Byggahus.se

Bygglov

Ämne
Svar
Läst
Senast ↓
 1. A

  Hur beräknar man planavvikelser?

  [citat] Nu tycker jag dock att utvecklingen börjar gå åt det godtyckliga hållet igen, att myndigheterna inte vågar stå pall i lovskedet och försöker ställa krav utanför befogenheterna vid upprättande av detaljplaner. Eller så är det bara i de ärenden jag haft hos den lokala nämnden där det börjat svikta...
  Alias_Olle · 7 jan · 35 svar · 54,1k läst
  ·
 2. Marlen Eskilsson

  Förkortningar, vanligt förekommande

  BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
  Marlen Eskilsson · feb '08 · 0 svar · 29,5k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson

  Kontrollera informationen i bygglovsforumet

  En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
  Marlen Eskilsson · okt '07 · 0 svar · 27,3k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson

  Allt om bygglov - lästips

  Allt om bygglov: https://www.byggahus.se/bygga/allt-om-bygglov
  Marlen Eskilsson · mar '07 · 0 svar · 43,4k läst
  ·
 5. S

  Akut råd / Mindre avvikelser bygglov

  Så här får det bli. Ändrar läget på byggnaden på situationsplanen med den mindre avvikelsen, flyttar in från tomtgränser och minskar ned överytan på ett mindre skärmtak. Sen kontakta kommunen och försöka få till ändringen. Färdig yttervägg gäller till tomtgräns. Tack för alla svar..
  sportchefen · 20h · 9 svar · 658 läst
 6. K

  Bygglovshandläggare kräver ramp till entré på villa

  [citat] I normala fall vill man ju inte ha mindre mått än tillgänlighetsanpassat snarar kanske större i permanentvilla så brukar aldrig vara ett problem.
  knightpete · 1d · 232 svar · 41,4k läst
  ·
 7. elle10

  Byggfirma och svartbygge

  [citat] Är du byggherren i detta fallet? Eller tar du upp en "akademisk" fråga. Självklart är det byggherrens ansvar!
  elle10 · 3d · 16 svar · 5,5k läst
 8. Porsborg

  Bygglov - Ändra hustyp?

  [citat] Yes, har beslutat om ett 2plans ifrån Eksjöhus, drog en helomvändning och vill få det rätt ifrån början :) Tack för allas svar!
  Porsborg · 3d · 4 svar · 474 läst
 9. A

  Riva och bygga nytt eller renovera befintligt hus

  Vi bor på en liten gård på landet där vi har 2 hus. Vi tänker nu att man kan riva det befintliga huset och bygga ett helt nytt på ungefär samma plats som det befintliga. Dock finns det ingen att fråga vad gäller bygglov när vi ringer vår kommun. Man kan bara ställa sin fråga via mail. Förstår att de inte kan säga om man får ett ja eller nej på bygglov, men det enda svaret vi
  Andersson83 · 4d · 0 svar · 182 läst
 10. LenaSuzanna

  Bygga spaljeer hursomhelst?

  [citat] Hittade denna tråd och föll för spaljen. Hur blev utseendet och stötte ni på några problem?
  LenaSuzanna · 4d · 29 svar · 18,3k läst
 11. Jiji

  Gäller skrivelsen i planbestämmelserna?

  Att göra en ändring av detaljplan ("tidigare tillägg till detaljplan) är betydligt mindre arbetskrävande ingrep än att göra en ny detaljplan. Vid en ändring prövas inte användning av marken utan det är bara konsekvenser av den (eller i förekommande fall, de) bestämmelse som ändras (eller tas bort) som ska göras. I min kommun skulle vi nog se att det var vi själva som klantat till
  Jiji · 6d · 29 svar · 1,4k läst
  ·
 12. O

  Godkänt bygglov

  [citat] Viktigt att inte glömma den "nya" detaljen kring verkställbarhet av olika typer av lov etc. I beslutet TS fått bör det stå någon rad om detta? Går att läsa mer på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/verkstallbarhet/
  oxöga · 7d · 7 svar · 442 läst
  ·
 13. K

  Finns bygglov??

  [citat] Där har du fel ingen kan tvinga dig att riva Däremot om du vill ha ett bygglov på en ny byggnation så kan dom tvinga dig riva om du vill ha bygglov på den nya tänkta delen
  Kjol · 8d · 26 svar · 23,6k läst
 14. H

  Ödehus på tomten, renovering.

  [citat] Huset är från 1870. Det står på egen tomt utan andra byggnader 9*6 meter. Ingen el eller vatten. Ingen toa, köket är inte funktionsdugligt. Murstock med järnspis och bakugn är förstört. Taket har varit sönder så det har regnat in och så på halva huset är innertak och golv borta.vi har lagt på plåt för att skydda resten . Använder det till förvaring i nuläget.
  Hellabell · 8d · 9 svar · 671 läst
  ·
 15. Chrissofsweden

  Vill bygga utegym på tomten....

  Givetvis måste du ansöka om att få bygga. Marken äger föreningen.
  Chrissofsweden · 10d · 3 svar · 752 läst
 16. Tobbe.A

  Avstånd mellan Friggebod & Huvudbyggnad

  [citat] Jag har bara fått det återberättat för mig, men jag förstod det som att kommunen först gav klartecken att bygga förrådet med infästning i huvudbyggnaden, men att de sedan kom på att det behövs bygglov/bygganmälan. Hur personen på kommunen tänkte, det har jag ingen aning om. Problemet var ju att brorsan redan hunnit påbörjat bygget.
  Tobbe.A · 11d · 25 svar · 22,1k läst
 17. M

  Pris på bygglov

  Hej Tack för alla vinklar & svar Det gäller 3 st hissar och massor av andra bygglov, carport utbyggda balkonger omputsning av fasad med ny nyans.... Mvh Janne
  Mr LED · 11d · 5 svar · 364 läst
 18. N

  Bygga garage i tomtgräns, detaljplan säger öppet byggnadssätt

  Svarar lite olika. Jag ser inte riktigt vad öppet byggnadssätt har med saken att göra riktigt. Ö innebär att byggnader får uppföras friliggande eller Kopplade två och två över tomtgräns (parhus). Det säger ju ingenting om ifall friliggande hus får ligga i tomtgräns. Ett friliggande hus kan ha ett sammanbyggt garage (eller då är ju garaget en del av huvudbyggnaden). Om det finns
  Noell · 12d · 13 svar · 825 läst
  ·
 19. M

  Bygglov bebyggd lantbruksfastighet

  [citat] Woho! :) Då hoppas vi att ingen överklagar innan lovet vunnit laga kraft.
  MetteKson · 14d · 81 svar · 7,9k läst
  ·
 20. H

  Bilda bostadsrätter i privat villa

  [citat] Jag uppfattar att TS tänkt sälja till sin nybildade förening, och sedan sälja bostadsrätterna. Har för mig att du måste ha ett visst antal medlemmar klara innan det går att bilda föreningen.
  hempularen · 14d · 20 svar · 1,3k läst
 21. M

  Förhandsbesked på småhusenhet typkod 299

  Typkod spelar ingen roll i ett förhandsbesked (FB). I ett FB är det platsens lämplighet som prövas dvs en lokaliseringsprövning. Hur menar du när du skriver att det är en lucktomt åt alla håll? https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/forhandsbesked-for-bygglov/
  MetteKson · 15d · 2 svar · 339 läst
 22. Stampen

  Tolkning av Länsstyrelsens prövning av Norrtälje kommuns beslut att ge strandskyddsdispens

  Uppdatering - vi använde sommaren för att skriva en komplettering till vårt ärende där vi framhöll att fastigheten redan är ianspråktagen samt att det enskilda intresset skall vägas in och nu så har Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft: Sammanfattning Länsstyrelsen finner sammanfattningsvis att förutsättningar för dispens föreligger för det ansökta fritidshuset. Nämndens
  Stampen · 16d · 9 svar · 1,1k läst
  ·
 23. Karlia

  Någon som fått strandskyddsdispens för en brygga senaste 2 åren?

  Kan nog vara bra att kolla med kommunen där du bor. En snabb googling säger att ex i Österåker krävs strandskyddsdispens för flytbrygga.
  Karlia · 18d · 26 svar · 1,8k läst
  ·
 24. A

  Energiberäkning tillbyggnad, hur nitiska?

  [citat] Tack för svar! Lycka till!
  AngelFB · 18d · 7 svar · 1,2k läst
  ·
 25. A

  U -Beräkning av utbyggnad för bygganmälan någon som kan hjälpa mig med detta klarar inte av detta

  [citat] Tack snälla för din hjälp!
  AngelFB · 18d · 29 svar · 2,2k läst
  ·
 26. B

  Stycka av och renovera inom strandskydd?

  Idag har jag fyllt i en ansökan. Nu får vi se vad som händer. Handläggningstid på minst 3 mån, uppemot 7-8 mån. Är väl inte så värst förhoppningsfull utan beredd på en jobbig resa. Ska försöka uppdatera här allteftersom.
  Byggsnyggen · 19d · 24 svar · 2,1k läst
  ·
 27. D

  Bygglov för parkering på egen mark?

  Jag hade också väntat på utfallet för att se om det faktiskt finns en efterfrågan. Hur mycket kostar fasta platser i din stad idag? 1000 kr/mån i Västerbotten låter ambitiöst. Vet inte var du bor, men en snabbgoogling i Umeå ger att carport med el går på runt 450 och garageplatser på 650. Risken finns att du står med en tråkig asfalterad trädgård.
  Drömtroll · 19d · 36 svar · 12,2k läst
 28. G

  Ansökningar - i vilken ordning?

  Hej! Jag tolkar formuleringen som att om det inte är klart med dragningar eller projektering av VA så väntar de med att leverera nybyggnadskartan, så att den är korrekt. I ditt fall, om du ska ha enskilt avlopp är det en ickefråga. Sen behöver man nödvändigtvis inte använda nybyggnadskartan för att ansöka om enskilt avlopp om inte det är ett specifikt krav (sen kan man diskutera om
  Grisbacka · 19d · 1 svar · 309 läst
 29. Nötegårdsgubben

  Grannen har byggt friggebod på "min" tomt - får jag bygga mitt hus då?

  [citat] Vill du lugna grannen kan du säga att deras byggnad med största sannolikhet faller in i undantaget i 3 kap. 12 § jordabalken som gör att de faktiskt har rätt att ha kvar sitt garage där. Vill ni vara extra snälla borde ni kunna skriva ett avtalsservitut och registrera hos Lantmäteriet (borde inte kosta grannen mer än någon tusenlapp) om att byggnaden får inkräkta på er tomt
  Nötegårdsgubben · 20d · 26 svar · 16,0k läst
  ·
 30. M

  Beräkning av medelhöjd suterränggarage

  [citat] Jag kom att tänka på denna skrift; http://extra.lansstyrelsen.se/byggsamverkan-vg/sv/lov/Documents/Riktlinjer%20byggnadshöjd%20och%20våning%201.0.pdf Den är egentligen riktad till handläggare, därav det byråkratiska språket. :)
  MetteKson · 22d · 10 svar · 650 läst
 31. K

  Planavgift?

  Jag tycker du tar det lite långt. Jag skrev att jag hade fel i mitt påstående. Jag hade aldrig för avsikt argumentera mot och vidhålla att jag hade rätt om det tolkadws så. Tänker att det är bra om denna tråden är tydlig i vad planavgift är och jag verkar ha gjort det mer otydligt, ber om ursäkt för det.
  knightpete · 22d · 19 svar · 11,8k läst
 32. M

  Inskränkt byggrätt pga plankarta

  [citat] Som backstad beskriver har vissa kommuner ”slirat” lite på bestämmelserna kring slutbesked för bygglovet för att underlätta i liknande ärende som TS. Sen är det inte med lagen överensstämmande, och i och med den dom jag bifogar har nämnderna blivit mindre ”frikostiga” och pragmatiska med såna lösningar. Vägledande domslut;
  MetteKson · 26d · 8 svar · 575 läst
  ·
 33. C

  Överklaga länsstyrelsens beslut

  Får hoppas de
  Crayo · 26d · 2 svar · 307 läst
 34. Bart

  Imponerad av kommunens agerande, hittills ...

  Roslagsvatten tar 42000kr per extra lägenhet.
  Bart · 25 sep · 21 svar · 2,1k läst
Laddar...