Byggahus.se

Familj måste riva eller flytta sitt hus

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
  Den familj som sedan många år tillbaka legat i tvist med Tanums kommun om ett felplacerat hus, måste nu riva eller flytta huset.

  Du kan läsa artikeln här: Familj måste riva eller flytta sitt hus
   
 2. E
  Anonym
  Skrivet av: Joakim

  Stämmer det att de blev uppmanade att stoppa bygget på ett sådant tidigt stadie som kommunen påstår, så får de faktiskt skylla sig själva ganska mycket.
   
 3. E
  Anonym
  Skrivet av: Arkitektjohan

  Nedanstående principer kan vara nyttiga att använda mot ett till synes orimligt krav från kommun. Utgör husets "felaktiga" placering någon samhällsfara? Är krävda åtgärd rimlig? Stor "brottets" omfattning i proportion till utdömd åtgärd?

  "Kombinerat med bedömningar
  av de konsekvenser som kan inträffa beräknas sannolikheter för att en given
  typ av konsekvens, t.ex. dödsfall, skall inträffa på olika avstånd från
  verksamheten. Dessutom bör vissa grundläggande principer ligga till grund
  för bedömningar och beslut. Dessa principer kan definieras enligt följande:
  1. Rimlighetsprincipen
  En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan undvikas.
  Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt rimliga medel kan
  elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett risknivå.
  2. Proportionalitetsprincipen
  De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt
  stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.
  3. Fördelningsprincipen
  Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de positiva
  effekter som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller
  grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de
  fördelar som verksamheten innebär för dem.
  4. Principen om undvikande av katastrofer
  Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med begränsande konsekvenser som
  kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i katastrofer.
  I en probabilistisk modell kan dessa principer beaktas genom att ställa upp
  kriterier inom följande områden:
  - Kriterier för individrisk
  Används för att begränsa risken för enskilda arbetare och enskilda individer i
  samhället, t.ex. ?mest utsatte granne?. Dessa kriterier kan utformas så att de
  svarar mot kravet på skälig fördelning av risker (Fördelningsprincipen), när
  det gäller individer. Med individrisk avses oftast risken att omkomma och
  denna uttrycks vanligen som risk per år.
  - Kriterier för samhällsrisk
  Används för att begränsa risken för utsatta grupper av individer i området.
  Dessa kriterier kan utformas så att de delvis svarar mot kravet på att riskerna
  inte skall vara oproportionerligt stora (Proportionalitetsprincipen). Dessutom
  kan kriterierna utformas så att de också svarar mot kravet på skälig fördelning
  av riskerna (Fördelningsprincipen), när det gäller befolkningsgrupper samt
  katastrofrisken (Principen om undvikande av katastrofer).
  Samhällsriskkriteriet är speciellt viktigt för de situationer där riskerna inte
  belyses av individrisknivån. Exempelvis giftiga gaser, som vid ett större
  oavsiktligt utsläpp kan exponera stora befolkningsgrupper. Samhällsrisk kan
  definieras som sambandet mellan frekvensen av en aktivitets tänkbara olyckor
  och de konsekvenser som uppstår. Vanligtvis anges frekvens i antal händelser
  per år och konsekvens i antal omkomna."
   
 4. E
  Anonym
  Skrivet av: Pelle

  Det handlar inte om prestige. Det handlar om Plan och Bygglagen
   
 5. E
  Anonym
  Skrivet av: Hbenke

  Tråkigt läge, men om man ska följa ArkitektJohans principer

  Nedanstående principer kan vara nyttiga att använda mot ett till synes orimligt krav från kommun. Utgör husets "felaktiga" placering någon samhällsfara? Är krävda åtgärd rimlig? Stor "brottets" omfattning i proportion till utdömd åtgärd?

  Så innebär det att man kan bygga vart man vill på tomten. För när väl huset står nästan färdigt så innebär det att det skulle kosta mer att flytta det än brottets omfattning. Så då skulle man kunna strunta i vart huset ska stå.
  Så förstår varför kommunen inte viker ner sig i denna fråga om nu allt som står i texten är sant.
   
 6. E
  Anonym
  Skrivet av: Robban

  Bygger man fast bygget är stoppat får man skylla sig själv...hur skulle det se ut om det inte spelar någon roll vad Plan Och Bygglagen säger...antagligen skulle dom med tillräckligt mycket pengar bygga ändå och sedan bara betala böter......
   
 7. E
  Anonym
  Skrivet av: Klas2k

  Hade dom inte fått den första varningen och en anmodan så hade det kanske varit lite annorlunda, men dom visste ju att dom inte fick forsätta och ändå fortsatte dom...
   
 8. E
  Anonym
  Skrivet av: Hugo Kjellin

  Tycker att kommunen gör rätt, även om det är hårt så är det så öagen är. Det jag dock tycker är konstigt är att Kungen kan få bygglov på vad han vill, var som helst, hur som helst. Där ställer dom inga krav och skiter i alla lagar.
   
 9. E
  Anonym
  Skrivet av: Niklas

  Ja det är ju en rätt meningslös bygglovsprocess om folk ändå bygger som de vill sen. Först kommer man överens och sedan gör den andra parten precis som de vill... "Vi lägger det här istället, det blir billigare/enklare/bättre utsikt..."

  När de dessutom fick en chans att rätta till felet eller ta en dialog med byggnadsnämnden och bara kör på istället. Det känns inte som man chansar så om man inte är beredd på att ta konsekvenserna.

  Ett alternativ som säkert varit på tapeten är väl att se det hela som ett svartbygge, ta ut sanktionsavgifter och att de får söka nytt bygglov i efterhand. Men husets placering är väl troligen så fel att de inte har en chans att få bygglov i efterhand.
   
 10. E
  Anonym
  Skrivet av: noone70

  Hugo Kjellin: "It's good to be the king" :D
   
 11. E
  Anonym
  Skrivet av: Elias

  Gissar att familjen lagt huset där det ligger för att de skulle få bättre utsikt. Är själv uppvuxen på en ö på västkusten och det är väldigt vanligt att husen kommer lite "snett" eller inte riktigt där de skulle ligga.. ibland kommer det in "några" stenar för mycket i grunden så det blir lite för högt etc.

  Självklart är det nu ett ekonomiskt hårt slag mot familjen men så är det.
   
 12. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Kanske läge att söka bygglov för 5m tillbyggnad i rätt riktning då fast tvärt om.
   
 13. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  På den godkända bygglovsritningen står inga mått utsatta
  Känns inte som placeringen har varit så viktig, lite hit eller dit kvittar.
  jag tar parti för husägaren i detta fall.
   
 14. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  " Tomten ligger utanför detaljplanerat område, och det enda kravet från kommunens sida var att huset skulle ligga 4,5 meter från tomtgränsen samt att berörda grannar skulle godkänna bygget, berättar sonen Niklas Wennberg"