Byggahus.se

Vaselin eller Kvick loss

 1. T
  Medlem · Nivå 19
  Hejsan

  Har tidigare fått tipset att använda vaselinspray för att smörja gamla lysrör som inte vill vrida ur, och hörde nu att det fanns nåt som heter kvick loss, som dock är hutlöst dyrt.

  Någon anledning att inte köra med vaselinspray istället, det har jag ju på hyllan :)
   
 2. snaggletooth
  Medlem · Nivå 13
  Vaselinspray? Är inte den väldigt brandfarlig? I så fall skulle jag direkt avråda från detta användningsområde.
  Kvickloss däremot är inte brandfarligt och är gjort för att användas i samband med el, dock har jag aldrig direkt funderat på priset eftersom det inte går åt några hutlösa mängder.
   
 3. T
  Medlem · Nivå 19
  Den är ju bland annat till för att skydda elkontakter mot korrosion, så det har jag svårt att tänka mig.
   
 4. snaggletooth
  Medlem · Nivå 13
  Ja, vaselin i sig självt är kanske inte så farligt, men i aerosolform tillsammans med drivgas av butan/propan kan det nog bli en spännande upplevelse(?).
   
 5. T
  Medlem · Nivå 19
  Ur det perspektivet lär det inte vara farligare med ett lysrör än vilken annan elkoppling som helst. Givetvis har man kopplat bort all spänning.
   
 6. E
  Medlem · Nivå 23
  Med en Kvick Loss klarar man sig länge, även om man byter mycket lysrör, det är mycket små mängder man behöver varje gång. Och eftersom det är framtaget just för ändamålet torde det vara betydligt bättre än tex vaselin
   
 7. T
  Medlem · Nivå 19
  För min del lär det räcka flera livslängder, och jag vill inte ha fler specialmedel på hyllan som används 1 gång vart tionde år, särskilt inte de som kostar 400:- flaskan ;) Då kan jag ju lika gärna köpa en ny armatur ... Och det måste ju inte vara betydligt bättre bara för att det är framtaget för ändamålet, ibland kan det ju till och med vara så med sådana produkter att det är exakt samma sak som någon enkel "basvara". Står det nåt på din burk vad den innehåller.

  Surfade på vaselinspray och såg någonstans att det var just till för att minska friktion.

  Jag testar vaselin så får vi se hur det går :)

  Hittade också ett säkerhetsdatablad på kvick loss, direkt ofarligt är det ju inte ;)

  Faroangivelser:
  H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
  H312 Skadligt vid hudkontakt.
  Skyddsangivelser:
  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  P261 Undvik inandning av ångor.
  P302+P350 VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
  P312 Vid obehag, kontakta läkare.
  P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  P410 Skyddas från solljus.
  P403 Förvaras på väl ventilerad plats.
  Farlighetssymboler
  Xn Hälsoskadlig.
  R-fraser:
  R 21 Farlig vid hudkontakt.
  S-fraser:
  S (1/2) (Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.)
  S 36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar
   
 8. E
  Medlem · Nivå 23
  Jag har använt silikon spray i alla tider utan att ha sett några nackdelar.
   
 9. tommib
  Självbyggare · Nivå 22
  MSDS för Kvick-Loss
  https://www.storel.se/medias/sys_master/9568142950430.pdf

  Innehåller två substanser, Polytetrafluoreten som är den verksamma komponenten och 1,1,1,2-tetrafluoretan som drivgas. Det är framför allt drivgasen som står för tråkigheterna (som egentligen inte är särsilt tråkiga och gäller för typ alla lättflyktiga opolära ämnen).

  MSDS för Vaselinspray
  http://www.swedol.se/media/pdf/OF-4048241.pdf

  Sammanfattning: Extremt brandfarligt.

  Summa: Köp Kvick-Loss eller ny armatur....
   
 10. T
  Medlem · Nivå 19
  Hmm, med tanke på att jag ändå använt denna extremt brandfarliga vaselinespray några gånger i andra sammanhang, så känns det som ett litet under att det aldrig börjat brinna ...

  Slutsats, testa med vaselinesprayen och spara ett gäng hundralappar, även där är det ju drivgasen som står för det brandfarliga, inte vaselinet, som är det som gör nyttan ;)