personstar

Bygglov

Ämne
Svar
Läst
Senast ↓
 1. A

  Hur beräknar man planavvikelser?

  [citat] Man kan vända på det och se det som att det är mer rättssäkert nu eftersom godtycket på många håll fasats ut. Samt att man nu även tvingas justera lagstiftningen vartefter den används och man dyker på saker som får helt orimliga konsekvenser om de ska appliceras. Då kan man få en tydlig lagstiftning med en högre förutsägbarhet, vilket skulle vara fantastiskt! Men om man
  Alias_Olle · dec '17 · 33 svar · 48,2k läst
  ·
 2. klaskarlsson

  Allt om bygglov

  överklaga beslutet till nämnd, dock måste du ha godkännande från grannen som påverkas, motivera med att grannen är ok med placeringen och att det endast är marginellt boden står inom 4,5 metersgränsen.
  klaskarlsson · nov '15 · 1 svar · 39,8k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson

  Förkortningar, vanligt förekommande

  BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
  Marlen Eskilsson · feb '08 · 0 svar · 27,4k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson

  Kontrollera informationen

  En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
  Marlen Eskilsson · okt '07 · 0 svar · 25,1k läst
  ·
 5. harry73

  Ska man ansöka om strandskyddsdispans eller vänta...

  Börja med att underhålla stigen. Grusa den och fixa små diken längs stigen. Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan diken. Än så länge borde det vara vanligt underhåll. Vill du bredda stigen kan träflis vara en möjlighet. Senare går det säkert att grusa istället.
  harry73 · 8h · 2 svar · 182 läst
 6. A

  Negativt förhandsbesked vidare till bygg/miljönämnden

  [citat] Tack för svar, bra synpunkter. Du verkar vara insatt i ämnet. Tanken med tomten är att vi inte ska göra anspråk på skogen utan hålla oss på den ljusa triangeln då den är ca 2100m2 och det hus och garage vi tänkt passar bra in på rektangeln utan att komma för nära några gränser. Det finns kommunalt VA och el framdraget till tomtgräns så att bereda en väg för tunga
  Andreas013 · 12h · 9 svar · 422 läst
  ·
 7. S

  Är en vedbod en tillbyggnad?

  Åt vilket håll kommer den , baksida eller på kant mot en granne , tror ingen granne kommer att morra och säga något , dom tänker bara att va bra med ett vedförråd , ska det vara rätt så får den inte sitta fast i huset Om du gör spjälor på sidorna så ventilerar det , räcker med ett par centimeter på dom , när du travar så lägger du upp en bit , sen skjuter du en några stycken
  skutten11 · 13h · 4 svar · 199 läst
 8. H

  Stressar fram bygglovshandlingar???

  listpris på tillval är fortfarande förhandlingsbart, så länge ni inte har låst er.
  hempularen · 1d · 14 svar · 584 läst
 9. H

  Bygglov bygga fritidshus i etapper

  Du kan ha båda byggnaderna i samma bygglov och få separata slutbesked på byggnaderna. Man kan förlänga bygglovet om det behövs. Fritidshus är undantagna när det gäller krav på tillgänglighet
  huggan · 2d · 1 svar · 71 läst
 10. A

  Takkupa, inreda vind, detaljplansbegränsning, bygglov?

  [citat] Precis, men i gamla detaljplaner behövde inte den "moderna" definitionen av vind uppfyllas för att det skulle klassas som våning, utan det blev automatiskt våning om den inreddes för bostadsändamål. Då reglerades aldrig frågan om vindsinredning utan man nöjde sig med våningsbegränsning. Därför behöver det inte vara ok att inreda vind i gamla byggnadsplaner även om det inte
  Alias_Olle · 2d · 14 svar · 460 läst
 11. C

  21 kvm skärmtak, vart börjar jag?

  [citat] Får skriva om det då bara ;)
  Cameltoe · 2d · 19 svar · 2,0k läst
  ·
 12. mexitegel

  Likabehandlingsprincipen

  Det korta svaret är att likabehandlingsprincipen inte är tillämplig vid bygglov. Att grannen fått igenom en avvikelse mot detaljplanen innebär inte automatiskt att du får det.
  mexitegel · 2d · 1 svar · 102 läst
 13. maah

  Attefallsanmälan tillbyggnad max 15m²

  Vi va och träffade en bygglovshandläggare igår och visade våra ritningar samt frågade om brandspridning m.m. Och det stämmer som ni säger eftersom det är en villa och ingen byggnad i närheten. Han tyckte att våra handlingar såg bra ut och trodde inte att det skulle vara något problem att få ett startbesked.
  maah · 3d · 4 svar · 246 läst
  ·
 14. B

  Sökt bygganmälan, börja bygga innan besked?

  [citat] Mitt samvete kan rymma ganska mycket när det gäller vissa saker... Att börja med arbetet innan om jag kände mig tvingad skulle jag inte ha några problem med. Jag tycker det är bra att du söker bygglov/anmälan.
  Byggdjuret · 5d · 18 svar · 566 läst
 15. A

  Bygglovsfråga avstånd och brandskydd

  Nedanstående har redan skrivits tidigare men spinner vidare på de. Vad gäller för carport Carport är en byggnad enligt den definition som finns i PBL. Det innebär att kraven på brandspridning mellan byggnader ska tillämpas. Då det för komplementbyggnader räcker att endera väggen uppfyller kraven i tabellen kan allt skydd läggas i den andra byggnaden. Exempelvis kan carporten placeras
  agag · 6d · 21 svar · 12,7k läst
 16. useless

  Vad får jag göra i min byggnad?

  Jag har precis gått igenom proceduren själv för att typa om min 'lokal' till bostad. Det jag har lämnat in är planritning över kanske en tredjedel av bottenplanet (som visar vart entré, kök, badrum/toalett och ett sälskapsutrymme som uppfyller dagens tillgänglighetskrav finns), en fasadritning över en liten del av fasaden (Där jag ska byta plats på ett fönster och en dörr) samt en
  useless · 6d · 31 svar · 4,7k läst
 17. L

  Riva altan med skärmtak och bygga ny

  Rivningslov fick det bli, vilket var korrekt enligt kommunen.
  Location · 9d · 1 svar · 697 läst
 18. H

  Fuktsäkerhetsbeskrivning

  Har tagit offerter på SKB, minns inte om jag fick uppgifter om vct tal. Beställde utifrån hållfasthet. Men skulle gissa på 0.55-0.60? Plattan är som vanligt 10 cm.
  Hutton · 9d · 21 svar · 354 läst
 19. Hemmakatten

  Rekord i handläggning

  Vårt bygglov, visserligen år 2005, gick också väldigt snabbt, under en vecka. Vi hade dock ett godkänt förhandsbesked innan som hade varit uppe i nämnden för godkännande pga avsteg från DP.
  Hemmakatten · 10d · 9 svar · 454 läst
 20. Fredric L

  Godkänd anläggare för avlopp

  Ja det verkar vara så att alla kommuner har sina egna regler och idéer... Att gräva ner och ansluta ett minireningsverk är ju inte någon raketforskning direkt men nu är det väl bara att foga sig och så får brorsan skriva en redovisning för hans erfarenhet. Tack för era svar! Skönt att veta att jag inte är ensam om att anse att det är viktigare att det blir rätt gjort än vem som
  Fredric L · 10d · 3 svar · 195 läst
 21. A

  fastighetsägaren säljer tomt i gmmal grustäkt.

  Redovisas det inte i bygglovet räcker det med en anmälan senare och då hörs inga grannar. De tekniska egenskapskraven kontrolleras dock och där regleras bland annat skorstenshöjd enligt BBR: "6:743 Skorstenshöjd Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden
  Alias_Olle · 11d · 5 svar · 518 läst
 22. A

  vilka 'undantag' kan vara OK? byggnadshöjd vid pulpettak...

  [citat] Är det ritat på 1 meter på situationsplanen men kommunen mäter upp 90 cm skulle jag speca på situationsplanen att det faktiskt är 1 meter. Dels för att slippa kostnaden för grannehörande och dels för att slippa "belasta" fastigheten med en avvikelse om ni inte har redovisat det som en avvikelse. Har en handläggare på kommunen felaktigt mätt upp det till 90 cm med linjal är
  Alias_Olle · 13d · 15 svar · 565 läst
 23. Hemmakatten

  Handikappanpassning när du renoverar - allmän diskussion

  Nu är det sista varningen innan flera blir avstängda. Var vänlig håll er till ämnet. /moderator
  Hemmakatten · 13d · 541 svar · 18,3k läst
  ·
 24. Mikael_L

  Bygglov för arbetsrum i garage?

  Vad som är bygglovspliktigt är redan bra utrett i tråden. Och då kan man ju utan att bli helt fånig påstå att tilltaget är bygglovspliktigt. Både fasad och användningsområde ändras. Men å andra sidan går det ju utan att bli helt fånig åt andra hållet att påstå att det är en smärre icke lovpliktig fasadändring samt att man har tänkt sig garagearbete utav finmekanisk art,
  Mikael_L · 13d · 18 svar · 853 läst
 25. P

  Byggarea altan

  [citat] Yes, jag har en enkel beskrivning med bilder samt ev komplettera med ritningar. Detta behandlas inom en ganska så reglerad detaljplan. Min idé med balkongen, skulle inte den funka för att spara några kvadrat i BYA? Ellerfår det inte bestå av pelare? Alltså det är inte fråga om vi behöver lov, det har vi redan fått på altanen, utan vi vill "ta bort" uppfyllnad på vissa
  Putte81 · 14d · 12 svar · 503 läst
 26. H

  Olovlig inglasning, företag sa att bygglov fanns

  Är det fler i föreningen som sitter i samma sits?
  Holmspel · 14d · 9 svar · 550 läst
 27. D

  Markutlåtande

  Hej! Har blivit kallad till tekniskt samråd för bygge av fritidshus. Bl.a. så vill de att jag tar med markutlåtande. Marken är stenig morän, vi har grävt provgrop för avlopp och lite andra gropar och marken ser väldigt fin och bärig ut. Fick råd av en kunnig att skriva ett utlåtande själv "om jag känner mig kompetent nog". Finns det någon som har ett exempel på hur ett
  DTanner · 16d · 0 svar · 145 läst
 28. L

  Bygglovsprocessen dum fråga

  [citat] Jag svävar lite fram och tillbaka i min tro om vi kommer få bygglov eller ej. Tycker det finns argument att godkänna, men just nu går nog min chansning mot nekande.
  Lewdis · 20d · 51 svar · 2,9k läst
  ·
 29. Nötegårdsgubben

  Bygga ihop två friggebodar. Bygglov?

  Håller med om att samtaxeringen i sig inte borde påverka byggreglerna, men om tomten är definierad som de två fastigheterna tillsammans blir det kanske ändå så indirekt.
  Nötegårdsgubben · 22d · 43 svar · 1,4k läst
 30. R

  Krav på förråd för utomhusrullstol, cyklar mm.

  Jag tror att kombinationen av pappa i nämnden och inte följa DP kan vara förklaring. Att de är superpetiga för att ingen ska kunna misstänka att där finns något som kan ha särbehandlats.
  Räknenisse · 25d · 66 svar · 3,0k läst
 31. L

  Bygglov för att sätta in nytt fönster?

  [citat] Ber om ursäkt. Jag läste inte fråga rätt.
  Leif i Skåne · 25d · 10 svar · 470 läst
 32. harry73

  Ändra förråd med bygglov till Attefall?

  Jag skulle sätta ändring till attefall och nytt garage i samma bygglovsansökan (om det går). Får du avslag för garaget kan det vara bra att ha möjlighet till attefall kvar
  harry73 · 28d · 8 svar · 470 läst
 33. A

  Får inget bygglov men grannarna har fått det?!

  [citat] Nu är det utanför ämnet i denna tråden, men fortfarande nej. Det är också krav på erfarenhet från ex produktionsledning eller arbetsledning gissar jag ligger närmast tillhands för en som är snickare. Även om jag i sak kan hålla med dig det inte innebär att de kan något om bygglagstiftning för att de är KA. Men jag har träffat många och läst många artiklar där
  Alias_Olle · 28d · 63 svar · 4,0k läst
  ·
 34. Nötegårdsgubben

  Avstyckning för nybörjare

  Stycka av och bygg nytt. Ni kommer att behöva betala avstyckningskostnad samt anslutningskostnad av både VA och el. Sen kommer ni löpande att ha dubbla kostnader för VA- och elabonnemang, sopor och vägföreningsavgift. Det finns lite kostnader med andra ord, både innan ni satt spaden i marken och löpande. Ni kan tyvärr inte dela sådana abonnemang mellan fastigheterna om ni delar
  Nötegårdsgubben · 28d · 2 svar · 483 läst
Laddar...