Byggahus.se

Hus och arv

 1. M
  Medlem Nivå 1
  Hej,

  För 17 år sedan dog min mor och min far som var gift med henne ärvde enl brukligt.

  Min far gifte om sig och sa att vi inte behövde oroa oss för min mors arv eftersom man alltid har rätt att ärva sin lott.

  För tre år sedan hade min far ett allvarligt missbruk av alkohol och tabletter. Hans dåvarande fru tyckte det var så allvarligt, att han skulle dö, att hon ville att han skulle skriva över sina tillgångar till henne om han dog för att hon inte behöva flytta från huset. Han gjorde detta genom en lokal juristfirma med hast och utan att vara i fullgott skick, han var dock inte onykter vad vi vet.

  För två år sedan sökte han hjälp för missbruket och har fram till idag varit fri från sitt missbruk. Han har valt att skilja sig och då fick han detta dokument mot sig och har idag endast fått ut 12,5% av boet. Han har inte ork att driva frågan och jag förstår att jag inte heller har rätt att göra så eftersom han fortfarande är i livet och arvet från bla min mor går till han förra fru. Frustrerande tycker jag.

  Om jag har förstått allt rätt så kan man inte skriva bort sitt arv till sina barn, men det är i princip vad han gjort.:(

  Kan man bestrida dokumentet de tecknat med argumentet att han inte var vid sina sinnens fulla bruk? Han har själv sagt att han nog inte var vid sina sinnens fulla bruk och det var då också endast meningen att användas vid hans eventuella död. Kan man göra det nu eller måste det vänta till efter hans död (han vill nämligen inte)? Vad krävs för en domare att godta detta argument? Läkarutlåtande? Utlåtande från nära vän till pappa? Utlåtande från behandlingshemmet där han påbörjade sitt nyktra liv?

  Har ni några andra utvägar?

  Hälsningar
  Malla
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag tror (med betoning på tror) att gåvobrevet är inte giltigt. Om vi förutsätter att han kunde behålla huset med stöd av bestämmelsen om att få "sitta i orubbat bo", som jag tror infördes ungefär då.

  I så fall får den efterlevande göra i princip vad han eller hon vill med de tillgångar de fått behålla (de har inte ärvt dem, de har bara ert arv "till låns"). MEN man kan inte ge bort tillgångarna som man har enligt reglerna om orubbat bo. Man kan resa jorden runt, spela bort pengarna, spendera dem på bordell, men man får inte ge bort dem. Om han nu har givit bort huset, så skulle jag tro att det är ni arvingar som ju bara "lånat ut det" som skall agera, det kan även vara så att det finns en tidsfrist inom vilken ni måste agera för att inte anses ha godkänt gåvan. Den tidsfristen kan i så fall mycket väl räknas (nu spekulerar jag) från den tid ni visste att gåvan skett.

  Om det är så, så gäller det att man väger sina ord på guldvåg, att ni hört ett rykte om att han skrivit över huset behöver inte vara detsamma som att någon av er VET så skett.

  Prata med en jurist!
   
 3. M
  Medlem Nivå 4
 4. J
  Medlem Nivå 1
  Allt står i Ärvdabalken 3 kap 3§ (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.HTM)

  "3 § Har efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning av sin egendom, skall av den lott, som vid efterlevande makens död tillkommer hans arvingar, vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne för vad av minskningen belöper å deras andel i boet.
  Kan vederlag ej utgå, skall gåvan eller dess värde återbäras, såframt den som mottog gåvan insåg eller bort inse, att den lände arvingarna efter den först avlidne till förfång. Talan härom må dock ej väckas, sedan fem år förflutit från det gåvan mottogs.
  Var vid dödsfallet gåva, som tillkommit under omständigheter varom ovan sägs, ej fullbordad, må den ej göras gällande, i den mån det skulle lända arvingarna efter den först avlidne till förfång."

  Anlita en bra familjerättsjurist så ordnar det sig om tidsramen du nämner är riktig.

  Lycka till!
   
 5. AstaS
  Medlem Nivå 8
  Eftersom din pappa fortfarande lever så är det ju inte riktigt dags för arvsregler efter honom ännu. Det som gäller nu är väl att se till att ni får hjälp med bodelningen i så fall. Jag tror att det är här som man kan hävda den felaktiga gåvan just nu.

  Skulle man i dagsläget gå på någon så är det ju inte bara den förra detta hustrun utan även din far - det är ju han som gjort den felaktiga gåvan. Men det bästa är att diskutera med någon som är expert på familjerätt.
   
 6. S
  Medlem Nivå 6
  Hej.

  Hur går det. Vore intressant att få veta hur det går.

  Lycka till!