Fler tror på fallande huspriser framöver

Fler tror på fallande huspriser framöver

Foto: Annelie Hultberg

Gruppen som tror på fallande priser framöver ökar något i augusti.

Efter att ha stigit i fyra månader vänder nu SEB:s Boprisindikator nedåt igen. Det innebär att de som tror på fallande huspriser framöver ökar något i antal. Dock är det fortfarande en majoritet som tror på stigande priser, totalt 56 procent. Endast 18 procent tror på fallande, och övriga på oförändrade.

- Prisförväntningarna tar ett litet steg bakåt efter en kraftig uppgång hittills under året. Trendbrottet sammanfaller dock med sommaren som alltid innebär stiltje på bostadsmarknaden. Det blir intressant att se utvecklingen i september när visningarna kommit igång och bostadsköparna vaknat till liv igen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Samtidigt minskar också intresset för att binda räntan. Vid förra kontrollen var det 6 procent som angav att de planerade att binda räntan, medan samma siffra i augusti visar på 4 procent.