Ämne
Svar
Läst
Senast ↓
 1. A

  Hur beräknar man planavvikelser?

  [citat] Man kan vända på det och se det som att det är mer rättssäkert nu eftersom godtycket på många håll fasats ut. Samt att man nu även tvingas justera lagstiftningen vartefter den används och man dyker på saker som får helt orimliga konsekvenser om de ska appliceras. Då kan man få en tydlig lagstiftning med en högre förutsägbarhet, vilket skulle vara fantastiskt! Men om man
  Alias_Olle · dec '17 · 33 svar · 49,9k läst
  ·
 2. klaskarlsson

  Allt om bygglov

  Bra om sanktionsavgifter: http://www.mittbygge.se/Bygga/Viktigt-infor-bygget/Byggsanktionsavgifter/ /K
  klaskarlsson · nov '15 · 1 svar · 40,8k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson

  Förkortningar, vanligt förekommande

  BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
  Marlen Eskilsson · feb '08 · 0 svar · 27,9k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson

  Kontrollera informationen

  En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
  Marlen Eskilsson · okt '07 · 0 svar · 25,5k läst
  ·
 5. SKJB021

  Är 20'000 kr rimlig kostnad för bygglov av garage?

  Man kan ju tycka att kommunen kan återkoppla direkt med feedback att ni med liten marginal går över en gräns till en högre taxa. Sådan feedback fick vi av vår kommun.
  SKJB021 · 21m · 38 svar · 3,4k läst
  ·
 6. M

  Elda vedspis, anmälan till kommun?

  [citat] Boverkets allmänna råd för vad som är gällande väsentlig förändring. https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/vas--bfs-201212/ Den kom förmodligen efter att det dokument som MSB har på sin hemsida blev upplagd.
  mrZnake · 4h · 16 svar · 556 läst
 7. S

  Ovan mark minireningsverk

  Avloppet kommer onekligen att se lite udda ut mittemot min uppfart ifall grannen går iland med det, han tvekar då kommunen vill ha en pump som pumpar upp från under marknivå till bäddens nivå vilket han inte vill. Mitt dricksvatten riskeras troligtvis inte men inte helt hundra. Det finns ett servitut för framdragningen av elen till kopplingsskåpet samt för en luftledning som går i
  Sofriko · 11h · 2 svar · 246 läst
 8. J

  Skillnad i bygglov för inglasat uterum eller vinterbonat dito?

  Har ett Funkishus byggt 1940. Vid altanen finns en vägg bygd i cementblock och dessa börja vittra och är i dåligt skick. Tänkte byta ut dem not leca block. Väggen är ca 2,5 x 3,5 meter. Sölvesborgs kommun skall ha 2000:- i bygglov för att riva ned dessa block och 2000:- för att mura väggen med leca block igen., Totalt 4000:- Leca block och arbete kommer inte upp till denna kostnad. Vad
  jigun · 15h · 13 svar · 756 läst
 9. R

  Överklaga bygglovsavgift

  [citat] JO utreder inte alla anmälningar. De väljer ut vilka de går vidare med, så det behöver inte vara något direkt kontigt med det.
  Räknenisse · 19h · 7 svar · 369 läst
 10. P

  Ansöka om bygglov i efterhand

  Vi har precis fått bygglov i efterhand på en stödmur när vi sökte på två nya stödmurar. Vi sökte för alla tre utan att nämna i ansöka att en redan var byggd. I det här fallet så visste nog handläggaren att en redan existerade. Min känsla är att handläggarna mest är intresserade av att det ska bli rätt, inte att sätta dit någon för att kräva ut vite. I vår kommun var det
  perblo · 3d · 6 svar · 673 läst
 11. F

  Dispens för strandskydd

  Vill tacka samtliga för goda svar, har verkligen hjälpt, nu ska samtal inledas med kommunen. Skriver uppföljning i tråden när projektet kommer närmare.
  Fixaren06 · 4d · 135 svar · 7,1k läst
  ·
 12. H

  Finn felet i bygglovet

  Jo, enligt PBL § 41B så skall information om ett fattat bygglovsbeslut skickas till grannarna. Oavsett om det strider mot detaljplanen. Skillnaden mot de som har haft synpunkter i förhandsbeskedet, är att de skall delges (alltså rek. med mottagninsgbevis, eller delgivningsman). Det räcker inte med annons i post o inrikes tidningar.
  hempularen · 4d · 47 svar · 4,6k läst
  ·
 13. A

  Bygglov uppställning husvagn/husbil byggtid

  Det är väl en typisk gummilag/regel... Om du bygger och alla ser att du bygger är det inga problem. Sätter du bara spaden i marken och sprider lite skrot och byggrester och bor i en husvagn/skjul/barack så lär det bli lite problem efter några år. /ATW
  ArneTW · 6d · 4 svar · 279 läst
 14. R

  Får inte bygga sovbod utan "brandkonsult"?

  själva plintarna ligger ju bara på marken så dessa går ju att flytta runt för hand som man vill
  Rolle85 · 7d · 66 svar · 9,3k läst
  ·
 15. mats_hulten

  Vad händer om jag inte river det gamla?

  [citat] I min detaljplan gäller byggyta på tomt om 20% vilket ger 160 m2 av markytan som får bebyggas i max två plan - dvs en byggnad om 320m2 . Är din kåk i 1 plan och upptar 200m2 markyta eller är det 2*100 och lite mindre tomt? Ser ju du skriver SBK meddelat du måste riva iofs. Gäller det verkligen om du tillbygger enl attefallsreglerna?
  mats_hulten · 10d · 19 svar · 6,8k läst
 16. M

  Missat bygglov - överklagat till mark & miljödomstolen - Inget svar, nu vite

  Är målet avgjort i MMD? Eller är detta verkställigheten på det föreläggande om rättelse som utfärdades första gången? Eller är det ett nytt vits föreläggande? Vitesförelägganden ska kommuniceras ut till klagande så de har möjlighet att utföra den åtgärd som föreläggandet gäller. Alltså 1. Har det blivit dom i MMD? Har den vunnit laga kraft? Vad överklagades? 2. Är vitet
  mrZnake · 12d · 3 svar · 504 läst
 17. M

  vad menas med att ta i bruk enligt bygglov, (garagetak)

  Var bygglovet avsett för byte av takmaterial eller berörde det konstruktionen också? Gäller det bara materialet/färg/form så troligen ingen fara. Gäller det bärande delar i konstruktionen kan det vara lite tjurigare. Jag skulle dock skrivit något i stil med Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked För slutbesked krävs signerad kontrollplan Du ämnar ju inte nytja byggnaden förstän
  mrZnake · 15d · 1 svar · 267 läst
 18. Johannes Carlsson

  Skillnad mellan 1,5 och 2 plan?

  Nej. Det jag visat är enda begränsningen. 1,5 plan finns inte som benämning i någon regel utan är bara ett marknadsnamn. Däremot finns det regler i hur byggnadshöjden beräknas som man behöver ta hänsyn till
  Johannes Carlsson · 15d · 22 svar · 24,2k läst
  ·
 19. 3

  Strandskydd - Vedförråd

  Att, såsom några föreslagit här, placera vedupplaget direkt intill bostadshusen, kanske inte skulle strida mot strandskyddet, men kan däremot mycket väl strida mot de brandskyddsregler som brukar föreskriva minst sex meter mellan hus och brännbara upplag.
  305 · 17d · 24 svar · 1,5k läst
 20. SysterNett

  Bygglov för garage som gestrum ?

  [citat] Här har du Göteborgs stads prislista: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/56bedbec-e30e-481c-b5ce-11541c2e90c4/Prislista+2018-01-01.pdf?MOD=AJPERES
  SysterNett · 19d · 18 svar · 1,1k läst
 21. N

  Angående bygglov

  Länken går direkt till rätt paragraf i 11 kap: 20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden
  noupe · 19d · 14 svar · 606 läst
 22. Nötegårdsgubben

  Ett dike utgör strandskydd.

  [citat] Jag klandrar i första hand systemet, inte dig. Egoism är en genetisk drivkraft som har oförskämt dåligt rykte. Det egentliga problemet här tycker jag är att vi har ett system där du inte utan grund kan förvänta dig status quo, och därför, när saker väl ändras, blir motståndare till förändringen eftersom att du betalade (till någon som inte borde få frukterna av detta)
  Nötegårdsgubben · 20d · 23 svar · 1,6k läst
 23. A

  Påbörja installation av spisinsats innan beviljad bygganmälan?

  [citat] Vart har du hittat den informationen? I konsekvensutredningen till VÄS 1 står följande: "Anmälan av insats/kassett i öppen spis Ifall insättning av kassett varit anmälningspliktigt eller inte har tidigare varit olika i olika kommuner. Anledningen till att Boverket anser att installation av kassett i öppen spis bör vara anmälningspliktigt är flera. Dels är det en form av
  Alias_Olle · 20d · 11 svar · 669 läst
 24. A

  Bygglov uppställd husvagn

  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/bat-husvagn-och-husbil/
  Alias_Olle · 21d · 2 svar · 198 läst
 25. Nötegårdsgubben

  Finns det någon väg runt bygglovets byråkratidjungel?

  [citat] Det tror jag också, samtidigt som det säger väldigt lite om ifall balansen mellan frihet och kontroll är god.
  Nötegårdsgubben · 21d · 72 svar · 9,7k läst
  ·
 26. Johannes Carlsson

  Avvikelse bygglov

  Bäst är att fråga din bygglovshandläggare
  Johannes Carlsson · 21d · 1 svar · 144 läst
 27. B

  Bygga hus på Åkermark/Avstyckning av familjegård

  [citat] Du har nog stora chanser isåfall. Tjänstemännen sitter visserligen på kunskapen, men politikerna är beroende av sina väljares röster och lyssnar därför mer på väljarna än vad tjänstemännen gör.
  b8q · 22d · 21 svar · 1,7k läst
  ·
 28. C

  Villkor för bygglov? - Plan- och bygglag 4 kap 14§

  [citat] Du har nog rätt i det. Bättre att vara god i tonen med kommunen så kanske man kan påbörja planeringen och ha ett vilande bygglov redo för start samma dag som V/A är slutbesiktigat.
  CarlStolt · 23d · 3 svar · 180 läst
 29. D

  Bygganmälan, kontrollansvsrig osv

  Oki doki! Sålänge jag får vara min egen KA så ska jag presentera precis allt kommunen vill ha :) Vad kostar ett sånt bygglovs. Försökte tyda kommunens uträkning av taxa men tror jag e lite för dum
  Derbyboy · 24d · 21 svar · 448 läst
 30. R

  Göra bastu/badrum i tidigare förråd?

  Ja och VAt. VA brukar de verkligen ha åsikter på.
  Rickard Ohlin · 24d · 3 svar · 183 läst
  ·
 31. A

  Tid innan bygglov vinner laga kraft - vänta 4 veckor?

  Det är alltså enligt PBL 9 kap: "Verkställbarhet av beslut om lov 42 a § Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft. Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller
  Alias_Olle · 25d · 17 svar · 586 läst
 32. H

  tråden bygglovsritningar 3725kr

  Tråden med detta namn visade sig vara dold reklam för ett företag, som tydligen har svårt att hitta nöjda kunder. Tråden raderad. /moderator
  hempularen · 27d · 0 svar · 178 läst
 33. B

  Hjälp med bygglov

  Finns väldigt kompetenta byråer att ta hjälp av! :)
  Banona · 29d · 3 svar · 361 läst
 34. J

  Vad är en "mindre avvikelse"

  [citat] Enligt detalj- eller situationsplanen är det prickad mark 4m från tomtgränsen, det syns dåligt på bilden, men om de har räknat på 6m så skulle det kanske förklara 11m2. Mvh Johan
  JohanKBA · 29d · 9 svar · 559 läst
  ·
Laddar...