Jag ska göra en tillbyggnad på ett trevåningshus, tillbyggnaden kommer vara två våningar och ha ett sedumtak. På befintliga huset (alltså ovanför det nya sedumtaket) har vi hängrännor i koppar.
Eftersom koppar kan vara väldigt skadligt mot levande växter undrar jag om någon vet om stänk från kopparrännorna kan skada sedumet?
Själva vattnet i hängrännorna kommer inte att ledas ner på sedumtaket utan vid sidan om.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.