Byggahus.se

Besiktning - Egenbyggare

 1. S
  Medlem · 33 inlägg

  solebo

  Medlem
  Har köpt stomme + stomresning, el och VVS. Invändigt snickeri, målning, kakel/klinker gör jag själv. Stommen har jag besiktat och elen får jag också nödvändiga papper på. Frågorna är:
  1. Måste jag göra en slutbesiktning av legala skäl, gentemot tex kommun, KA eller Försäkringsbolag
  2. När gör man slutbesiktningen? Som egenbyggare dras ju byggprocessen lätt ut. Kan man slutbesiktiga innan allt är klart?

   
 2. N
  Medlem · 3 inlägg

  nicjon011

  Medlem

  Re: Besiktning - Egenbyggare

  Hej !

  Jag har gjort på samma sätt som du !
  Köpt grund och stomme av ett företag och gjort resten själv. I mitt fall använde jag mig av snickarfirman som reste stommen som kvalitetsansvarig, du måste ha en sådan gentemot komunen.

  Han gjorde slutbesiktningen där han kollade om det fanns bransvarnare, tippskydd för spisen om det var aktuellt mm. Var ett visst antal punkter som han gick igenom.
   
 3. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Besiktning - Egenbyggare

  En slutbesiktning är till för att avsluta entreprenaden mellan beställaren och hans entreprenörer, d.v.s. konstatera att arbetet är riktigt utfört. Vid slutbesiktningen upphör entreprenörens ansvar för hans del av entreprenaden och garantitiden börjar löpa.
  Den är dock inte obligatorisk och kommunen kräver inte en sådan. Möjligen kräver den som lämnat färdigställande- och byggfelsförsäkring att slutbesiktning görs för att få bekräftat att det arbete de försäkrat är avslutat.

  Byggherrens eget arbete har inget med slutbesiktningen att göra och görs lämpligen efter det att slutbesiktningen gjorts.

  Vad gäller kommunen så kräver de att, när alla arbeten är slutförda, den kvalitetsansvarige lämnar in de verifierade kontrollplaner som fastställdes vid byggsamrådet. Dessa kontrollplaner omfattar de viktigaste delarna av såväl entreprenörernas som byggherrens eget arbete.
  Kommunen utfärdar då ett slutbevis.
  Det är ju den kvalitetsansvarige som för byggherrens räkning gentemot det allmänna svarar för att huset uppfyller de krav som myndigheterna ställer enligt Boverkets byggregler m.fl. regler.
   
 4. S
  Medlem · 33 inlägg

  solebo

  Medlem

  Re: Besiktning - Egenbyggare

  Tack för dit svar!
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.