personstar

Bygglov

Ämne
Svar
Läst
Senast ↓
 1. A

  Hur beräknar man planavvikelser?

  [citat] Man kan vända på det och se det som att det är mer rättssäkert nu eftersom godtycket på många håll fasats ut. Samt att man nu även tvingas justera lagstiftningen vartefter den används och man dyker på saker som får helt orimliga konsekvenser om de ska appliceras. Då kan man få en tydlig lagstiftning med en högre förutsägbarhet, vilket skulle vara fantastiskt! Men om man
  Alias_Olle · dec '17 · 33 svar · 48,6k läst
  ·
 2. klaskarlsson

  Allt om bygglov

  överklaga beslutet till nämnd, dock måste du ha godkännande från grannen som påverkas, motivera med att grannen är ok med placeringen och att det endast är marginellt boden står inom 4,5 metersgränsen.
  klaskarlsson · nov '15 · 1 svar · 40,0k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson

  Förkortningar, vanligt förekommande

  BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
  Marlen Eskilsson · feb '08 · 0 svar · 27,5k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson

  Kontrollera informationen

  En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
  Marlen Eskilsson · okt '07 · 0 svar · 25,2k läst
  ·
 5. Goblinn

  Bygglovets giltighetstid?

  Alias_Olle har också sett att ett bygglov gäller för fastigheten, inte personen. Men våran kommun sa att vi vsr tvungna att komma in med nya uppgifter gällande KA och sådär för att få ett nytt startbesked. Men vi har nog varit i kontakt med alla handläggare nu på kommunen om diverse ärenden och alla verkar säga olika. Så det verkar vara ett litet lotteri vem man får. Så nu blev
  Goblinn · 2h · 9 svar · 263 läst
 6. E

  Önskar råd om hur agera på avslag på bygglov (fönsterbyte)

  Du lär ha rätt att byta fönster då det hör till normalt underhåll. Om nu byggnadsnämnden tycker att du skall byta till fönster från 20-talet så får det stå för dem. Var hittar man dem i nyskick? För dem låter alu för modernt men det är typ att måla med vattenbaserad färg. Det får du väl inte heller göra om byggnadsnämnden skall få bestämma. Aluminiumet är bara ett skydd
  Erik den Store · 2h · 38 svar · 7,9k läst
 7. J

  Är det inte lite väl mycket som kräver bygglov?

  Det går aldrig att på förhand lista ut vad en enskild handläggare kan få för sig. En nyck av någon tillfälligt anställd kan skapa en mardröm för en fastighetsägare och en process som löper över decennier. Har en handläggare fått för sig att neka lov blir det svårt att få bort det sedan, de rättar ogärna kollegor emellan. Därför ska man alltid noggrant tänka sig för innan
  Jehu · 3h · 83 svar · 9,8k läst
  ·
 8. Isakare

  Sålt bostadsrätt med svartbyggd altan

  [citat] Sund släkting. l mitt fall finns det framtida planer på utbyggnad av området, då ska det först byggas en gångbana, men den kommer byggas på andra sidan diket, runt 20 meter bort. Senaste budet är dock att man hittar fornfynd vid minsta spadtag i området, så det kanske inte blir nått byggande alls. Så troligtvis kommer ingen någonsin bli drabbad av att altanen är några cm
  Isakare · 3d · 41 svar · 13,4k läst
 9. A

  Hjälp med förhandsbesked

  [citat] Kanske med just de orden, men att kommuner i sina översiktsplaner har inventeringar, bestämmelser och formuleringar som syftar till att skydda åkermark är inte alls ovanligt.
  Alias_Olle · 5d · 12 svar · 1,3k läst
 10. A

  Kontrollansvarig

  Om kontrollansvarig: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollansvariga-och-deras-uppgifter/ Om kontrollplan: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/ Söka kontrollansvariga: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/ 743 träffar i västra götaland, någon borde ha tid...
  Alias_Olle · 5d · 2 svar · 110 läst
 11. B

  Bygga med godkännande från avflyttad granne

  Medgivandet är giltig även om man inte redovisar det för köparen. Men det är bra att vara riktigt tydlig i grannegodkänandet. Även skriva fastighetsbeteckning och se till att samtliga ägare skriver under. Och som sagts tidigare, så hade jag med både placering och ritning på bygget.
  Byggdjuret · 6d · 18 svar · 1,1k läst
 12. K

  Grannen saknar bygglov

  För att det ska bli rätt så är det bra att dokumentera kontakter med kommunen. Fråga efter diarienummer för ärendet och när ett beslut kan förväntas. Om inget händer ta kontakt direkt med berörd chef. I sak kan jag bara beklaga er för att ha denna typ av granne som nog tyvärr finns litet överallt, som bara bygger utan att fundera över regelverk som finns eller konsekvenser för
  klimt · 7d · 9 svar · 705 läst
 13. F

  Bygglov för arbetsrum i garage?

  Jag håller på att kolla på liknande bygglov. Eftersom jag ska fixa garaget, som jag ändå inte kan köra in en bil i. En sak är ju bara att hålla tyst, men en annan är ju att ringa kommunen och prata med dom. Fixar du bygglovet och har exempelvis ett aktiebolag som egen firma, då kan du ju hyra ut "kontoret" privat till din egna firma. En sak att tänka på, vilket står i någon pbl, är
  Frahed · 9d · 19 svar · 1,2k läst
 14. H

  Tolkning av uthus och tillbyggnad

  Du behöver ju som sagt både ett bygglov, och föreningens godkännande. Du borde kunna söka bygglovet innan föreningen sagt sitt. OM kommunen accepterar din tolkning av detaljplanen (som låter rätt), så kan ju inte föreningen ha synpunkter på den delen. Finns givetvis risk att de har synpunkter på något annat i din plan, framförallt om föreningen hinner lämnas över från
  hempularen · 9d · 2 svar · 154 läst
 15. F

  Söka bygglov innan kommande detaljplan

  Kort uppdatering... Har fått besked att det inte är inom sammanhållen bebyggelse så jag kan bygga utan anmälan och bygglov innan detaljplanen vunnit laga kraft.
  frlise · 10d · 11 svar · 479 läst
 16. Hemmakatten

  Bygglov för reperation av stödmur? Hjälp?

  Vi bor i en kommun i Stockholms län. Där krävs bygglov för alla murar oavsett höjd vet vi av egen erfarenhet.
  Hemmakatten · 11d · 19 svar · 846 läst
  ·
 17. P

  Våning eller inte?

  [citat] Tack! Ja verkligen inte lätt att veta vad som gäller. Verkar dock som att någon av långsidorna normalt räknas så får göra det lite avlångt så att samma sida som i dagsläget räknas. Verkar även som att det kan finnas möjlighet att bygga en takkupa på den sida av taket som inte blir beräkningsgrundande. Får se om det kan vara något som är intressant när vi kommit längre
  pjeta · 13d · 8 svar · 343 läst
 18. M

  Måste man bygga enligt krav eller bara visa att det går?

  https://www.arkitekt.se/oversyn-av-byggreglerna-igen/
  MoggeS · 14d · 15 svar · 792 läst
 19. S

  Tolkning av byggnadshöjd

  [citat] Det står inget om att det inte får vara 2 plan. Det står endast byggnadshöjd 4 meter och max takvinkel 38 grader. Ingen källare. Inget om totalhöjd eller nockhöjd. Så vad jag tolkar kan man uttnyttja dessa 4 meter hur man vill enligt mina två bilder tidigare. Om man skulle bygga nytt så tycker jag bilden med 4 meter + 2.7 meter + kattvind är mer tilltalande än "2plan" hus med
  sam820921 · 14d · 13 svar · 701 läst
  ·
 20. F

  Bygglov för stensättning och spaljé?

  Tänk också på att en spaljé som sitter precis i tomtgräns blir omöjlig att underhålla utan att beträda grannens tomt vilket är osmidigt, och ganska ohyfsat mot grannen som får en sida åt sitt håll som riskerar att bli misskött.
  Freedee · 15d · 18 svar · 6,5k läst
  ·
 21. A

  Kontroll av tomt av kommunen? (biluppfart)

  Eftersom det varit en fråga under lovprocessen bör handläggaren ha ögonen med sig både under platsbesök och slutsamråd, samt att en seriös KA bör anmärka om det avviker från bygglovet. Uppfyller man inte kraven när det är klart kan kommunen vägra slutbeskedet och då får man inte ta byggnaden i bruk. Då det låter som en ganska stor insats om det ska åtgärdas i efterhand är det
  Alias_Olle · 19d · 6 svar · 444 läst
 22. SysterNett

  Brev om beviljat bygglov?

  [citat] Så är det möjligen. Jag syftar på att TS ville ha en dialog/samtal/förhandling och att de inte kommer bli hörda.
  SysterNett · 22d · 31 svar · 1,6k läst
  ·
 23. M

  Bygglov

  bygglovshantering. När bygglovshandläggarna inte jobbar för dig. När det går extremt långsamt. När handläggaren Hittar endast paragrafer att motverka dig. När handläggaren inte kan se paragrafer som hjälper dig. När handläggaren gör enkla ärenden oerhört komplicerade. Visst beror den tröga bygglovshantering också på Regelkrångel och på utförda politiken. Men handläggarna
  Minä itse · 22d · 0 svar · 123 läst
 24. Tony Klang

  Åretruntboende kontra fritidshus vid nybyggnation

  Fick nu svar av byggnadsnämnden på frågan om det är ok att inte ha dörr mellan nybygget och gamla stugan och i stället gå utomhus mellan byggnaderna och det var helt OK då behöver vi inte handikappanpassa ingången till den gamla stugan...
  Tony Klang · 24d · 7 svar · 358 läst
 25. B

  Stressar fram bygglovshandlingar???

  En viktig del av relationshandlingar vid husbygge är en lägeskontroll. Då mäter man in husets läge och mått för att redovisa att man byggt i enlighet med det lov man fått, så att inte huset hamnat fel eller blivit för stort.
  b8q · 24d · 19 svar · 995 läst
 26. LT Ingenjörsbyrå

  Komplementbyggnad - hur räknas det mot tillåten byggarea?

  Hej! Det enklaste och snabbaste sättet är att ta kontakt med din kommun och kommunens byggnadsnämnd för att få svar på dina frågor! Många gånger kan PBL och BBR tolkas olika av olika handläggare!
  LT Ingenjörsbyrå · 24d · 7 svar · 1,2k läst
 27. E

  Beräkning av bygghöjd för attefallshus?

  Eftersom det är medelmarknivå så kan man mäta vid alla fyra hörn och ta ett medelvärde, om det diffar runt om huset. Är det stora skillnader kan man ta flera mätpunkter än hörnen.
  eemeliie · 25d · 9 svar · 565 läst
 28. R

  Bygglov för fönster mot uterum

  Byt fönster, säg inget, vänta 10 år med att riva uterummet :) Alla fönsterbyten kan ju inte vara fasadändring heller. Det beror väl på... :)
  Rickard Ohlin · 26d · 7 svar · 371 läst
 29. H

  Tolkning av detaljplan inför utbyggnad av byggyta

  vet inte om du syftar på attefalls garage nära gatan? Där är reglerna solklara, det finns inget utrymme för att tillåta en attefallsbyggnad nära gatan. Även om du skulle lyckas få en godkänd bygganmälan (att de missar placeringen), så är det i så fall ett rent svartbygge, eftersom det saknas bygglov. Och du kan få rivningsföreläggande när som helst under många år framåt.
  hempularen · 26d · 67 svar · 2,1k läst
  ·
 30. B

  Hur räknas byggyta?

  i mitt fall är det lockpanel med 120/120 alternativt 120 i botten o 95 lock. det har ju en avsevärd skillnad. sen utsprånget är 500mm utan från panelen, inte sant? det är dock inte lika kritiskt, det kanske det tom blir mindre för att det sak se bra ut. men just locken, alternativt är ju Z-panel, men då skiljer det sig från boningshuset, vilket är lite synd. vill ju få väggen så
  Boan · 28d · 14 svar · 7,6k läst
 31. DanielF

  Bygglov för hobbysnickeri börjar bli väldigt komplext...

  Gjorde även en ritning på grunden, se bifogad fil. Sen verkar det som man måste göra en energiberäkning om byggnaden ska värmas upp över 10 grader. Kollar just nu på detta, hittat firmor som gör det för 2500kr. Dock är jag lite osäker på hur detta går om jag kopplar på verkstaden på husets värmepump som jag tänkt via en kulvert. Frågan är om huset måste in i kalkylen då, jag
  DanielF · 28d · 8 svar · 874 läst
  ·
 32. T

  Bygglovsförlängning är ej längre möjlig med nya PBL!!!!

  Tack för alla intressanta inspel från forumet! Kan berätta att jag grävde ut för grunden. Grävskopan fick tugga igenom 25-30 cm tjäle, vilket nog är småpotatis jämfört med Norr. Jag satsar på att hinna påbörja lite gjutningar. Det som stör mig mest är hur byråkratin kring byggandet verkar anpassad för industrin, med minimalt rum för självbyggare. Det förtjänar en egen tråd
  Timmerkramare · 28d · 31 svar · 3,8k läst
  ·
 33. harry73

  Överklaga till länsstyrelsen attefall

  [citat] Dra tillbaka attefallsanmälan och skicka in en bygglovsansökan för garaget. Strider den mot detaljplan får du svaret väldigt snart av bygglovshanläggaren. Oftast betalar man bara bygglovsavgift om nämnden beslutar om bygglovet. Så säger handläggaren nej och drar du då tillbaka ansökan, blir det oftast ingen avgift.
  harry73 · 29d · 9 svar · 265 läst
 34. C

  Bo i garage vid nybygge. Interimistiskt slutbesked i omvänd ordning.

  [citat] Det går att söka bygglov för två bostäder i samma fastighet. Man får då lov att färdigställa ena bostaden och flytta in i den innan man påbörjar den andra. Sen om den aktuella kommunen godkänner det är en annan femma. Men de flesta kommuner vill att bostadsbyggandet skall öka och att småbostäder ovanpå garage och liknande skall bli vanligare och är i regel positiva till
  c_olsson · 29d · 13 svar · 2,2k läst
Laddar...