Byggahus.se
A
Alias_Olle: [citat] Nu tycker jag dock att utvecklingen börjar gå åt det godtyckliga hållet igen, att myndigheterna inte vågar stå pall i lovskedet och försöker ställa krav utanför befogenheterna vid upprättande av detaljplaner. Eller så är det bara i de ärenden jag haft hos den lokala nämnden där det börjat svikta...
35 svar · 70,5k läst
·
Marlen Eskilsson
Marlen Eskilsson: BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
0 svar · 41,6k läst
·
Marlen Eskilsson
Marlen Eskilsson: En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
0 svar · 39,5k läst
·
Marlen Eskilsson
Marlen Eskilsson: Allt om bygglov: https://www.byggahus.se/bygga/allt-om-bygglov
0 svar · 56,3k läst
·
B
BSOD: Dum fråga, men du är säker på gränsen mellan tomterna? Ibland står ju inte staket i fastighetsgränsen. Tänker lite på mina föräldrars grannar som bråkade med mina föräldrar om fastighetsgränsen. När lantmäteriet var klara med sin utredning fick de bråkade grannarna flytta tillbaka stänglen 4-5m...
21 svar · 1,3k läst
Claes Sörmland
Claes Sörmland: [citat] Yes, byggnadsnämnden har inga synpunkter här. [citat] Jag håller med dig. Inte för att det finns ett förbud mot själva hyresförhållandet men det finns ett krav på bygganmälan eller bygglov för att ta huset i bruk som egen bostad. [citat] Det ser jag inga hinder emot. Det är ju i det närmaste att liknas vid att ha en tillfällig inneboende. Huset tas aldrig i bruk som ett eget
10 svar · 1,6k läst
Claes Sörmland
Claes Sörmland: [citat] Ja, du kan rätta och undgå byggsanktionsavgift. Men du måste göra detta före byggnadsnämnden fattar beslut om byggsanktionsavgift. Alltså på ett av sina möten som de vanligen har någon gång i månaden. Nämnden ska informera dig om när detta är aktuellt eftersom du har rätt att inkomma med svar på vad deras tillsynsutredning kommer fram till före beslut.
10 svar · 1,1k läst
·
H
hempularen: [citat] Alla beslut går att överklaga. Är man lite förslagen kan man genom systematiska överklaganden fördröja rivningen i 10 år eller mer.
12 svar · 4,1k läst
·
S
SirMayo: [citat] Har inte missat något. Vet vad det innebär, vi vill absolut inte förorena marken här. Har din granne "meckat" med bilar på ett sätt som gjort att han fick sanera marken har han ju gjort det på ett sätt som hade varit olagligt även utanför vattenskyddsområde. Marken ska ju inte bli förorenad var man än bedriver bilmek... Behöver man sanera mark har det ju troligen läckt ut
68 svar · 14,3k läst
D
DBSP: Fastighetsindelningsbestämmelser har hetat lite olika över tid (och var de är upprättade). Men om ni har tittat på en avstyckningsplan så är det samma sak. Det kommunala lantmäteriet har samma befogenheter som det statliga lantmäteriet. Det som är skillnad är att det kommunala lantmäteriet bara kan utföra förrättningar inom kommungränsen.
13 svar · 491 läst
·
X
xninax: [citat] Tusen tack för svar!
28 svar · 7,8k läst
·
H
hempularen: [citat] Jag har ett lite extremt exempel. Här i närområdet finns en gatstump, mindre än 100m lång. Den tillkom genom en detaljplaneändring ca. 1970. Enl. planen skulle den vara en återvändsgata som via ca 4m hög trappa skulle ansluta till en högre belägen gata. Genom detta kunde man skapa ca 10 nya tomter. den tomt som låg närmast den tänkta änden av gatan och trappan hade en brant
8 svar · 390 läst
F
fribygg: Fyll upp med bärlager så det blir slätt och padda så det blir hårt och lätt att gå utan att halka eller snubbla.. Så länge du fyller mindre än en halvmeter bör det inte kräva några lov eller anmälningar.
1 svar · 289 läst
·
Tomtom79
Tomtom79: Man undrar ju var gränsen går för underhåll och rivning/nybyggnation. En fristående byggnad kan jag förstå är det senare men att ersätta en byggnadsdel med nytt material borde väl inte vara annat än en renovering? Skulle vara om det ändras något i bärande konstruktioner eller liknande? Har ni dokumentation på hur det var byggt förr, eller bara bilder på resultatet? Tänker
6 svar · 527 läst
·
Claes Sörmland
Claes Sörmland: [citat] Tänker att det är denna kunskap man betalar hantverkare för.
34 svar · 4,3k läst
·
T
Thullen: Tusen tack för snabba konkreta svar 👍
5 svar · 453 läst
O
oxöga: Här finns det mer information om områdesbestämmelser https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/omradesbestammelser/
5 svar · 479 läst
P
Peppeab: [citat] Förr var det 10 år, men nu tror jag att det är bara 6år. Har byggnaden stått där så länge - behövs ingen bygganmälan eller bygglov.
65 svar · 20,5k läst
V
voemoe: [citat] Tack! Ska definitivt tänka på detta nästa gång 😊
10 svar · 985 läst
·
F
Foggy84: [citat] Vår fråga var löst när jag skrev svaret, sen var det massa annat kvar utöver det (bullerutredning, och annat). vi bygger hus nu och flyttar förhoppningsvis in till sommaren.
5 svar · 1,6k läst
H
hempularen: Om ex. minsta tillåtna tomt är 600kvm (vanligt). Så borde det betyda Max 120 kvm byggyta. Men läs vad det står i detaljplanen. Det du citerat låter som en begränsad ändring av tidigare plan.
2 svar · 414 läst
ingenjören101
ingenjören101: [citat] Snyggt!
34 svar · 2,5k läst
·
O
oliven1: stämmer, bara för ditt bygglov innefattar ett nytt kök och entré kan du självklart inte göra vad du vill med det sen. Man har ju kontrollerat bygglovet utifrån brand, tillgänglighet, etcetera som överhuvudtaget inte stämmer såfall.
7 svar · 508 läst
D
datja: [citat] Jag vet inte. Jag gjorde så men det var bara en mindre byggnad på 3x6 m. Men jag skulle förmoda att i ett bygglov på en plats som redan helt eller delvis har befintlig byggnad på sig så förutsätter man att den gamla måste bort.
8 svar · 801 läst
coconut
coconut: Processen är att du behöver söka förhandsbesked, sen kontakta lantmäteriet för avstyckning. Lantmäteriet kommer inte stycka av för bostadsändamål om du inte först fått ett förhandsbesked av kommunen. I många kommuner behöver du inte betala full avgift om tjänstemännen finner att förhandsbesked inte kan beviljas. Då får du ofta valet att betala för nedlagd tid / en mindre
1 svar · 257 läst
·
D
Dilato: [citat] Du kan bygga den i terass, då har de olika delarna sin egen markreferens.
3 svar · 456 läst
·
B
Beckborg: Påståendet om beaktande av översvämningsrisken är motstridig. MÖD menar att placeringen är mindre lämplig. Sökande hävdar motsatsen!
42 svar · 35,6k läst
R
Rejäl: [citat] Det är inga problem ett bygglov ger dig 5år att färdigställa huset.. Gör du färdigt undervåningen så behöver den ha alla funktioner såsom kök, toa/badrum, tvättstuga samt sovrum för att du ska kunna erhålla ett interimistiskt slutbesked för att få flytta in och bo i undervåningen.. Sedan kan man bygga klart övervåningen inom 5års perioden, detta sättet används av
3 svar · 898 läst
fatsug
fatsug: [citat] Snarlik situation. Vi har nyligen fått igenom en bygganmälan för en attefallstillbyggnad där vi får tillgodoräkna oss den nuvarande köksentrén (5 kvm). Den skall visserligen rivas men det har vi inte skrivit något om i själva bygganmälan. Totalt blir den nya delen därmed 20 kvm. Säkert fusk på något sätt. Om jag får gissa så har handläggaren förstått detta men
27 svar · 1,5k läst
·
13th Marine
13th Marine: [citat] Här anar jag att det är lite "går det så går det". Kommunen skulle helst vilja lämna tillbaka ansvaret för vägarna på vägföreningen. Jag är uppvuxen i ett bostadsområde som byggdes 86 i samma kommun, då med kommunalt huvudmannaskap, på senare år verkar vad jag förstått kommunen ha försökt förmå villaägareföreningen att ta över driften av vägen, vilket de blankt
44 svar · 5,9k läst
·
V
vipet: Vi har i inlämnad plan angivit elanslutning, vatten och avlopp, grundarbete och hur villavagnen är uppställd där. Men det räcker tydligen inte.
3 svar · 441 läst
S
Stuff: Det finns många om, men och kanske. Byggregler finns såklart, se BBR. Så för permanentboende finns det mycker regler att förhålla sig vid nyproduktion. Något enklare kan det bli att bygga det som fritidshus. Sen om det är mest garage-delen du är intresserad av att nyttja finns det ju också regler att följa men det är ju också lite beroende på om det är inom eller utom en detaljplan
2 svar · 384 läst
D
Dsl: [citat] Längtar fortfarande efter ett garage.. Har tillkommit en båt och en andrabil....och dessutom 2 barn så behovet har ökat samtidigt som tiden att förverkliga har försvunnit. Har gett upp försöken att få bygga fristående. Fokus är att bygga till befintliga garaget, men höjdskillnader och närhet till grannen gör att det inte bara är att sätta igång även om jag nöjer mej med
36 svar · 35,5k läst
·
O
oxöga: Sitter garaget ihop med huvudbyggnaden på det sätt du beskriver så är det att anse som en byggnad. Det finns domar på området och handläggaren du har kontakt med har säkerligen koll på den praxis som finns kring detta. Sen är det ju lite synd att den infon inte dök upp när ni hade möte med handläggaren inför er ansökan. Den enda lösningen i ditt fall skulle vara att merparten av
8 svar · 596 läst
·
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.