Ämne
Svar
Läst
Senast ↓
 1. A

  Hur beräknar man planavvikelser?

  [citat] Man kan vända på det och se det som att det är mer rättssäkert nu eftersom godtycket på många håll fasats ut. Samt att man nu även tvingas justera lagstiftningen vartefter den används och man dyker på saker som får helt orimliga konsekvenser om de ska appliceras. Då kan man få en tydlig lagstiftning med en högre förutsägbarhet, vilket skulle vara fantastiskt! Men om man
  Alias_Olle · dec '17 · 33 svar · 50,3k läst
  ·
 2. klaskarlsson

  Allt om bygglov

  Bra om sanktionsavgifter: http://www.mittbygge.se/Bygga/Viktigt-infor-bygget/Byggsanktionsavgifter/ /K
  klaskarlsson · nov '15 · 1 svar · 41,0k läst
  ·
 3. Marlen Eskilsson

  Förkortningar, vanligt förekommande

  BBR Boverkets byggregler BL Byggnadslagen (1947:385) BN Byggnadsnämnden BS Byggnadsstadgan (1959:612) BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Dir. Direktiv Ds Departementspromemoria EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219) EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter. EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme. FL
  Marlen Eskilsson · feb '08 · 0 svar · 28,0k läst
  ·
 4. Marlen Eskilsson

  Kontrollera informationen

  En del frågor eller problem som rör bygglov kan få långtgående konsekvenser för de inblandade om de angrips på fel sätt. Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg och att det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför inläggen och råden för vad de är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst här.
  Marlen Eskilsson · okt '07 · 0 svar · 25,7k läst
  ·
 5. Heij83

  Felaktigt behandlad i ansökan om förhandsbesked

  [citat] Man behöver hitta en politiker i nämnden dom är på din sida och förstår ditt problem, helst ordförande i byggnadsnämnden. Det är ju faktiskt nämnden som anställer dom höga tjänstemännen om jag knte har helt fel.
  Heij83 · 2m · 20 svar · 2,8k läst
 6. H

  Överklagan bygglov enligt detaljplan

  Det är relativt ovanligt att nockhöjd anges i en detaljplan. Det brukar bara vara byggnadshöjden (och ev. takvinkel). Byggnadshöjden gäller då för den beräkningsgrundande fasaden, oftast fasaden mot gatan. Men reglerna kan vara snåriga att tolka,
  hempularen · 10h · 39 svar · 6,2k läst
 7. S

  Köpa hus med riven vägg utan bygglov

  [citat] Tack så mycket, ska bli spännande och kul för barnen med en stor tomt med lekstuga istället för nuvarande radhus :)
  Shirack · 11h · 64 svar · 7,0k läst
  ·
 8. A

  Brandskyddsbeskrivning

  [citat] Hej snälla vill du dela med dig av din brandskyddsbeskrivning
  Axong · 12h · 35 svar · 8,5k läst
  ·
 9. Raggsockan

  Bygglov beviljat men marklov överklagat?!

  Jag sökt först marklov som beviljats med startbesked men som överklagats som just nu är hos mark och miljö för bedömning har tidigare avslagits i samtliga instanser. Efter några månader när handlingarna var klara för själva huset så sökte vi bygglov, vi bifogade då kompletterade marklovsritningsr med själva huset inritat. Detta bygglov godkändes utan någon överklagan och
  Raggsockan · 15h · 0 svar · 95 läst
 10. Nickey

  Komplementbyggnad som gästhus

  [citat] Hej surfarn! Hur gick projektet? Jag kommer göra EXAKT samma. Bygga ”fritidshus” på 40kvm, och komplement garage på 30kvm, slipper alla handikapkrav iom fritidshusklassning, nya detaljplanen ligger nära, så när den är klar kommer jag gå in med bygget av en ny stor huvudbyggnad och detta ska stå kvar som komplementhus. Enda jag är lite oroad över - Tror du man kan tvingas ta
  Nickey · 15h · 8 svar · 7,4k läst
 11. W

  Bygglov för nytt hus bredvid fritidshus

  Tack, det är nog långt i från självklart att det skulle gå igenom låter det som. Får fundera på en utbyggnad istället den dagen det blir aktuellt.
  witten · 1d · 2 svar · 542 läst
 12. V

  Bygglov för Bullerskärm

  Men det ÄR ju en bullervall (typ). Byggd av professionellt framtagna bullerskyddande plattor som dämpar 23 dB. Enda syftet med planket är att dämpa buller, inget annat. Hoppas att någon kan tipsa mig om de andra kriterierna, det vore väldigt intressant. Jag har också hört om att det skulle finnas lättnader i Plan- och Bygglagen just för bullerskydd, men har inte kunnat hitta något
  viddeman · 2d · 4 svar · 404 läst
 13. A

  Ang. Bygglov

  [citat] Det finns gott om konsulter som inte gör annat. Det är upp till den sökande att samla ihop den informationen som krävs för att redovisa att ställda krav i lagstiftning kan förväntas uppfyllas. Kan den sökande inte själv, vilket är helt rimligt, så får de ta hjälp. Markplanering, infart, dagvatten osv brukar husleverantören kunna lösa, annars skulle jag kontakta de företag
  Alias_Olle · 2d · 13 svar · 551 läst
 14. V

  Ansöka om bygglov innan avstyckningen är färdig?

  Om området är detaljplanelagt kan det bli svårt med bygglov innan förättning pga att det troligen inte finns byggrätt till två stora hus (om det redan finns ett hus på fastigheten). Iofs om det är ett nydligen planlagt område kan det finnas flera byggrätter till stamfastigheten då det är planerat för avstyckning.
  Villa vista · 3d · 5 svar · 366 läst
 15. H

  Tolka planbestämmelser

  Som @Jeppenator påpekade så har fastigheten beteckningen e2 20 vilket anger att man får bygga 20% av fastighetsarealen. Tack för er input!
  HAESTAREFINA · 3d · 13 svar · 378 läst
  ·
 16. M

  Hur göra svart bygge vitt?

  Hur har det gått? Skickade du inte bygglov på svartbygget och vad blev utfallet?
  materii · 3d · 17 svar · 2,8k läst
 17. Tokslut

  Kreativt med garage?

  [citat] Min tanke också, jaga markägaren bredvid och försök handla så du får till ett ~100kvm garage :)
  Tokslut · 4d · 21 svar · 7,7k läst
  ·
 18. H

  Bygglov från länsstyrelsen

  Är det redan bebyggt och det är samma användningsområde så brukar man få det beviljat. under förutsättning att det nya inte är större.
  huggan · 5d · 1 svar · 217 läst
 19. E

  Utöka strandlinje under existerande brygga?

  Då det är strandskyddsregler som gäller såvida det inte är upphävt i detaljplan kräver all vattennära aktivitet dispens från strandskyddsreglerna. I princip råder byggförbud 100 m från strandlinje och i vissa fall upp till 300.
  Evamag · 6d · 6 svar · 431 läst
 20. K

  Bygga vid prickad mark

  du bör ta reda på varför marken är prickad, det kan vara ledningsdragning, planering av annan verksamhet men även flera andra saker. Normalt är det svårt för kommunen att medge byggnader på prickad mark. En möjlighet kan var att föreslå kommunen att prickning inte längre behövs om behovet inte finns.
  klimt · 7d · 10 svar · 8,5k läst
 21. L

  bygglov för flera byggnader samtidigt??

  [citat] KA ska komma när punkterna i kontrollplanen är genomförda. Sen ansöker man om slutbevis. Det behöver inte vara helt färdigställt (men bygget ska vara säkert, även för barn och är det helt nybyggt hus behövs utrymmen för matlagning, sanitet och personlig hygien vara klart). Detta för att bygglov ska kunna avslutas så fort som möjligt administrativt.
  Lane · 8d · 15 svar · 3,0k läst
 22. M

  Kontrollplan för växthus

  Skickade in dessa punkter och fick den godkänd [bild]
  MatCan · 8d · 8 svar · 1,2k läst
  ·
 23. R

  Beräkna u-värde på garage akut!

  Plattan är jag osäker på vet ej hur jag ska tolka ritningarna. Kommer regla upp isolera samt lägga golvskivor för att få allt i våg. Bra fall idag mot brunnen och med takhöjd på 2,60m så finns det att ta av. Slänger upp lite bilder på allt här...
  Robbix · 8d · 2 svar · 174 läst
  ·
 24. KnockOnWood

  Flytta (Vrida) på hus inom egen tomt

  Hur "vrider" man ett hus? Lyfta med hjälp av instuckna stålbalkar, ta ner grunden (torpargrund?), bygga ny grund och ställa ned huset igen? Det låter komplicerat och dyrt. Kan ni inte bara flytta/vrida på utemöblerna så ni ser ut över sjön? När är huset byggt, hur är stommen gjord, hur stort är det, vad är det för grund? Det vore intressant att få se en skiss över tomt och hus!
  KnockOnWood · 9d · 5 svar · 358 läst
 25. H

  Renovera preskriberat svartbygge?

  Allt som myndigheterna inte vet lider de inte av....... och de behöver inte veta att du "underhåller" ditt garage.
  heimlaga · 9d · 4 svar · 387 läst
 26. Åsa Lund

  Avstyckning av tomt

  Jepp. Det räckte i mitt fall
  Åsa Lund · 9d · 4 svar · 405 läst
 27. O

  Ansöka om bygglov i efterhand

  Efter fem år kan du inte påföras sanktionsavgift. Däremot är det fortfarande ett svartbygge. Som gammal bygglovschef kan jag hålla med de som säger att ärlighet varar längst. Man är mest intresserad av att allt blir rätt, och bygglov lär du ju få hur som helst. Men man skall vara medveten om att det numera egentligen inte finns något legalt utrymme för handläggaren att se mellan
  Ouäser · 12d · 9 svar · 1,2k läst
 28. A

  Friggebod/attefall till radhus?

  Redogörelse från Boverket om en- och tvåbostadshus: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/en--och-tvabostad_tomt/en_tvabostad/
  Alias_Olle · 13d · 6 svar · 457 läst
 29. J

  Fastighetsarea, utnyttjandegrad och prickad mark?

  Hela arean ska räknas om det inte finns något annat skrivet. Många gånger finns det någon max byggnadsarea men finns det inte det blir det som du skriver.
  Johanx · 14d · 1 svar · 172 läst
 30. B

  Häck + mur = bygglov?

  Det har i andra trådar hävdats att en byggnad ungefär är något man kan gå in i, ska ha åtminstone en vägg och tak, t.ex. sandlådor och klätterställningar är inte byggnader.
  BirgitS · 15d · 4 svar · 281 läst
 31. Campar

  "Garage får inredas, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt"

  Jag förstår ju faktiskt inte varför man tar upp den här frågan med bygglovsavd... Bygg garaget, ändra sedan...
  Campar · 15d · 7 svar · 819 läst
  ·
 32. B

  Bygglov och byggherre

  Tack, då gör vi så (y)
  Bwise · 17d · 4 svar · 217 läst
 33. Rickard.ag

  Kräver pergola vid tomtgräns bygglov?

  [citat] Absolut, sålänge man kan hävda att det inte är permanent. Ex att det rivs på våren.
  Rickard.ag · 19d · 9 svar · 10,1k läst
  ·
 34. Bowser

  Krävs bygglov för att komma till källaren?

  [citat] Just ja... tänkte inte på det:rolleyes:
  Bowser · 19d · 19 svar · 3,1k läst
  ·
Laddar...