Byggahus.se

Regler för räcken

55k läst  5 svar

 1. Daniel_N
  Moderator · Nivå 20
  Hej!

  Jag funderar kring reglerna för avstånd mellan spjälor, höjd på räcket etc. för ett balkongräcke i stål på andra våningen (utomhus alltså). Har misstankar om att det finns en massa regler kring sådant men har ingen koll - någon som kan säga var jag ska leta?
   
 2. S
  Medlem Nivå 6
  Kortfattat: 1100 mm högt, om barn kan tänkas vistas där, max 100 mm mellan stänger samt ej klättringsbart.

  Mer utförligt;) (Har lite hjälp av arkitekten, dvs sambon)

  http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/BBR/PDF/BFS2010-29BBR17.pdf

  8:232135 Räcken
  Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha
  räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar
  med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.
  Allmänt råd
  Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan
  av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden
  är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst
  1,1 meter.
  Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst
  0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till
  golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda
  bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara
  minst 1,1 meter höga.
  Regler om glasräcken finns i avsnitt 8:35.
  33 Senaste lydelse BFS 2008:6.
  34 Senaste lydelse BFS 2006:12.
  35 Senaste lydelse BFS 2008:6.
  BFS 2010:29
  BBR 17
  13
  Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig
  till följd av att de klättrar eller kryper.
  Allmänt råd
  Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8
  meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara
  högst 100 mm breda.
  Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan
  ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
  Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller
  golv bör vara högst 100 mm.
  Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn
  inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm bör
  undvikas.
   
 3. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Vi fick veta av vår kommun att man måste ha räcken utomhus, 110 cm höga, om nivån till marken överstiger 50 cm. För övrigt samma mått som ovan, dvs. barnsäkra. Även om man själv inte har barn så gäller dessa regler.
   
 4. jarlh
  Medlem Nivå 9
  Självklart ska man bygga barnsäkert även om man inte har barn. Det måste vara säkert om grannbarnen kommer på besök, eller om en barnfamilj flyttar in om 20 år.
   
 5. Daniel_N
  Moderator · Nivå 20
  Tack för alla svar!
   
 6. Niteowl
  Medlem Nivå 5
  Innebär detta att man måste ha räcken ovanför en stödmur om det är högre än 50 cm? Har en sluttande tomt och tänkte göra lite nivåer med stora stenar och fylla på ovansidan.

  Bakom carporten är det en brant slänt ca 2 meter hög med cykelbana ovanför. Måste man ha räcke där oxå? Skulle inte se klokt ut. I så fall borde kommunerna tvingas sätta räcken på alla nivåskillnader och stora stenar ute i skogarna.
   
Bevaka ämnet och häng med när det uppdateras.
Bevaka