Ämne
Svar
Läst
Senast ↓
 1. A

  Hur beräknar man planavvikelser?

  [citat] Man kan vända på det och se det som att det är mer rättssäkert nu eftersom godtycket på många håll fasats ut. Samt att man nu även tvingas justera lagstiftningen vartefter den används och man dyker på saker som får helt orimliga konsekvenser om de ska appliceras. Då kan man få en tydlig lagstiftning med en högre förutsägbarhet, vilket skulle vara fantastiskt! Men om man
  Alias_Olle · dec '17 · 33 svar · 50,6k läst
  ·
 2. klaskarlsson

  Allt om bygglov

  Bra om sanktionsavgifter: http://www.mittbygge.se/Bygga/Viktigt-infor-bygget/Byggsanktionsavgifter/ /K
  klaskarlsson · nov '15 · 1 svar · 41,2k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson

  Förkortningar, vanligt förekommande

  BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
  Marlen Eskilsson · feb '08 · 0 svar · 28,1k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson

  Kontrollera informationen

  En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
  Marlen Eskilsson · okt '07 · 0 svar · 25,8k läst
  ·
 5. F

  Hur högt staket får man bygga på mur?

  [citat] Fick precis svar från kommunen att höjden räknas från platsen det står på, dvs muren inte gatan. Är kanske olika i olika kommuner!
  Fågelboo · 2h · 2 svar · 220 läst
  ·
 6. Johannes Carlsson

  Brandklassning carport jag först

  Eftersom grannens hus är placerat nära en byggnad (din carport) måste väl grannens hus hålla EI30 också. Har dom inte tagit hänsyn till beviljat bygglov för din carport tycker jag dom har gjort fel när dom gav grannen startbesked.
  Johannes Carlsson · 6h · 4 svar · 283 läst
 7. H

  Mark-och miljödomstolen . Överklagan

  Men då kanske man behöver analysera hur myndigheten resonerade om det. Just att det inte odlats där på 30 år är nog ett dåligt argument. Utan gissningsvis borde man visa siffror på jordkvalitet, eller svårigheter/kostnad för att odla där. Inte bara ”oduglig”.
  hempularen · 16h · 4 svar · 253 läst
 8. H

  Köpt tomt där det inte går att få bygglov

  Intressant om 10 års gränsen. Det var för en del år sedan folk som råkade illa ut när Arlanda byggde sin senaste landningsbana. Då var det stora områden som belades med byggförbud. Och folk med utgångna förhandsbesked hamnade i kläm. I de fall som beskrevs i pressen framgick iofs. inte hur gamla förhandsbesked det handlade om, men jag fick nog känslan att det var fråga om
  hempularen · 22h · 21 svar · 5,5k läst
 9. N

  Kommunen bråkar om takhöjd i källaren

  [citat] Ja en vanlig injustering som ju är en vital del av installationen. Det är ju liksom svårt att missa, lite som att tankningen är en naturlig del av att hämta ut en ny bil från en fabrik. Sen inga krav. Min poäng var att det är orimligt med bygganmälan. Men låt oss hoppas TS kommer igenom detta byråkratiska äventyr glad och nöjd och inte allt för mycket fattigare.
  noupe · 1d · 16 svar · 791 läst
 10. H

  Attefallstillbyggnad samtidigt som tillbyggnad med bygglov?

  Formellt så kan du inte få startbesked på attefallstillbyggnaden om den är kopplad till en husdel som ännu inte finns. Vissa kommuner är snälla och går med på det. Men formellt gör de fel, och skulle ärendet anmälas till länsstyrelsen, så är utbyggnaden i så fall ett svartbygge. Försök få en bedömning av någon med erfarenhet av bygglov, en arkitekt eller jurist. Om det nu är
  hempularen · 4d · 1 svar · 172 läst
 11. A

  När räknas en byggnad som riven?

  Taket är en viktig del... https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/nybyggnad/
  atomlab · 4d · 1 svar · 189 läst
 12. M

  Är det en ny- eller tillbyggnad ?

  Grymt , tackar där stod det ju i klartext
  Marden · 5d · 7 svar · 246 läst
 13. Cheesen

  Vad tänka på om man köper hus med påbörjat garagebygge

  Har själv ett halvfärdigt garage, men eftersom det är ett garage så är det inte så mycket som ska uppfyllas vid slutbesiktning. Mitt garage vart slutbesiktat u.a. i samband med husets besiktning, då var bara stommen rest, utan takbeklädnad:D. Det kommunen kollade var stenkista för dagvatten och oljeavskiljaren som fanns i plattan. Övriga intyg ordnade ka.
  Cheesen · 7d · 5 svar · 419 läst
 14. M

  Gäller grannmedgivande även efter granne flyttat?

  [citat] Nej bygganmälan krävs alltid. Skillnad på bygglov och bygganmälan, ja du är med på hur jag menar:)
  Markarbetaren · 8d · 26 svar · 3,8k läst
 15. H

  Bygglov på carport, kanske attefallshus

  Attefallsbyggnader har som undantag, att de får placeras närmare en gräns än 4,5m om grannen godkänner det. De får inte placeras närmare en gata eller annan allmän plats än 4,5 m. Och det kan det inte finnas undantag för. I detaljplanen kan de inte ange en annan placering av bygglovsfria byggnader, men planen kan innehålla begränsningar som stoppar bygge av bygglovsfria byggnader helt.
  hempularen · 9d · 6 svar · 364 läst
 16. Juliecorn

  Hur mycket kan man ändra i bygglovsritning från SBK til nämnd?

  [citat] Hej, vår handläggare har rekommenderat oss att ta det i nämnden. Det är lite komplicerat att gå in på här, men det är vårt hopp just nu.
  Juliecorn · 9d · 3 svar · 348 läst
  ·
 17. H

  Bygglovshandläggare och bygglov

  Fast det låter märkligt. Om det finns ett beslut om positivt förhandsbesked som vunnit laga kraft. Då låter det jättekonstigt om länsstyrelsen kan gå in och stoppa ett bygglov pga. att det är åkermark. Den delen har ju prövats i förhandsbeskedet. Men givetvis kan länsstyrelsen stoppa för något som har med husets utformning eller liknande att göra.
  hempularen · 9d · 17 svar · 872 läst
 18. KnockOnWood

  Bygga sepparat byggnad som utbyggnad?

  Varför inte bara en utbyggnad men med tät ljudisolerad vägg mellan det gamla och det nya? Så här till exempel: [bild]
  KnockOnWood · 9d · 2 svar · 185 läst
  ·
 19. R

  Avstånd mellan Friggebod & Huvudbyggnad

  [citat] Jag ser inte hur man skulle se husen som sammanbyggda Huvudbyggnaden takutsprång räknas dock inte in i BYA, aka byggrätten om den är
  Rickard Ohlin · 9d · 15 svar · 15,7k läst
 20. R

  Bygglov för vindskydd vid tomtgräns?

  [citat] Hur gick det? (blev först konstigt "svar", därför komplettering...)
  RJMS · 10d · 28 svar · 6,4k läst
  ·
 21. M

  Strandskydd med dispens för tomträttsavgränsning?

  Hej! Om man har en tomt nära vatten som egentligen omfattas av strandskydd men där man tidigare beviljats dispens med tomträttsavgränsning, är det då lättare att inom tomträttsavgränsningen beviljas bygglov? Dvs. då det tidigare föreligger dispens från strandskyddet med tomträttsavgränsning? Om det finns någon kunnig på området så tar jag tacksamt emot tankar om detta. Tack på
  maggan77 · 11d · 0 svar · 144 läst
 22. A

  Vad ska jag göra med mitt garage?

  Det lutar åt att jag lämnar in en bygganmälan på VA där jag ritar ut det nya badrummet och"allrum" men utan köksdel och så får vi helt enkelt se vad återkopplingen blir från kommunen. Om de sätter sig på tvären p.g.a. takhöjden till alla former av nyttjande av ytan får jag överväga plan b som innebär 10 cm sänkning av golvet men det kommer i sin tur medföra omfattande
  Alex_M · 11d · 10 svar · 660 läst
 23. Fadai

  Attefallshus - Uterum

  Ett Attefallshus måste väl vara självständigt, får ej sitta ihop m boningshus. Däremot kan man ju göra en utbyggnad av bef. hus på 15m2, men då måste du ju först ha färdigställt huset, dvs fått slutbesked. Är inte expert, rätta mig gärna om jag har fel.
  Fadai · 12d · 1 svar · 155 läst
 24. J

  Få igenom bygglov uterum på prickad mark

  [citat] Tror vi skrev att huset var för litet nu när vår familj blev större. Sen hänvisade vi nog till de andra 3 husen med samma prickar som alla var utbyggda. Men det kändes rätt säkert att det skulle gå igenom nämnden. Prickarna i vårt område är ju orimliga.
  Jesper s · 12d · 15 svar · 1,0k läst
 25. M

  Brandskyddsbeskrivning

  [citat] Exakt! Därav mitt uteblivna svar.. :)
  MoggeS · 13d · 41 svar · 10,0k läst
  ·
 26. berisen

  Lägga till carport på befintligt garage?

  [citat] Tack för svar! Hittar ingen detaljplan för mitt område men jag har mailat kommunen så jag får se vad dom säger. Det var ju ganska ordenligt mycket mer krångligt än vad jag trodde. Ganska nybliven husägare så allt sånt här är rätt nytt. Att tro att man bara kan bygga ett enklare tak på sin egen garageplats var tydligen att tro lite för mycket.. ;)
  berisen · 14d · 2 svar · 156 läst
  ·
 27. A

  Preskriptionstiden för instslstion av vedspis

  Det är inget konstigt eller otillåtet med det som TS vill göra. Tjänstemannadressyr är nog användbart även i Sverige. Men det är lite vid sidan av ämnet här eftersom TS aktivt motsätter sig att vare sig kommun eller sotare skall känna till spisen. Frågan är inte om det är tillåtet utan vad konsekvenserna kan bli om man utför åtgärden utan bygganmälan. Och högst troligt är
  Avemo · 15d · 16 svar · 1,1k läst
 28. E

  FSH = Föreslagen Sockel Höjd

  Nybyggnadskartan är väl fastställd i bygglovet och då är höjden som anges bindande. Detta för att eventuella grannar ska kunna bedöma utifrån handlingarna hur byggnationen påverkar deras fastighet, vilket kan vara avgörande för om de vill överklaga lovet eller inte. Nämnden (handläggaren) har gjort sin bedömning utifrån de mått och siffror ni anger i ansökan, därför kan de
  eemeliie · 15d · 8 svar · 763 läst
 29. A

  Bygglov??

  [citat] Rimligt resonemang, blir en bedömning från fall till fall. I rättsfallet handlar det specifikt om jordbruksmark, som också står upptaget som jordbruksmark både i översiktsplan och fördjupad översiktsplan, men den enskildes intresse vägde i detta fall tyngre än allmänhetens intresse av jordbruksmarken.
  Alias_Olle · 15d · 12 svar · 677 läst
 30. Johan Gunverth

  Oskäliga krav för bygglov, medför onödiga kostnader?

  [citat] Hur mycket möjlighet ger du att bemöta det påståendet? Som att säga ”du kan inte erkänna att du har fel”. ;)
  Johan Gunverth · 15d · 80 svar · 5,6k läst
  ·
 31. Juliecorn

  Avslag på bygglov av ny entre, men 50% av alla i området har den lösningen?

  [citat] Handläggaren skriver att man sedan 2011 varit hårdare med våningsbegreppet. _Ändå har samtliga som ansökt om att få göra tillbyggnaden av ytterligare ett rum i vindsplan fått göra det. Senast i juli 2018. I vårt fall har vi en icke tidstypisk tillbyggnad från 1960-talet som vi genom att bygga till i samma stil som originalhuskroppen åtrerför till 1920-talets estetik. I
  Juliecorn · 16d · 47 svar · 10,0k läst
  ·
 32. A

  Bygglov eller på altan. Gamnal ritning

  Kolla med kommunen vilken höjd som är bygglovsfritt. Vi fick bygga till tomtgräns utan bygglov och medgivande av grannar bara vi höll oss under kommunens höjd.
  A.G · 16d · 5 svar · 319 läst
 33. A

  Bygglov för flerbostadshus

  Det finns lite lättnader även för flerbostadshus i 9 kap PBL: "Undantag för andra byggnader inom detaljplan 6 a § För andra byggnader än sådana som avses i 5 § inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Första stycket gäller inte om 1.
  Alias_Olle · 16d · 2 svar · 168 läst
 34. H

  Utbildning för att bli bygglov handläggare.

  Hmm. Känner mig blåst.
  hempularen · 17d · 7 svar · 778 läst
Laddar...