o att vi bör ha rätt då vi utgår från vad lagen säger. Vi kommer givetvis yttra oss, m skulle vilja veta om någon har erfarenhet av något liknande o vad ni anser rätt eller fel?
Kan vara så att handläggaren har, förutom PBL, gjort bedömningen utifrån tidigare rättsfall och praxis som denne studerat, det är vanligt.
Ni säger att ni bör ha rätt pga ni ”utgår från vad lagen säger”. Handläggaren utgår också från vad lagen säger, men ni har olika tolkningar och bedömningar. I ett avslag står motiveringen till avslaget, och det går sedan att överklaga till Länsstyrelsen som gör en ny granskning.
 
 • Gilla
Hyltran från Veglemyren och 1 till
 • Laddar…
Millgram
Har egen erfarenhet av att bråka med bygglovshandläggare i nästan 2 år gällande min tillbyggnad, takkupor. Hade omfattande skriftväxling, i mitt fall ville man inte medge bygglov då tillåten byggnadsarea enligt detaljplanen överskreds. Kan tillägga att eftersom det avsåg takkupor medförde detta inte någon ändring av byggnadsarean. Dock hade den överskridits när huset byggdes enligt en dispens. Handläggaren gjorde då bedömningen att byggstopp råder.

Jag skrev brev till byggnadsnämnden då ärendet skulle avgöras med mina argument. Bygglovsenheten (handläggaren) yrkade på avslag, men byggnadsnämnden ansåg att det kunde rymmas inom ramen för "liten avvikelse" och beviljade bygglov. Inga grannar eller andra överklagade och tillbyggnaden blev bättre än jag vågat hoppas.

Summa summarum: Det Nötegårdsgubben skriver ovan om att ni säkerligen vinner i nämnden eller domstol tror jag är helt korrekt. Sen kan det ju vara en jäkligt jobbig process, men ge inte upp. Nämnden går inte alls alltid på det som bygglovshandläggaren presenterar. Om det kan finnas tveksamheter kan det till och med vara så att nämnden hellre väljer att bevilja bygglov. Mitt råd är att skriva max 1 A4 med dina argument, sakligt och utan alltför mycket känslor så det tas upp i samband med att ditt ärende föredras. Om allt är som du beskriver så känns det som att du har en god chans att få igenom ditt bygglov!
 
 • Gilla
Kjell K. och 5 till
 • Laddar…
Millgram Millgram skrev:
Har egen erfarenhet av att bråka med bygglovshandläggare i nästan 2 år gällande min tillbyggnad, takkupor. Hade omfattande skriftväxling, i mitt fall ville man inte medge bygglov då tillåten byggnadsarea enligt detaljplanen överskreds. Kan tillägga att eftersom det avsåg takkupor medförde detta inte någon ändring av byggnadsarean. Dock hade den överskridits när huset byggdes enligt en dispens. Handläggaren gjorde då bedömningen att byggstopp råder.

Jag skrev brev till byggnadsnämnden då ärendet skulle avgöras med mina argument. Bygglovsenheten (handläggaren) yrkade på avslag, men byggnadsnämnden ansåg att det kunde rymmas inom ramen för "liten avvikelse" och beviljade bygglov. Inga grannar eller andra överklagade och tillbyggnaden blev bättre än jag vågat hoppas.

Summa summarum: Det Nötegårdsgubben skriver ovan om att ni säkerligen vinner i nämnden eller domstol tror jag är helt korrekt. Sen kan det ju vara en jäkligt jobbig process, men ge inte upp. Nämnden går inte alls alltid på det som bygglovshandläggaren presenterar. Om det kan finnas tveksamheter kan det till och med vara så att nämnden hellre väljer att bevilja bygglov. Mitt råd är att skriva max 1 A4 med dina argument, sakligt och utan alltför mycket känslor så det tas upp i samband med att ditt ärende föredras. Om allt är som du beskriver så känns det som att du har en god chans att få igenom ditt bygglov!
Jag är mer tveksam än dig, men det är svårt att göra en bedömning utan att ha vare sig sett ritningar eller detaljplan.
 
D Daniel 109 skrev:
Vad står det i detaljplanen?
Se ovan där jag beskriver vad det står i detaljplanen.
 
M MetteKson skrev:
Kan vara så att handläggaren har, förutom PBL, gjort bedömningen utifrån tidigare rättsfall och praxis som denne studerat, det är vanligt.
Ni säger att ni bör ha rätt pga ni ”utgår från vad lagen säger”. Handläggaren utgår också från vad lagen säger, men ni har olika tolkningar och bedömningar. I ett avslag står motiveringen till avslaget, och det går sedan att överklaga till Länsstyrelsen som gör en ny granskning.
Ja, men det är just detta som vi nu fått förslag till avslag o där vi inte tycker att det motiverat sitt avslag o kan hänvisa vart de har lagstöd i frågan.
 
Förbjudet att inreda och förbjuder att det går att inreda är ju olika saker. Det borde ju räcka med att vinden inte får fönster för att leva upp till kravet tycker jag. Jag tror inte att de kan tolka detaljplanen dom de gör.
 
 • Gilla
U i CAR och 2 till
 • Laddar…
M MetteKson skrev:
Hur menar du när du säger att de säkerligen vinner i nämnden?
Riktigt så skrev jag inte, jag skrev nämnden eller domstol. Om det är som TS skriver, att takhöjden är för låg för att vinden ska gå att inredas till boyta så får inte bygglov vägras på den grunden. Och då kommer beslutet att ändras.

Sen är det absolut så att TS sakkunniga kan ha fel och att det finns domar åt andra hållet, men det låter ju inte direkt som om handläggaren har något att hålla sig i i sitt förslag till avslag.
 
 • Gilla
Oldfart och 2 till
 • Laddar…
Det finns en magisk gräns på 1.9 m för vad som är boyta och inte. Välj en rumshöjd på 1.89m specificera så att du får 1.89 mellan färdigt golv och innertak. Tror du väckte en sovande Björn bör ni valde högre tak och nu är han arg.

Läs på reglerna för bty och rumshöjd och när det blir en "våning" benäm sedan utrymmet som förråd på ritningarna.

Ni ska ha rätt till en trapp för att kunna komma åt förrådet

Hänvisa till reglerna runt rumshöjd i konpletteringen. Sen när alla ritningar är fixade så gå vidare till länsstyrelsen om han inte ger sig.
 
 • Gilla
Hyltran från Veglemyren och 2 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.