Försvarsmakten vill stoppa tillbyggnad

Planerna på ett uterum ser ut att grusas för en husägare i Ronneby.

En husägare i Ronneby ville bygga till sitt hus med ett 25 kvadratmeter stort uterum, men Försvarsmakten har satt stopp för byggplanerna. I en överklagan skriver de att tillbyggnaden skulle kunna öka intresset för att bosätta sig i området, vilket försvårar för dem att bedriva sin verksamhet.

"Åtgärderna ökar risken för att Försvarsmaktens verksamhet vid flottiljplatsen vid kommande tillståndsprövningar enligt miljöbalken begränsas eller förbjuds, vilket påtagligt skulle skada det riksintresse som flottiljflygplatsen utgör".

Uterummet fick med andra ord bygglov av byggnadsnämnden, men har överklagats till länsstyrelsen. Det återstår att se vad utfallet blir.