Byggahus.se

Bygglov

Ämne
Svar
Läst
Senast ↓
 1. A

  Hur beräknar man planavvikelser?

  [citat] Nu tycker jag dock att utvecklingen börjar gå åt det godtyckliga hållet igen, att myndigheterna inte vågar stå pall i lovskedet och försöker ställa krav utanför befogenheterna vid upprättande av detaljplaner. Eller så är det bara i de ärenden jag haft hos den lokala nämnden där det börjat svikta...
  Alias_Olle · 7 jan · 35 svar · 53,2k läst
  ·
 2. Marlen Eskilsson

  Förkortningar, vanligt förekommande

  BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
  Marlen Eskilsson · feb '08 · 0 svar · 29,1k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson

  Kontrollera informationen i bygglovsforumet

  En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
  Marlen Eskilsson · okt '07 · 0 svar · 26,9k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson

  Allt om bygglov - lästips

  Allt om bygglov: https://www.byggahus.se/bygga/allt-om-bygglov
  Marlen Eskilsson · mar '07 · 0 svar · 42,8k läst
  ·
 5. albinkjellin

  Kostnad för ändrad detaljplan

  Hej Noell, Stort tack för bra input! Det stämmer att de andra kommunerna har en taxa som är baserad på BTA och vad jag har lyckats googla mig fram till så verkar denna beräkningsmodell vara vanligare än att ta betalt timme för timme. Jag kan förstå att det kan leda till att kommunerna inte får fullständig täckning för alla kostnader vid mindre förändringar men det bör vägas mot
  albinkjellin · 1h · 2 svar · 178 läst
  ·
 6. Fotografen

  Handläggare på kommunen vägrar ge ok, hittar nya saker hela tiden

  [citat] >>prrrfffffff...
  Fotografen · 18h · 64 svar · 11,1k läst
 7. C

  Bygga ut altan o ev spabad.. Behövs bygglov?!

  [citat] Altaner är upphöjda och står ofta på plintar och/eller pelare. Grannen kan inte säga någonting om du följer bestämmelserna. Om nu planket skulle hamna inom 3,6 m från erat hus så kan ni bygga ett mer rejält insynsskydd i samband med trädäcket, förutsatt att grannen godkänner det. Annars får du hålla dig till det jag skrev tidigare.
  C.Lundin · 1d · 8 svar · 193 läst
  ·
 8. B

  Bygglov överklagat, ska fakturan ändå betalas?

  [citat] Nu har du nog snurrat in på en annan tråd. Vad BrB med ett myndighetsbeslut att göra? Eller så har du sett för mycket på amerikanska filmer...
  Byggdjuret · 2d · 63 svar · 18,4k läst
 9. M

  Förhöjt väggliv, vad är definitionen?

  [citat] Hur blev det med proportionerna på huset, höjde ni vägglivet men behöll taket? De stor fönstret på gaveln, blev de högre? Fick ni något påpekande på kulör? Är intresserad av arkitektur och utformning så det är därför jag är nyfiken på man löser problem som ditt på ett bra sätt.
  MetteKson · 4d · 74 svar · 10,9k läst
  ·
 10. A

  Uterum vad gäller

  Jag tänker bygga en uterum 7x3.6 och undrar vilka regler som gäller och vad jag behöver ansöka om. Tack för hjälpen
  Azaksson · 4d · 0 svar · 102 läst
 11. B

  Friggebod nära gång- och cykelväg?

  Måtten regleras i dp eller pbl beroende på var måtten finns. Om man ansöker om en åtgärd som strider på något sett mot dp så ska det enkelt sett avslås. Dock kan byggnadsnämnden besluta att de godkänner avsteget. Då måste samtliga grannar inom ett visst område få chansen att yttra sig. När tiden gått ut så vinner beslutet laga kraft om ingen har kommit in med en överklagan.
  Byggdjuret · 5d · 23 svar · 922 läst
  ·
 12. Alti

  Utedel för AC på gatufasad

  Jag har just skickat in en ansökan om bygglov till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm för att sätta upp en utedel för AC på gatufasaden fyra meter ovanför trottoaren. Jag bor i Stockholms innerstad. Innan jag sände ansökan ställde jag en fråga via mejl och fick svaret: "Det aggregat du nämner ligger inom det område i storlek som är bygglovsbefriat. Dock finns undantag gällande om
  Alti · 6d · 0 svar · 168 läst
 13. R

  Avstånd mellan Friggebod & Huvudbyggnad

  Kan du inte bygga växthuset som en bygglovsbefriad tillbyggnad, max 15 kvm, en sk attefallstillbyggnad?
  Rickard Ohlin · 6d · 17 svar · 19,7k läst
 14. DiscoDuck

  Granne med järnväg

  Det var nog ett av de värsta lägen jag sett... Stambana, E6, genomfartsgata och skrotfragmentering som grannar. Dessutom ett till synes litet och högst troligt föga praktiskt hus vad gäller planlösning och tomt. Tillägg: Ser nu i annonsen att ytskikt på in- och utsida inte var de muntraste. Trista fönster med fejkad mittpost.
  DiscoDuck · 6d · 19 svar · 1,8k läst
  ·
 15. O

  Byggregler nybyggnation 45 graders regel

  Värt att ha i åtanke är att vindsplanet ska vara just ett vindsplan om gällande detaljplan endast tillåter en våning. Det innebär att det till exempel inte är möjligt med större takkupor eller frontespiser på motstående fasadsida till den fasadsida som fastslås till den beräkningsgrundamde sidan. Detta på grund av att utrymmet då betraktas som en våning eftersom det är
  oxöga · 7d · 12 svar · 533 läst
  ·
 16. N

  Behöver jag bygglov på utbyggd altan (bif bild)

  [citat] Hej ! Ett trädäck i marknivå skall det inte vara någon fara med. Höjden på 120 skall det inte heller vara någon fara med. Om du bor utanför detaljplanerat område kan du beställa ut områdesbestämmelser. Är det något du behöver veta skall du kunna läsa ut det i dem. Det brukar inte kosta något att ta ut det från sin kommun. Ofta finns de på nätet och finns de inte där
  Nylenskavillan · 9d · 1 svar · 389 läst
  ·
 17. M

  Förhandsbesked Åkermark

  [citat] Absolut, det säger jag inte emot. Men betesmark kräver inte lika mycket bearbetning som spannmålsodling vilket gör att jordbrukare då väljer att så vall på svåråtkomliga areal för att inte behöva lägga pengar och tid på att köra på marken mer än nödvändigt, och så är fallet även här. Vad härligt att kunna sitta och kika ut på lite djur!
  Meira · 10d · 14 svar · 662 läst
  ·
 18. Anna_H

  Projekt: Skogsfastighet till drömtomten!

  Är inte strandskyddet vid havet 300 meter? Troligen är det även 100 meter från hela bäcken och lilla sjön också.
  Anna_H · 10d · 2 svar · 242 läst
 19. J

  Hjälp med förhandsbesked

  Att vi hamnar över resterande hus, inte knyter an befintliga hus i området och att det inte finns ett naturligt avslut på tomten som går mot idag ett kalhygge ? Och detta är inte centralt utan mitt ute i ingenstans där alla hus ligger högt och lågt.. Ingen av grannarna ser nått negativt med platsen. Jag förstår dom om detta hade varit i nått centralt område men bygger ju inte här
  jjelse · 10d · 15 svar · 2,4k läst
 20. J

  Anmäld av granne - inte följt bygglov

  Hej Det är fortfarande pågående. Kommunen har inte tagit något beslut i frågan ännu.
  joehjo · 11d · 61 svar · 29,1k läst
  ·
 21. N

  Hur hantera avslag på bygglov när flera grannar fått igenom samma bygglov ?

  [citat] Hej Jag har aldrig handlagt ett ärende enligt Attefall och utifrån arkitektens kanske ringa erfarenhet bland andra kunniga på forumet, vet jag att det brukar gå att hitta en lösning och att Attefall inte kräver bygglov. Men om du arbetar med sådant vill vardags så lämnar jag gärna diskussionen till dig, kanske kan jag lära mer av dig men då vill jag veta att du arbetar med
  Nylenskavillan · 11d · 11 svar · 2,3k läst
  ·
 22. N

  Finns det möjlighet för bygglov nära väg?

  Ok
  Nylenskavillan · 11d · 9 svar · 603 läst
  ·
 23. N

  Feedback på ritningar för att söka bygglov utbyggnad

  [citat] Hej Även om ritningarna går att läsa så brukar de aldrig bortse från vad jag kallar formalia och det finns dokument som visar e x a k t vad som skall vara med och du hittar dem HÄR: https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/ritningar-och-handlingar.html En annan sak som jag tycker att kommunerna aldrig gör avkall på är enkel nybyggnadskarta som kostar kanske 1000
  Nylenskavillan · 11d · 3 svar · 392 läst
  ·
 24. N

  Marklov/detaljplan tillämpningsanvisnin trädfällninggar

  [citat] Hej Jobbigt läge. Är det privat på egen tomt, eller är det som skogsägare? Du har valt rubrik bygglov och det finns en rubrik för juridik. Du skall ha rätt till gratis juridisk rådgivningen en gång där du bor. Jag vet inte var. Det kan också finnas kostnadsfri juridisk hjälp i ditt samhälle som du kan hitta. Sedan får du se efter i dina försäkringar vad du har för skydd.
  Nylenskavillan · 11d · 1 svar · 255 läst
 25. N

  Utfyllnad av slänt & stödmur mot granntomt

  [citat] Hej Du kan se efter enligt Pbl paragraf 11 hur höjdläget är bestämt enligt detaljplan. Du har rätt till att höja eller sänka markytan till den nivån. Jag är arkitekt och har ritat utanför Göteborg och här var 20 cm okej utan bygglov. Jag återkommer om jag hittar någon mer exakt höjd reglerat enligt lag eller Boverkets rekommendationer. Se till att föra en god kommunikation
  Nylenskavillan · 11d · 3 svar · 385 läst
 26. S

  Gör bygglovshandläggare ofta stickprov?

  I min kommun kommer de ofta ut och kollar när man har sökt bygglov för att ta sig en titt på tomten och se om det finns andra invändningar än på kartan.
  Solblå · 12d · 6 svar · 620 läst
 27. B

  Hur vanligt är husbygge på gräns?

  Om det är typ Hittas tomtgränser du kollar på så kan de vara flera meter fel.
  BirgitS · 15d · 1 svar · 275 läst
 28. Jonatan79

  Försöker överklaga bygglov, verkar omöjligt...

  Det finns faktiskt människor som inte målar sina plank/staket mm.
  Jonatan79 · 15d · 132 svar · 31,4k läst
  ·
 29. M

  Corona, interimistiskt bygglov

  [citat] Menar du interimistiskt slutbesked? Bygglov har du väl redan fått om du byggt stugan?
  MetteKson · 16d · 3 svar · 526 läst
 30. M

  Bygglov NCS färg

  [citat] I min kommun krävs NCS kod, ungefärliga angivelser (gäller färg, mått, utformning) fattar byggnadsnämnden inte beslut på, det får inte vara några tveksamheter kring hur byggnaden är tänkt att se ut. Blir det av någon anledning ändrade förutsättningar under byggets gång tar man en ny kontakt med byggnadsnämnden och diskuterar om det krävs ändring av tidigare beviljat lov
  MetteKson · 16d · 7 svar · 622 läst
 31. N

  Bygglov för extra lägenhet vid servitut

  [citat] Att tyda den texten....det finns en upplåtelse som du har och du kan läsa i den. Fastighetsindelning.....du menar att det är en ny fastigetsindelning till följd av att de inrättar en ny bostad på samma fastighet. Nej, det gör inget skillnad. Fastighetsindelningen berörs inte för att de inrättar en ny bostad i befintligt hus.
  Nylenskavillan · 16d · 17 svar · 932 läst
 32. F

  Anlägga uppfart/parkering på prickad mark mot gata.

  [citat] korrekt. Den rutiga ytan blir p-plats. Så det borde inte vara några problem
  Freppuno · 16d · 8 svar · 489 läst
  ·
 33. N

  friggebod ?

  [citat] Hej Jag har uttryckt mig luddigt. Det låter som om det är skillnad på ekonomibyggnad och friggebod utanför detaljplanelagt område och jag menar det inte på det viset. Du är krukmakare och kanske använder du en lada för det ändamålet och nu vill du ha toalett, tvätt och dusch i nära anslutning. Kommunen skulle förse en grupp hus för fritid och fast boende med vatten och
  Nylenskavillan · 16d · 5 svar · 391 läst
 34. N

  Brandskydd: Avstånd till komplementbyggnad

  [citat] Hej Jag förstår att du vill ha relevanta svar och att du upplever det paradoxalt. Jag tänkte hjälpa till att bena ut det. Bifogar bild på begreppet byggnadsarea. När du säger att den överbyggda entrén påverkar byggnadsarean så undrar jag om det finns väggar. Finns det inte väggar så är det ett skärmtak och bygglovbefriat upp till 15 m2. Ja, det finns en 8 meters regel för
  Nylenskavillan · 16d · 5 svar · 492 läst
  ·
Laddar...