Byggahus.se

Avlopp kopplat till dagvatten - kan det vara dolt fel?

 1. P
  Medlem Nivå 6
  Hej alla glada,

  Vi köpte ett hus byggt -33 för cirka tre år sedan.
  Vi gjorde en normal överlåtelsebesiktning. Inga friskrivningsklausuler osv.
  Säljare var en man i 90-årsåldern. Försäljningen sköttes av mannens dotter och svärson genom en
  lokal mäklare. Mannen var dement vid försäljningstillfället och kunde inte tillföra något om husets skick och vad som gjorts och så vidare. Dottern och svärsonen hade heller inte de någon större koll.
  Förra året så gick mannen bort.

  Nu har vi satt igång ett projekt med att riva en gammal carport på tomten och bygga ett garage.
  Vi har tänkt oss att ha vatten och avlopp i garaget, varför vi behöver finna och koppla in oss på spillvattenledningen från huset ut till gatan.

  Vi har fått en gammal VA-ritning från det lokala vattenverket, och där framgår det att dagvatten+avlopp går ut i samma ledning till en anslutningspunkt intill servisventilen för inkommande vatten. Inget konstigt med det. Så gjorde man förr.

  Vi har också fått en nutida VA-karta från samma verk, som visar positionen på tomtgränsen för inkommande vatten, spillvatten och dagvatten.

  Av det materialet att döma så kan man sluta sig till att när kommunen separerade spillvatten från dagvatten så lade man dagvattenanslutningen där den gamla dagvatten+spillvattenledningen låg, och spillvattenanslutningen i en ny position några meter intill.

  Efter idogt grävande så har jag nu kunnat konstatera att spillvatten+dagvatten fortfarande går ut i samma ledning från huset, men numera leds ut i det kommunala dagvattensystemet, som ett resultat av att kommunen har ändrat om i gatan. Det är ju ett fullständigt mysterie varför kommunens gubbar inte funderade över varför man gör en anslutningspunkt för spillvatten som inte kopplas ihop med något från huset, men så är det i alla fall. Dokumentation verkar saknas.

  Så, här sitter vi nu med felkopplat avlopp, och kommunen lär inte göra vågen när det får höra talas om detta, utan ålägga oss att omedelbart vidtaga åtgärder, som ju inte lär vara gratis.

  Så till min fråga. Kan vi hävda dolt fel gentemot säljaren i det här fallet? Eftersom säljaren är bortgången, går det att rikta kravet mot dödsboet/säljarens anhöriga som skötte försäljningen?
   
 2. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Kanske, men din säljare dog, så där kan man inte hämta något. Och hans arvingar ärver inte hans dold fel ansvar
   
 3. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Så länge dödsboet inte är avvecklat så riktas ev krav på detta.
  Och finns det tillgångar i DB så får man sina pengar (och arvingarna mindre).


  Men om jag benar lite i dolt-fel-frågan.
  Ja detta kan kanske räknas som dolt fel.
  Felet går ej att upptäcka med en normalt grundlig besiktning av huset.
  Det borde inte vara något man skulle kunna räkna med utifrån husets skick eller ålder.
  Men just husets ålder kan möjligen vara besvärande i fallet. I tillräckligt gamla hus kan man liksom räkna med precis vad som helst. Men jag vet inte hur rätten brukar resonera. Det är säkert delvis avhängigt vilka och hur bra expertvittnen ni resp säljarna skakar fram.

  Inget klockrent case tror jag. Men frågan är om det öht finns klockrena case vad gäller dolt fel.
  Men säkert möjligt att driva vidare. Vill du satsa hundratusen kronor på ett lotteri så kan du väl leta reda på en advokat och rulla igång.


  Men ha också i åtanke att vad som blir ersättningen för ett felkopplat avlopp är att det är att det blir rätt kopplat, eller en ersättning för att koppla det rätt.
  Dvs säljaren rullar dit en grävmaskin, gräver ett hål och kopplar om avloppet. Gräver igen hålet.
  Ersättning för felet klart.


  Men slutligen...
  Ni har grävt upp avlopp. Och grävt vid anslutningen och funnit felet.
  Är det bara enklast att koppla om och rätt nu istället. Istället för att lägga tid och oro och bekymmer, kanske i åratal framåt på en process?
  Ni har ju liksom redan gjort nästan allt arbete.  Och vad det gäller kommunen, så kommer dom troligen inte att gilla det hela. Men det kan dock vara de som gjort felet ursprungligt. Det är t.o.m lite sannolikt. Så dom ska väl bara vara nöja att det blir upptäckt och åtgärdat.

  Man kan t.o.m tänka sig att man driver frågan mot kommunen istället.
  Går stenhårt på linjen att de har gjort fel för länge sedan, så nu får dom vackert pallra sig hit och fixa ihop det som det ska vara om dom vill ha det rätt i sitt avloppsnät, innan ni gräver igen gropen.
   
 4. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 18
  Ligger ens felkopplingen på fastigheten? Om felkopplingen ligger på annan fastighet (kommunens?) och det dessutom är kommunen som orsakat felkopplingen så är det väl rimligen också kommunens problem?
   
 5. P
  Medlem Nivå 6
  Hej igen,
  Tack för snabba svar!
  Intressanta frågeställningar!
  Jag skulle tänka mig att det finns ett dödsbo som det går att rikta krav emot.
  Däremot så är ju spåret med kommunen och deras eventuella ansvar en intressant frågeställning.
  Vi kommer att gräva upp, lösa problemet, dokumentera och fylla igen, och i så fall driva ett
  ersättningskrav i efterhand. Givetvis skall den vi går efter beredas möjlighet att titta och yttra sig, men
  vi skall inte leva med hål i backen intill att en eventuell process är avklarad.
   
 6. Demmpa
  Husägare · Nivå 22
  Ni köpte ett hus för tre år sedan, huset är från -33.
  Någon gång efter -33 byter kommunen VA-ledningar, samtidigt delar man upp avlopp och dagvatten till två olika rörsystem.

  Har avloppsrören på er fastighet (det som är nedgrävt på tomten) blivit utbytta någon gång?
  Om ja, har det blivit utbytt efter att kommunen delat på avlopp och dagvatten?

  Edit:
  Har du (och kommunens VA-gubbar) lyft på brunnslocken för dagvatten och avloppsvatten och konstaterat att när ni spolar vatten inne att det kommer vatten i dagvattenbrunnen istället för avloppsbrunnen?

  Det kan nämligen vara som så att den nya VA-ritningen inte stämmer med verkligheten.

  Hos oss ligger avloppsröret närmast dricksvattenröret, dagvattenröret ligger några dm ifrån avloppsröret. Alla hus på gatan har inte separat dagvattenledning dragen till tomtgräns, på delar av gatan finns inte ens någon dagvattenledning nedgrävd. Äldsta huset på gatan är från ca -62, yngsta husen är från -69.
   
  Redigerat 2 maj 2015 10:39
  • Laddar…
 7. P
  Medlem Nivå 6
  Avloppsstammen från ovanvåningen är bytt till plast, så det är gjort något i huset.
  Däremot så ligger det tegelrör i backen, vilken kan indikera att inget har blivit utbytt.
   
 8. pelpet
  Medlem · Nivå 21
  Fixar ni felet så tror jag det blir svårt att kräva ersättning i efterhand.

  Frågan är om det helt enkelt inte är bäst att kontakta kommunen och meddela att ni upptäckt att kommunen kopplade fel när de separerade näten för länge sedan, och fråga om de vill åtgärda saken nu när det är uppgrävt.

  Börjar kommunen strula och vill lägga kostnaden på er så kan ni ta diskussionen om dolt fel då.
   
  • Laddar…
 9. P
  Medlem Nivå 6
  Jag skulle tro att om motparten bereds möjlighet att genomföra de undersökningar som denne vill göra,
  så går det att reglera i efterhand. Men, det du skriver om kommunen känns ju rimligt så det blir nog det jag kommer att gå efter i första hand även om jag skall meddela säljaren vad jag har upptäckt.
   
 10. L
  Medlem · Nivå 8
  Du verkar ha höga tankar om kommunalarbetare ;-) Själv är jag inte lika förvånad.
   
  • Laddar…
 11. A
  Anonym
  Att meddela säljaren blir väl lite svårt med tanke på att han avlidit. Hans dotter och svärson har som sagt inget ansvar för dolda fel. Du sa själv att de inte har någon koll på huset och förmodligen var hela försäljningssituationen väldigt jobbig för dem. Att hoppa på dem tre år senare i syfte att kräva ansvar och ersättning känns både meningslöst och osmakligt.
  Ni köpte ett hus från -33 men att ett så gammalt hus har brister är alltså inget ni tänker acceptera och ta lite ansvar för själva?
   
 12. V
  Medlem Nivå 2
  Min far råkade ut för ett liknande problem när jag var liten grabb. Han anlitade ett företag som byggde om ett rum till toalett. 10 år senare, när huset hade varit i en annan familjs ägo i 5 år så upptäcks det att det nya badrummets spillvatten åkte ut i dagvattensystemet. Företaget som hade byggt om fanns ej längre kvar och köparna tog det upp i tingsrätten som dolda fel där min far dömdes att betala för att åtgärda problemet.
   
 13. Demmpa
  Husägare · Nivå 22
  Vad jag förstår så har inte föra ägaren gjort något fel över huvud taget, den som gjort något fel är kommunen.

  Felet/felen som kommunen har gjort kan delas in i två alternativ.
  Alt 1 (sämsta för miljön):
  Kommunen har kopplat in spillvatten- & dagvattenledningen från fastigheten på kommunens dagvattenledningen, eventuellt i tron att det bara var dagvatten eftersom det är tegelrör och i tron att fastigheten har trekammarbrunn för spillvattnet.

  Alt 2:
  Kommunen har inte dragit dagvattenrören & spillvattenrören enligt ritning, utan bytt plats på dom, dom har inte heller ändrat ritningen så att den stämmer med verkligheten. Kommunen har däremot kopplat i fastighetens dag- & spillvattenledning till kommunens spillvattenledning.

  Innan det går att ens börja kräva "skadestånd" eller liknande från någon så måste ni tillsammans med kommunen undersöka till vilket av kommunens system ert spillvatten hamnar i.
   
  • Laddar…
 14. Demmpa
  Husägare · Nivå 22
  I din fars fall så låg felet på din fars fastighet, men i TS fall så ligger felet på kommunens fastighet och pga kommunens egna agerande.
   
  • Laddar…
 15. P
  Medlem Nivå 6
  Vad det cirklar omkring med dolt fel är väl inte så mycket vem som har gjort något fel,
  utan att husets värde med felet medtaget i beräkningen inte stämmer överens med försäljningspriset.