Bygglov

Ämne
Svar
Läst
Senast ↓
 1. A

  Hur beräknar man planavvikelser?

  [citat] Man kan vända på det och se det som att det är mer rättssäkert nu eftersom godtycket på många håll fasats ut. Samt att man nu även tvingas justera lagstiftningen vartefter den används och man dyker på saker som får helt orimliga konsekvenser om de ska appliceras. Då kan man få en tydlig lagstiftning med en högre förutsägbarhet, vilket skulle vara fantastiskt! Men om man
  Alias_Olle · dec '17 · 33 svar · 49,6k läst
  ·
 2. klaskarlsson

  Allt om bygglov

  Bra om sanktionsavgifter: http://www.mittbygge.se/Bygga/Viktigt-infor-bygget/Byggsanktionsavgifter/ /K
  klaskarlsson · nov '15 · 1 svar · 40,6k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson

  Förkortningar, vanligt förekommande

  BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
  Marlen Eskilsson · feb '08 · 0 svar · 27,8k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson

  Kontrollera informationen

  En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
  Marlen Eskilsson · okt '07 · 0 svar · 25,4k läst
  ·
 5. R

  Får inte bygga sovbod utan "brandkonsult"?

  Mm testar
  Rolle85 · 1h · 27 svar · 5,4k läst
  ·
 6. Hemmakatten

  Handikappanpassning när man bygger hus

  Hmm, måste erkänna att vi har skåp under hon i badrummet. Men det blir ju en försumbar kostnad att ta bort det den dag man behöver. Å andra sidan har vi inga trösklar.
  Hemmakatten · 1h · 247 svar · 3,9k läst
  ·
 7. H

  Formulering i bygglov

  Nej, utan om man är orolig för såna ändringar så bör man begära ut sådana handlingar, därav kunggörelsen för att göra dig uppmärksammad på att något händer.
  huggan · 2h · 1 svar · 121 läst
 8. harry73

  Bygglov beviljat, men infarten till tomten "missades" när vägen stod klar

  Garaget är 5m bred, så lite utrymme har du att komna in på din tänkta infart i alla fall. Sedan är normalkantstensvisning 10 cm och då räcker det med en bräda längs kantstenen att komma in. Eller så fasar man av kanten. Nu har du troligtvis mer kantstensvisning eftersom de ska lägga ett lager asfalt till när allt är färdigt. Att bara fylla upp med asfalt kan påverka
  harry73 · 9h · 6 svar · 666 läst
  ·
 9. P

  Skaftväg

  Äger grannen skaftvägen skulle jag tolka att han får göra vad han vill med den (innom ramarna) för detaljplanen.. På detaljplanen till en fastighet jag har så står det att det måste finnas uppställningsplats för brandbil minst 50m från fastigheten.... Har ni liknande och muren förstör det så skulle det inte vara OK...
  PeGe Stockholm · 1d · 8 svar · 1,2k läst
  ·
 10. R

  Vad ska bygganmälan för soltak innehålla?

  Den typen av takpannor är kan kräva bygglov eftersom det innebär en ändring av takets beklädnad / färg osv. Det är inte elen som är lovkrävande. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 5 §
  Rickard Ohlin · 2d · 3 svar · 426 läst
 11. W

  Kommunen ställer krav på brandskyddsbeskrivning

  En annan kostnad som troligtvis tillkommer är fettavskiljare.
  witten · 6d · 5 svar · 534 läst
 12. M

  Bygglov för ändrad användning av lokal - rimligt?

  Framför allt är det brandskyddet som är det viktiga när man ändrar användning av lokaler, krav på brandavskiljaning och utrymningsvägar bla
  mrZnake · 7d · 6 svar · 443 läst
 13. Anna_H

  tillgänglighetskrav entré

  Bara det går att bygga en vettig ramp så får trappan vara hur hög den vill. För en rullstol spelar det ingen roll om det är 1, 5 eller 17 trappsteg, det måste ändå till en ramp eller hiss. Sedan är det tydligen så att man i vissa kommuner dessutom kräver att rampen faktiskt ska finnas, inte bara vara möjlig att sätta dit.
  Anna_H · 9d · 1 svar · 216 läst
 14. T

  Delbeslut strandskyddsdispens Länsstyrelsen

  Även om du får marklov och startbesked behöver du även strandskyddsdispensen för att kunna påbörja markuppfyllnaden. Separata lagstiftningar, och att du får det ena betyder inte att du har rätt att påbörja utan det andra.
  Tänka · 10d · 4 svar · 359 läst
 15. A

  Köpt tomt där det inte går att få bygglov

  Mitt tips är att sköta kommunikationen med kommunen per mail så man har ev besked i skrift.
  Alias_Olle · 14d · 16 svar · 4,1k läst
 16. M

  Fritidshus nära älven

  Glöm inte polisanmälan om miljöbrott
  mrZnake · 15d · 9 svar · 830 läst
 17. A

  Krävs bygglov/marklov för ett bergrum?

  [citat] Bara ett förtydligande så det inte är några tveksamheter. Lagstiftningen är tydlig att det krävs bygglov då det bedöms som en tillbyggnad även om det är placerat under mark. PBL: "1 kap 4 § I denna lag avses med ... byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är
  Alias_Olle · 15d · 21 svar · 3,5k läst
  ·
 18. T

  Bygga takvåning samt entresolplan

  Hej alla byggnadsintresserade! Första posten och behöver lite hjälp att tolka en detaljplan :) Funderar på att köpa en tomt i Stockholms län. Detaljplanen medger: Byggnadsarea 1/5 av tomten. Ingen begränsning av boarea/bruttoarea. Källare och vind får byggas/inredas. Max 2 våningar. Byggnadshöjd 6,5 meter Totalhöjd 8,5 meter Ingen maximal nockhöjd är angiven, vad gäller då? Går
  Takvåning · 16d · 0 svar · 468 läst
 19. Claes Sörmland

  Bygglov för delat avlopp

  [citat] Du ska betala det som kommunfullmäktige har fastställt. Kolla på kommunens hemsida vad deras taxa är för ändring av enskilt avlopp, läs orginalbeslutet och inte deras ofta illa skrivna infosidor. Kolla noga in formuleringen. Fakturerar kommunen något annat än beslutet så är det bara att begära rättning. Är det idag ett tillstånd, så är det en ändring och en avgift.
  Claes Sörmland · 16d · 5 svar · 244 läst
 20. M

  Kontrollplan för växthus

  Jodå. Jag har hittat en massa exempel men alla var mer komplicerade än vad jag ansåg vara nödvändigt för ett prefab växthus. Nu är min kontrollplan inskickad. Får se om den blir godkänd
  MatCan · 16d · 5 svar · 796 läst
 21. B

  Handläggaren yrkar på avslag; med vilken rätt?

  Ökad byggrätt tillför värde, och det kostar en slant. Helt klart, ja. Precis som du påpekar beror utfallet på planbestämmelser, VA-taxor och en del andra strukturella villkor. [citat]
  billy_baver · 17d · 12 svar · 2,8k läst
 22. M

  Ett dike utgör strandskydd.

  Din granne kan om jag tolkar situationen rätt gå till Länsstyrelsen och begära att strandskyddet upphävs för sin fastighet om bäcken saknar betydelse för strandskyddet. Börjar på å poppar upp lite förfrågningar om den paragrafen numera.
  mrZnake · 18d · 9 svar · 658 läst
 23. M

  Ansöka om bygglov i efterhand

  Jag hade kört med öppna kort med tillägget att jag inte insåg att det krävdes lov för muren men att du förstår det nu i efterhand och vill rätta till detta. Någonstans inbillar jag mig att ärlighet vara längst.
  Myckling · 18d · 3 svar · 379 läst
 24. A

  Byte av tak utan bygglov

  Enligt PBL 9 kap gäller: "2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda
  Alias_Olle · 19d · 5 svar · 529 läst
 25. SSSS

  Bygglovsritning tillbyggnad, vad ska finnas med?

  [citat] Jag ritade i CAD programmet Solid Edge då jag använder det dagligen i mitt jobb som maskinkonstruktör. Det programmet är inte gjort för att rita byggnader så det finns bättre alternativ.
  SSSS · 22d · 10 svar · 5,7k läst
  ·
 26. Snailman

  Elritningar - hur hittar man någon som kan?

  Jag ritade mina elritningar själv. Letade upp en hög elritnigar på nätet och utgick ifrån.
  Snailman · 23d · 5 svar · 999 läst
 27. H

  Avstyckning av tomt utan detaljplan

  Som sagt, det borde inte vara helt omöjligt att få igenom att fritidshuset skall få stå på en egen tomt. Men kommunen kommer att neka bygglov för att ersätta fritidshuset med något annat. Och då är det kanske inte så intressant att stycka av?
  hempularen · 29d · 4 svar · 609 läst
 28. S

  Bygglov

  thanks! just hope we can start building and keeping a good relationship with our neighbors at the same time :)
  sliderr · 16 sep · 3 svar · 351 läst
 29. M

  Bygglovshandlingar med gratisverktyg

  Åkte på att rita huset i 2D CAD också, då företaget som gör min ventilationsprojektering behövde det (och jag ville inte betala för att de skulle rita om huset). 2D CAD Ritningar DWG/DXF: nanoCAD Free, fullfjädrat CAD program - med några år på nacken. Funkar utmärkt, men har väldigt dåligt med instruktionsvideos online. /Marcus
  Marcus Karlsson · 14 sep · 6 svar · 1,0k läst
 30. H

  Bygga när tomtgräns

  Nej, man tittar på fler faktorer, där brandspridning nog är en mindre sak. Det går som sagt oftast att lösa med enkla tekniska metoder.
  hempularen · 13 sep · 5 svar · 442 läst
 31. Keexet

  Förvaringstält som attefallshus?

  Intressant aspekt med det estetiska värdet. Jag har i detta snarast funderat på att ha själva "duken" som ett vind/regnskydd, medan stommen med spont/panel kommer utgöra själva utseendet och bärigheten. Exakt hur detta skulle utformas har jag inte klart för mig då jag mest spånar. Men klart är att man skulle vilja bygga det lite stabilare om man nu går den omständliga vägen. Det jag
  Keexet · 12 sep · 2 svar · 522 läst
 32. Asgarvad

  Mäta till tomtgräns ifrån platta eller panel?

  Jag tycker också som andra att man inte kan använda husdelar eller lyktstolpar för att sätta ut en tomtgräns med centimeternoggrannhet. Det krävs mer definierade fasta fixpunkter i terrängen.
  Asgarvad · 10 sep · 12 svar · 768 läst
  ·
 33. Claes Sörmland

  Bygga nära avloppsledning (servitut)

  Allt beror på skrivelsen. Är det mer allmänt formulerat utan kartor så torde det inte vara några problem att flytta ledningen om grannen är med på det. Bara funktionen garanteras s a s.
  Claes Sörmland · 9 sep · 7 svar · 350 läst
 34. H

  Flytta byggnaden några cm - är det tillåtet?

  Radare den här tråden och SLUTA SPRIDA DET HÄR ÖVER HELA INTERNET så kan vi väl komma överens om att tråden aldrig har funnits och så mäter du 4 cm fel? Då jag har pålat ut tillståndspliktiga uthus på vår tomt har noggrannheten varit ungefär +-30 cm..... såvitt jag vet men eftersom mätpunkterna inte är exakta kan det kasta någon meter mer än så. Det är så nära man
  heimlaga · 7 sep · 12 svar · 2,9k läst
Laddar...