Hej,

Vi köpte ett fritidshus, rev ut alla rum inkl.kök, badrum mm. Vi håller på att bygga om så idag har vi varken vatten, badrum, kök eller något på plats. Pga ekonomi har bygger stannat av. Vi har ändå betalat fastighetsskatt varje år på cirka 8000 då Skatteverket går på tidigare taxeringsvärde. Dock nyttjar vi inte huset då det ej är beboligt.

Nu vill Skatteverket ha uppgifter ”deklaration småhus” och där får vi nu chansen fylla i de funktioner vi tidigare påpekat inte fanns. Vi är två privatpersoner som bygger allt själva och räknar inte vara klara förrän om 2-5 år.

Är det bra att fylla i att fritidshuset saknar badrum, vatten och så vidare? Så man kan få ner fastighetsskatten eller är det bara dumt att göra så?

Hur har ni andra gjort under en så omfattande kostsam och tidskrävande renovering.
 
R Renovering2.0 skrev:
Hej,

Vi köpte ett fritidshus, rev ut alla rum inkl.kök, badrum mm. Vi håller på att bygga om så idag har vi varken vatten, badrum, kök eller något på plats. Pga ekonomi har bygger stannat av. Vi har ändå betalat fastighetsskatt varje år på cirka 8000 då Skatteverket går på tidigare taxeringsvärde. Dock nyttjar vi inte huset då det ej är beboligt.

Nu vill Skatteverket ha uppgifter ”deklaration småhus” och där får vi nu chansen fylla i de funktioner vi tidigare påpekat inte fanns. Vi är två privatpersoner som bygger allt själva och räknar inte vara klara förrän om 2-5 år.

Är det bra att fylla i att fritidshuset saknar badrum, vatten och så vidare? Så man kan få ner fastighetsskatten eller är det bara dumt att göra så?

Hur har ni andra gjort under en så omfattande kostsam och tidskrävande renovering.
Taxeringsvärdet beräknas ju utifrån ett antal parametrar:
  • Riktvärde – beslutas utifrån det värdeområde som fastigheten ligger i. Ett värdeområde bestäms genom att man analyserar snittet på försäljningspriserna från de två senaste åren innan taxeringstillfället, samt yttre faktorer som buller från motorväg.
  • Tomtvärde – värdering av tomt utgår från en normaltomt i värdeområdet. Sedan påverkar individuella faktorer som storlek, närhet till vatten, vilken typ av bebyggelse du har på din tomt, samt om du har dricksvatten och wc-avlopp.
  • Byggnadsvärde – beräknas utifrån ett normhus i området. Därefter påverkar vilken typ av fastighet du har och i vilken standard som fastigheten är både utvändigt och invändigt, samt storleken på fastigheten
Det ni kan sänka är ju då byggnadsvärdet, frågan är hur mycket det får ned taxeringsvärdet, och därmed skatten dock om ni deklarerar inget vatten?
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/3450.html#h-Standard

Det är ju egentligen bara standardpoängen som sänks (en liten del i det hela).
så ni kan sänka en liten del av en del av taxeringvärdet, som ligger till grund för fastighetsavgiften.

Och frågan är hur mkt energi ni får lägga på det, om det har haft tex kök och vatten innan (om det tex blir en granskning?)
 
  • Gilla
Renovering2.0
  • Laddar…
Tack för utförligt svar. Det är tidskrävande och det ger heller ingen sänkning av fastighetsskatten eftersom tomten ändå har ett högt värde så kommer man inte under de nivåerna att man kan sänka Max beloppet på fastighetsskatten.
 
  • Gilla
klaskarlsson
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.