Bygglov

Sida 1 av 116
Ämne
Svar
Läst
Senast ↓
 1. A

  Hur beräknar man planavvikelser?

  [citat] Man kan vända på det och se det som att det är mer rättssäkert nu eftersom godtycket på många håll fasats ut. Samt att man nu även tvingas justera lagstiftningen vartefter den används och man dyker på saker som får helt orimliga konsekvenser om de ska appliceras. Då kan man få en tydlig lagstiftning med en högre förutsägbarhet, vilket skulle vara fantastiskt! Men om man
  Alias_Olle · dec '17 · 33 svar · 49,2k läst
  ·
 2. klaskarlsson

  Allt om bygglov

  överklaga beslutet till nämnd, dock måste du ha godkännande från grannen som påverkas, motivera med att grannen är ok med placeringen och att det endast är marginellt boden står inom 4,5 metersgränsen.
  klaskarlsson · nov '15 · 1 svar · 40,4k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson

  Förkortningar, vanligt förekommande

  BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
  Marlen Eskilsson · feb '08 · 0 svar · 27,7k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson

  Kontrollera informationen

  En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
  Marlen Eskilsson · okt '07 · 0 svar · 25,3k läst
  ·
 5. Stugbygget.se

  Är denna situationsplan godkänd?

  [citat] Hej och tack för bra förslag, vi vill eventuellt bygga ett attefall längre fram oxå, vi har funderat på parkering och det känns nästan som att den borde hamna i mitten nere vid vägen, då har man båda sidorna i fred
  Stugbygget.se · 9h · 7 svar · 235 läst
  ·
 6. R

  Förlänga garage under befntligt tak

  [citat] Du ändrar ju den bebyggda arean på tomten. Formellt skall skärmtaket vara med i ytan men det var väl annorlunda förr. Om du har en fastighetskarta skall all bebygd area vara inritad, om än med låg precision kanske. En halvmeter utstickande skärmtak räknas inte dock. Hängrännor räknas inte. Så var det även förr när husen byggdes. Men oavsett får du ju göra en ansökan och
  Rickard Ohlin · 2d · 5 svar · 223 läst
 7. T

  Önskar råd om hur agera på avslag på bygglov (fönsterbyte)

  Hej Hur gick det?
  ThomasN · 4d · 98 svar · 16,6k läst
 8. J

  Hjälp när granne överklagar bygglov

  Karl-udden, det du skriver är nog i grunden rätt. Det finns en bok som Boverket givit ut i ämnet och som kan vara bra att läsa. https://www.boverket.se/contentassets/aab66a88bd3c4ed9a10b7dca693ce4a6/boken-om-detaljplan-2002.pdf Allt handlar kanske om vad dokumentet heter/rubriken på dokumentet. Se fetskriften i citatet nedan. På sidan 125 står det: "Observera att det i båda fallen enbart
  Jansch49 · 5d · 44 svar · 16,5k läst
  ·
 9. Hyltran från Veglemyren

  Bygglov på tomt utan byggnad inom strandskyddat område

  [citat] Som det är nu så har ju vi alla här lika stor rätt att tälta på fastigheten som TS. Fastigheten saknar helt värde om den inte får bebyggas. Om man desutom ska betala skatt för fastigheten så har den ju dessutom ett negativt värde Canser är fruktansvärt :( Nyfiken på hur det gick/går?
  Hyltran från Veglemyren · 6d · 63 svar · 7,5k läst
  ·
 10. R

  Garage som källare

  Hej! Om man för närvarande har ett hus med källare och man bygger till ett garage som uppfyller kravet för källare betyder det då att min attefallsdel (25/30 kvm) börjar räkna från där boytan anses börja? Som jag ser det bör man kunna bygga ihop det eftersom en källare som byggs ut i sidled om huvudbyggnad fortfarande är biyta och då eftersom attefallshuset får kombineras med
  rickard_89 · 7d · 0 svar · 101 läst
 11. R

  Inte en Souterrängvåning säger bygglovsenheten..

  Jag tycker att intrycket är mer tvåvånignsbygnad än suterränghus. Men deras regeltolkning säger ju bara (ej konstlad) motfyllnad på en sida. Så den verkar ju tillåta att man bygger ett tjugo meter långt hus där enbart en kortsidesvägg stöter emot jorden... Vilket jag iofs tycker är en lite för dålig regel om man inte alls begränsar hur mycket bredd/volym som får breda ut sig och
  Räknenisse · 8d · 29 svar · 950 läst
  ·
 12. Hemmakatten

  Bygglovsärende som kräver grannens medgivande

  Som flera skrivet så måste kommunen sköta grannehörandet, det kan inte överlåtas till bygglovsärenden. Men det är ändå bra att gå runt till grannarna. Dels får de veta vad som är på gång, dels skadar det inte att kommunen ser att alla grannar är positivt inställda.
  Hemmakatten · 9d · 11 svar · 532 läst
 13. L

  Regler ersätta garage med bostad

  [citat] Då menar jag nog inte renovering. Finns det någon skillnad juridiskt att kalla det hela för ombyggnad vs tillbyggnad?
  Lewdis · 9d · 5 svar · 209 läst
  ·
 14. P

  Bygger i kanten av detaljplanerat område

  Utanför detaljplan får du egentligen inte bygga något alls, men genom att söka bygglov kan du få bygga. En detaljplan är en beskrivning av vad marken är tänkt att användas för. Om du vill ha lite vägledning för vad som får göras utanför detaljplanelagt område kan det vara bra att titta i kommunens översiktsplan. Där skall tänkt användning av mark vara redovisad.
  PellePeps · 10d · 8 svar · 1,3k läst
 15. T

  Bygglov, hjälp bemöta vaga argument från kommun

  [citat] Exakt, faktum är att mycket, väldigt mycket, idag byggs och godkänns med dispenser och mindre avvikelser en masse. Ofta i efterhand dessutom. En djungel... är var det är.
  Tord_Lj · 10d · 36 svar · 5,0k läst
  ·
 16. P

  Överlåtelse av bygglov?

  Tack för svaret. Allt är redan reglerat med köparen så det är ok. Vill enbart att fortsättningen ska vara så enkel och problemfri som möjligt för köparen.
  polomj · 10d · 2 svar · 138 läst
 17. T

  K-märkt trapphus

  [citat] Mer en lösning på hur du skulle bli av med ditt problem som du beskriver. Här finns en interaktiv karta med klacificering av olika hus i Stockholm https://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/
  topmount · 11d · 9 svar · 237 läst
  ·
 18. S

  Detaljplan, ändra del av

  Mycket gammal tråd men et blev tyst på alla som envist hävdar att det ej är bygglovspliktigt att ändra användning. Tur att Sverige har snälla (eller okunniga) handläggare. Hoppas bara tt de inte vaknar och fullföljer med sina lagliga sanktionsavgifter: "ATT INTE SÖKA BYGGLOV NÄR EN ÅTGÄRD INNEBÄR ÄNDRAD ANVÄNDNING • För en- och tvåbostadshus: 11 000 kr + 1 100 kr/ m 2 ändrad
  seniorkonsult · 11d · 80 svar · 3,0k läst
  ·
 19. K

  Ett dike utgör strandskydd.

  Ser på hitta.se att han haft bygglov där tidigare (2007). Det han ville va väl mest att han skulle kunna skriva med mig som typ vittne att det aldrig är någon vid bäcken och därför bör han få bygga typ.. Är bara allmänt orolig att det ska bli något där.. och väldigt fundersam över vad det skulle kunna kosta. 'Skiftet' vi är intresserad av är bara på 6000kvm. Men som sagt i
  Kerratron · 12d · 8 svar · 353 läst
 20. A

  Soldäck med en del inglasad altan. Ritning hur göra det.

  [citat] Kommunerna har ofta bra info om vad handlingarna ska innehålla och hur de ska utformas: https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/bygglov/ansokningshandlingar-bygglov.html https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/bygglov/ansokningshandlingar-bygglov/ritningar--handlingar-for-bygglov.html Även om detta är bygglov så bedömer jag att samma krav på ritningar för anmälningspliktiga
  Alias_Olle · 16d · 1 svar · 241 läst
 21. P

  "bygglovsritningar 3725kr"

  Hehe låter rimligt. Jag är tyvärr så långt ifrån en ingenjör man kommer De verkade i alla fall ha koll Fick pris direkt över telefon och så har de redan gjort många bygglov i mitt område. Nu ska de bara titta på planbestämelser för att se att allt är okej Håller tummarna :)
  PerKilson · 17d · 5 svar · 2,0k läst
 22. R

  Övergripande detaljplan - fördelar?

  Det är möjligtvis inte översiktsplan som avses? https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900#K3
  rolflidvall · 18d · 6 svar · 281 läst
 23. Larsa

  Ändra från attefall till vanligt hus

  Ja precis. Registrera om senare.
  Larsa · 22d · 3 svar · 242 läst
 24. H

  Bygglov stödmur nersänkt

  Öm det är slänten till gatan så kan det ställas krav från kommunen eller väghållaren på utförande av muren också. Nuvarande slänten kan vara en del av vägbanken.
  hempularen · 22d · 4 svar · 280 läst
 25. D

  Bygga närmare än 4,5 trots grannens uttryckliga ogillande?

  Ja detta blir nog det bästa av alla förslagen i sitt färdiga utförande. Det andra hade varit bättre i genomförandefasen och inte påverkat vårt boende så mycket under tiden, och det hade blivit billigare. Det hade oxå varit en stor fördel att inte behöva röra vår trädgård alls i södra riktningen, då detta är färdigt med altandäck och planering. Men detta slutliga format
  David_Berglund · 22d · 213 svar · 38,7k läst
  ·
 26. D

  Avvikelse bygglov ändrar grundläggning

  Kommunen har jag nu fått svar från. Inga problem från deras sida.
  daysconfused · 23d · 5 svar · 422 läst
 27. T

  Bygglov för garage som gestrum ?

  Eller gör det som en företagare gjorde här i Karlskrona kommun: Han byggde ett jättelikt lagerlokal utan bygglov och förklarade för kommunen att det är en komplementbyggnad till en vingård och därför krävs inget bygglov. Fanns varken vingård eller jordbruksverksamhet överhuvudtaget men man kände ju varandra. Slutsats: man kan bygga vad som helst, deklarera att det är en ekonomisk
  Thomas_Blekinge · 24d · 13 svar · 381 läst
 28. J

  Klassas en "köpe-paveljong" som skärmtak/komplementbyggnad?

  [citat] Han har redan ett skärmtak. Var ett uterum från början som de plocka bort glaspartierna på. Hade han frågat hade jag inte sagt nej, då de respekterat mig och tagit i beaktning att det skulle kunna komma att påverka oss. Jag är ingen surskunk till granne, min inställning till honom är baserad av en kompott av saker under årens gång. Men alla har en bägare som kan rinna över.
  Jarlsgård · 25d · 17 svar · 823 läst
  ·
 29. A

  Hur påverkas man av svartbygge som granne, detaljplan anger minsta avstånd

  Skydd mot brandspridning går lösa rent byggnadstekniskt så att ta det som en liten avvikelse bör vara möjlig om det inte finns andra hinder i detaljplanen.
  Alias_Olle · 25d · 3 svar · 1,1k läst
 30. R

  Rivningslov?

  Kolla en gång extra med kommunen. Vet en som fick kämpa med att bygga in sin joddlarbalkong, ett av argumenten var att det var tidstypiskt/snart skyddsvärt osv osv. Hen sa till handläggaren att det vill hen ha skriftligt, så hen kan överklaga att det är ett giltigt argument. Då gav sig tjänstehjonet.
  Rickard Ohlin · 26d · 3 svar · 340 läst
 31. R

  Attefall och vägrat startbesked, lösning funnen...?

  Om ett Attefallshus inte följer PBL så kan det vara så att du behöver söka bygglov för det. Om det behövs lov, måste upp i byggnadsnämnden osv eller inte avgör handläggarna på kommunen. Närmare 4,5m till granne medför att de inte kan besluta på tjänstemanna nivå och då det medför ett grannhörande så tror jag att det blir fråga om att du måste söka bygglov. Att du har
  Robert-san01 · 30d · 17 svar · 806 läst
 32. N

  Lösningar för att göra tillbyggnad "mindre dominerande"

  Fint! Tack för alla svar! Vi meckade runt lite med kommunen utan att finna en lösning på tillgängligheten. Vi hoppas på att klara isoleringskraven ändå. Tar med mig alla tips och tankar! Tack!
  nexustwins · 17 jul · 17 svar · 1,2k läst
  ·
 33. U

  Bygglov utanför stadsplan. Omr.

  Att detaljplan saknas betyder även att byggrätt saknas. Det innebär att det är upp till byggnadsnämnden att besluta om bygglov utifrån översiktsplanen och närliggande bebyggelse.
  Utsättaren · 16 jul · 3 svar · 391 läst
 34. A

  Bullermätning ändrad användning

  [citat] Så länge den ekvivalenta ljudnivån inomhus inte är ett rum för sömn, vila eller samvaro ser du ju ut att klara inomhusbullret utan ytterligare åtgärder. Annars går det ju alltid att lösa med tjockare väggar och kanske andra fönster. Kan ni placera uteplatsen på en ljuddämpad sida i förhållande till vägen? Det fina med nybyggnation är att dessa problem ofta går att lösa
  Alias_Olle · 16 jul · 1 svar · 196 läst
Laddar...