Byggahus.se

Bygglov.

 1. J
  Medlem Nivå 1
  Hej!
  Försökt läsa mig till detta men det verkar inte helt lätt.

  Om man ansöker om bygglov för ett nybygge och allt görs enligt detaljplan osv osv. Under processen får grannarna någon information om detta från kommunen eller liknande?

  Och om man få bygglov, kan detta överklagas även om man inte bryter mot några regler. Tex om grannen tycker det ger dem skugga eller liknande.

  Tack på förhand!
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Ja grannarna informeras ev. i flera steg.

  Om du bygger inom detaljplanerat område, men vill göra något som strider mot planen. Då kan det ändå godkännas som en mindre avvikelse (större avvikelse är per definition inte tillåtet). I så fall måste kommunen gå ut med ett "grannehörande" innan beslut fattas om bygglovet. Grannarn får en chans att lämna synpunkter. Ett nej från frannen är en del av beslutsunderlaget, men kommunen kan bevilja bygglov ändå. Grannar har inte vetorätt.

  Bygger du utanför detaljplan, tror jag att det alltid skall gå till grannehörande (är osäker).

  När bygglovet har beviljats, så skall kommunene skicka ut det till alla berörda grannar, som sedan har 3v på sig att överklaga beslutet. Kommunen måste även annonsera om bygglovet i post o inrikes tidningar. Därefter anses alla ha fått chansen att bli informerade, så de har en möjlighet att överklaga.

  Innan senaste lagändringen gjordes inte den här informationsrundan. Det innebar att ett bygglov aldrig vann laga kraft. Det förekom att en granne överklagade 8 år efter att ett hus var byggt och lyckades genomdriva ett rivningsförelöggande. En granne kunde hävda att först då efter 8 år blivit medveten om att huset var byggt med bygglov, han har då 3v på sig att överklaga.

  Nu vinner bygglovet laga kraft eftersom man per definition har meddelat alla som kan tänkas överklaga ("alla" läser väl varje utgåva av post o inrikes tidningar).

  En överklagan kan gälla precis vad som helst, även att grannen tycker att du kör en risig bil. Men om du har ett bygglov som helt håller sig inom detaljplanens regler, så är möjligheten för en granne att lyckas med ett överklagande väldigt små. Det går dock att fördröja en del, genom att driva överklagandet till högre instanser.

  Men man bör ha i åtanke att även om kommunen beviljar bygglovet, för det anses följa detaljplanen, så är det inte ovanligt att man har missat någon tolkning, rätten kan komma fram till att bygglovet strider mot planen.
   
 3. J
  Medlem Nivå 1
  Okej !!

  Tack för ditt svar !!