Färre mäklare och något färre anmälningar

Färre mäklare och något färre anmälningar

Antalet registrerade mäklare minskar, likaså gör anmälningarna mot mäklare - dock mycket försiktigt.

Mäklarna har fått det tuffare efter flera år av en instabil bostadsmarknad som ibland är på uppgång och ibland är på fall. Försäljningen av nyproduktion har exempelvis dalat, och för en tid sedan var det en längre period där många spekulanter var mycket avvaktande.

Detta har påverkat intresset för att bli mäklare. För första gången sedan 2014 minskar antalet registrerade mäklare - dock inte med mycket. Fastighetsmäklarinspektionen kallar det för ett trendbrott.

- Efter att i många år ha ökat har både antalet mäklare och antalet anmälningar minskat något första halvåret 2019. Det handlar visserligen bara om fyra mäklare och tio anmälningar färre, men det får ändå anses vara ett litet trendbrott, skriver Fastighetsmäklarinspektionen. 

Det blev alltså tio färre anmälningar under första halvåret 2019 jämfört med samma period i fjol, vilket innebär totalt 293 stycken.

Orsak för anmälan Antal
God fastighetsmäklarsed 120 (104)
Mäklarens agerande 81 (95)
Pris i marknadsföring 79 (56)
Förtroende för mäklaren 67 (51)
Budgivning 55 (50)
Marknadsföring 32 (40)
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 28 (33)
Opartiskhet 28 (18)
Objektsbeskrivning 27 (22)
Kontraktsskrivning 23 (24)

53 mäklare fick disciplinär påföljd, det slutade med 7 återkallelser av registreringen, 38 varningar och 8 erinringar.

- Den vanligaste orsaken för påföljd är brister i anbudsförteckningen. När det gäller orsaken pris i marknadsföring har nämnden prövat 27 sådana ärenden men bara 9 ledde till någon form av påföljd.