Byggahus.se

Servitut

 1. Z
  Medlem · 1 197 inlägg

  zingo

  Medlem
  Kostar det något att registrera ett servitut?
   
 2. B
  Medlem · 5 831 inlägg

  Re: Servitut

  Avtalsservitut registrerar du hos tingsrätt för några hundralappar. Du lämnar då helt enkelt in ett färdigt avtal med valfria bilagor, som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan två ägares fastigheter.

  Officialservitut hos lantmätare kräver förrättning som oftast kostar ett antal tusenlappar, men man får mer för pengarna. Ett officialservitut kräver inget mindre än förnyad lantmäteriförrättning för att hävas. Avtalsservitut kan upplösas av exempelvis exekutiv försäljning eller expropriering.
   
 3. R
  Medlem · Simrishamn · 149 inlägg

  rolsie

  Medlem

  Re: Servitut


  Sedan några år hanteras fastighetsregister inkl servitut av inskrivningsnämnden/myndigheten, inte tingsrätten.

  Jag trodde, 'ganska' säker, att officialservitut är orsakat av någon sorts beslut utanför parternas befogenhet, som tex att kommunen beslutar att det skall dras en vattenledning, det skall dras en kraftledning eller liknande. Dvs minst sagt svårt att påverka som fastighetsägare. Och borde väl inte ha någon koppling till lantmäteriförätning ?

  Avtalsservitut gäller tills parterna kommer överens om annat, som tex att den ene utnyttjar en brunn på den andres mark. Vad jag vet har det inget direkt med exekutiv försäljning eller sådant.

  Eller ?
   
 4. B
  Medlem · 5 831 inlägg

  Re: Servitut

  Inskrivningsmyndigheten finns hos respektive tingsrätt. Båda sorterar under Domstolsverket. Jag vet inte om inskrivningen är en separat myndighet - direkt under verket - med lokala kontor vid tingsrätterna, eller om inskrivningen i sin tur sorterar under tingsrätten. De har samma växel och samma fikarum. Och frågar man inskrivningens personal var de sitter svarar de glatt: "På tingsrätten"!

  Hur som helst med detta är ett avtalsservitut inte lika grundmurat som officialservitut. Rådgivare omkring mig har därför vid flera tillfällen rått mig själv att därför välja sistnämnda.

  Den som vill ha ett officialservitut begär lantmäteriförrättning. Det kan privata ägare mycket väl göra. Jag har själv gjort det både som privatperson och via juridisk person.
   
 5. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Servitut

  Det är riktigt som billy_baver skriver - förutom att inskrivningsmyndigheterna numera är färre till antalet och har en större domsaga (geografiskt område). Detta innebär också att de är lokaliserade till färre tingsrätter. Inskrivningsmyndigheten sorterar och lyder administrativt under aktuell domstol och i övrigt precis som resten av domstolarna, administrativt under domstolsverket, dock med begränsningen som gäller för beslutsfattandet i övrigt i samhället, att verk inte får lägga sig i beslutsfattandet i enskilda ärenden.

  När det gäller avtalsservitutet har det en betydelse om den tjänande fastigheten försäljs på exektutiv auktion eftersom om det blir ett bättre ekonomiskt utfall kan servitutet stryka på foten.

  Officialservitut inrättas enligt fastighetsbildningslagen och handläggs vid lantmäteriförrättningar och sådana får påkallas av ett antal subjekt bland annat privatpersoner som är berörda.

  Lycka till!  :) :) :)


   
 6. fubar
  Tillbyggare · Nerike · 974 inlägg

  fubar

  Tillbyggare

  Re: Servitut

  Jag köpte en tomt där jag i efter hand fick reda på att det gär en vattenledning under, vilket blir prickmark. Borde det ha framgått av kontraktet om där fanns ett servitut eller liknande?
   
 7. B
  Medlem · 5 831 inlägg

  Re: Servitut

  Det borde framgå i fastighetsregistret. Däremot låter jag det vara osagt om det är säljarens plikt att informera, eller köparens skyldighet att hålla sig informerad.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.