Juridik

Familj måste riva eller flytta sitt hus

Den familj som sedan många år tillbaka legat i tvist med Tanums kommun om ett felplacerat hus, måste nu riva eller flytta huset.

I Tanums kommun pågår just nu en tvist mellan kommunen och en familj gällande ett hus som uppförts på fel plats på tomten. Huset skulle enligt bygglovet ha legat cirka fem meter bort från den plats där det står nu och då hamnat på lägre höjd. Byggentreprenören hade dessutom glömt att skicka in bygganmälan och husägaren blev då ombedd att stoppa bygget tills vidare.

Konflikten har pågått i flera år och kommunen har nu, enligt Strömstads tidning, bestämt att familjen måste riva huset eller flytta på det. Men den nya platsen innebär att familjen måste spränga bort berg och sedan stötta upp huset vilket de inte har råd med. De anser att kommunen borde överväga att ändra sitt beslut eftersom det numera bara handlar om prestige. Kommunen menar å andra sidan att familjen borde ha stoppat bygget redan första gången de sade till, då var inte ens grunden gjuten och de skulle inte ha förlorat lika mycket pengar.

Familjen säger till Strömstads tidning att det saknas förnuft från kommunens sida och att deras beslut varken rimmar väl ur miljö- eller ekonomisynpunkt. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande säger dock att situationen är självförvållad.